Загальні відомості

Новини

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов забезпечує фахову підготовку зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) за відповідними освітніми програмами першого (бакалаврський) та другого (магістерський) рівнів вищої освіти. Підготовка передбачає денну та заочну форми навчання.

З 1993 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, професор Єременко Тетяна Євстафіївна, відмінник освіти України, нагороджена Почесною відзнакою губернатора Одеської області.

Професорсько-викладацький склад кафедри успішно здійснює підготовку студентів, дбає про удосконалення навчально-методичної бази підготовки зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська), актвно залучає студентів до участі у науково-дослідній роботі. Кафедрою проводяться науково-практичні студентські конференції, молодіжні форуми, наукові семінари, конкурси, публікуються матеріали наукових досліджень студентів окремо та у співавторстві з викладачами.

Колектив кафедри підтримує контакти з іноземними фахівцями. На кафедрі у різні роки працювали спеціалісти з США. Викладачі кафедри є членами Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні (IATEFL в Україні).

Усі викладачі кафедри – досвідчені професіонали, більшість з яких працюють в університеті вже багато років. Вони регулярно проходять стажування у вищих закладах освіти м. Одеси та за кордоном, з метою обміну професійним досвідом відвідують заклади вищої освіти США, Туреччини, Ізраїлю, Китаю.

При кафедрі функціонує лабораторія когнітивних і комунікативних досліджень, аспірантура зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, кафедральна бібліотека, яка містить літературу з лінгвістики і методики навчання англійської мови. Кафедра германської філології і методики викладання іноземних мов є базою для проходження стажування викладачів іноземних мов вищих закладів освіти України.

Працевлаштування не є проблемою для випускників спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). Більшість з них працюють у середніх навчальних закладах Одеси та області (як-от гімназія № 2, Маріїнська гімназія, Чорноморський ліцей, ЗОШ № 117, 121, тощо), на курсах іноземних мов, інші щорічно поповнюють ряди науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти, серед яких Одеський національний політехнічний університет, Одеський державний аграрний університет, Одеський національний морський університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеська національна академія харчових технологій тощо.

Навчальний процес випускової кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов зорієнтований на забезпечення відповідного рівня фахової підготовки майбутнього вчителя англійської мови, здатного до полікультурного функціонування в умовах глобалізації та участі у міжнародному співробітництві.

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов на основі договорів про співпрацю, а також на основі загальноуніверситетських угод здійснює міжнародне співробітництво через науково-творчу співпрацю із зарубіжними

навчальними закладами (як-от Аріельським університетським центром в Самарії (Аріель, Ізраїль)).

Новини

Геркерова О. М. взяла участь у обговоренні проблем вищої освіти в проекті «Золота середина» на 7 каналі

15 листопада у місті Дніпро відбулася унікальна культурно-освітня подія

40 студентів факультету іноземних мов отримали сертифікати від Північно-Іллінойського Університету (США)

Здобуття грамоти «За креативний підхід до аналізу емпіричного матеріалу» у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Германські мови (англійська)»

© 2017 Університет Ушинського