Загальні відомості

Новини

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов забезпечує фахову підготовку зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) за відповідними освітніми програмами першого (бакалаврський) та другого (магістерський) рівнів вищої освіти. Підготовка передбачає денну та заочну форми навчання.

З 1993 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, професор Єременко Тетяна Євстафіївна, відмінник освіти України, нагороджена Почесною відзнакою губернатора Одеської області.

Професорсько-викладацький склад кафедри успішно здійснює підготовку студентів, дбає про удосконалення навчально-методичної бази підготовки зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська), актвно залучає студентів до участі у науково-дослідній роботі. Кафедрою проводяться науково-практичні студентські конференції, молодіжні форуми, наукові семінари, конкурси, публікуються матеріали наукових досліджень студентів окремо та у співавторстві з викладачами.

Колектив кафедри підтримує контакти з іноземними фахівцями. На кафедрі у різні роки працювали спеціалісти з США. Викладачі кафедри є членами Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні (IATEFL в Україні).

Усі викладачі кафедри – досвідчені професіонали, більшість з яких працюють в університеті вже багато років. Вони регулярно проходять стажування у вищих закладах освіти м. Одеси та за кордоном, з метою обміну професійним досвідом відвідують заклади вищої освіти США, Туреччини, Ізраїлю, Китаю.

При кафедрі функціонує лабораторія когнітивних і комунікативних досліджень, аспірантура зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, кафедральна бібліотека, яка містить літературу з лінгвістики і методики навчання англійської мови. Кафедра германської філології і методики викладання іноземних мов є базою для проходження стажування викладачів іноземних мов вищих закладів освіти України.

Працевлаштування не є проблемою для випускників спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). Більшість з них працюють у середніх навчальних закладах Одеси та області (як-от гімназія № 2, Маріїнська гімназія, Чорноморський ліцей, ЗОШ № 117, 121, тощо), на курсах іноземних мов, інші щорічно поповнюють ряди науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти, серед яких Одеський національний політехнічний університет, Одеський державний аграрний університет, Одеський національний морський університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеська національна академія харчових технологій тощо.

Навчальний процес випускової кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов зорієнтований на забезпечення відповідного рівня фахової підготовки майбутнього вчителя англійської мови, здатного до полікультурного функціонування в умовах глобалізації та участі у міжнародному співробітництві.

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов на основі договорів про співпрацю, а також на основі загальноуніверситетських угод здійснює міжнародне співробітництво через науково-творчу співпрацю із зарубіжними

навчальними закладами (як-от Аріельським університетським центром в Самарії (Аріель, Ізраїль)).

Новини

Нагородження з нагоди Дня Науки 2024

Захист кваліфікаційних (курсових) робіт здобувачами спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література (англійська))

Відкрита лекція «Англійська мова для академічних цілей: написання наукової статті»

Відкрита лекція «Англійська мова для академічних цілей»

Науково-практичний семінар для молодих науковців кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов

Гостьова лекція “Scientific Research: The Experience Of Israel”

Громадське обговорення ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти та ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і зарубіжна література (англійська))

Підсумкова конференція

Робоча зустріч фокус груп ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти та ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і зарубіжна література (англійська))

Тема: "Академічна доброчесність у навчальному закладі"

Кураторська година за темою: «Політика університетів із запобігання академічного плагіату»

У рамках «Тижня академічної доброчесності» викладачами кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов було проведено різноманітні заходи.

Підсумкова конференція з виробничої (асистентської з англійської мови та зарубіжної літератури) практики здобувачів вищої освіти

Відбулася онлайн-зустріч з учнями 10-11 класу Комунального закладу загальної середньої освіти "Щербанський ліцей"

Проведена презентація вибіркових дисциплін для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» на 2024-2025 н. р.

Представлені вибіркові дисципліни для здобувачів 1 (бакалаврського) рівня

Підсумкова конференція з виробничої (асистентської з англійської мови та зарубіжної літератури) практики

Робоча зустріч з обговорення питань підготовки проектів ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти та ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і зарубіжна література (англійська))

Відбувався захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти 2 року навчання

Підсумкові конференції

Конференція з переддипломної практики зі здобувачами вищої освіти

Нагородження з нагоди Дня науки

Захист кваліфікаційних (курсових) робіт з основної іноземної мови та методики її викладання здобувачами спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова та література)

Лекція-круглий стіл “Modern Teacher in Ukraine and Israel: challenges and perspectives”

Онлайн-зустріч з учнями 11-го класу Одеського ліцею №17 Одеської міської ради

Зустріч зі стейкголдерами з приводу обговорення та внесення пропозицій до ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Проведено заняття з методики викладання іноземних мов на курсах підвищення кваліфікації фахівців

Подяка за співпрацю

Підсумкові конференції за результатами проходження виробничої практики зі здобувачами вищої освіти 1 року навчання за другим (магістерським) рівнем

Розширене засідання кафедри педагогіки

Обговорення  Проєкту стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Робоча зустріч з обговорення проєкту Стандарту вищої освіти другий магістерський рівень вищої освіти 01 Освіта/Педагогіка

Проведено профорієнтаційний захід

Тиждень академічної доброчесності для здобувачів освіти ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська))»

Гостьова лекція «Специфіка викладання іноземної мови у ЗВО»

Робоча зустріч з обговорення питань підготовки проекту ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і зарубіжна література (англійська))

Гостьова лекція доцента кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов І. О. Лук’янченко «Англійська мова для академічних цілей: написання наукової статті» для здобувачів освіти Одеського державного аграрного університету

Гостьова лекція-тренінг «Тайм-менеджмент – навчись керувати своїм часом»

Робоча зустріч з обговорення питань підготовки проекту ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і зарубіжна література (англійська))

Нагороджено почесними грамотами

Звіт про нараду робочої групи ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Мова і література (англійська)

Проведено лекцію за участю запрошеного лектора Грєма Джонса – директора London School of English на тему “21st century English” для здобувачів вищої освіти факультету іноземних мов

Геркерова О.М. провела відкриту онлайн-лекцію на тему «Кабалістичні образи у поезії ізраїльської поетеси Зельди» для студентів вищих навчальних закладів Дніпра та Одеси

Геркерова О. М. взяла участь у обговоренні проблем вищої освіти в проекті «Золота середина» на 7 каналі

15 листопада у місті Дніпро відбулася унікальна культурно-освітня подія

40 студентів факультету іноземних мов отримали сертифікати від Північно-Іллінойського Університету (США)

Здобуття грамоти «За креативний підхід до аналізу емпіричного матеріалу» у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Германські мови (англійська)»

© 2024 Університет Ушинського
https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/