Наукова робота, міжнародна діяльність

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов»

Інформаційний лист до ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю факультету іноземних мов та 205 річчю Університету Ушинського

Науково-дослідна лабораторія «Інтенсивне навчання іноземних мов»

Наукові семінари

  • Актуальні питання сучасної фонопрагматики – відп. Доц. Юмрукуз А. А. 23.03.2022
  • Методологічні засади інтегрованого навчання освітніх курсів засобами іноземних мов – відп. професор Мартинова Р. Ю. 19.05.2022

Кафедра проводить інтенсивну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. Відкрита та успішно працює спеціалізована вчена рада К 41.053.04 із захисту кандидатських дисертацій за трьома спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), 13.00.02 – теорія та методика навчання (східні мови). Спеціалізовану вчену раду очолює доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Мартинова Раїса Юріївна, вчений секретар – к. п. н. Кордонова А. В. Тематика науково-дослідних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів педагогічних наук торкається широкого спектру проблем у галузі методики викладання іноземних мов. Результати наукових досліджень із зазначених спеціальностей складають підґрунтя дисертаційних робіт аспірантів та здобувачів кафедри, вони виступають основою для написання підручників, монографій та статей, що видаються кафедрою.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; разом із студентами виступають із доповідями статей та розглядають актуальні проблеми сучасної філології та методики навчання іноземних мов.

Співробітники кафедри регулярно проходять стажування у вищих навчальних закладах України та інших держав. У свою чергу ,кафедра західних і східних мов та методики їх навчання є базою для проходження стажування викладачів іноземних мов зі спеціальності «Іноземна мова (друга мова)», «Англійська мова як фахова» та «Методика навчання іноземних мов у вищих закладах освіти» з різних регіонів України.

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/