Факультет іноземних мов має свої витоки з 1938 р., коли було засновано кафедру іноземних мов Одеського педагогічного інституту. Факультет іноземних мов був створений у 2001р у складі Інституту мов світу (2001-2014) Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. З вересня 2017 р. декан факультету – доктор педагогічних наук, професор Попова Олександра Володимирівна.

 Декан факультету – доктор педагогічних наук Попова Олександра Володимирівна Тел.: 731-14-21; 732-59-95

 

Наразі факультет об’єднує три кафедри:

– кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов (завідувач – к.філол.н., проф. Єременко Тетяна Євстафіївна, тел: 32-46-69);

– кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики (завідувач – д.філол.н., проф. Корольова Тетяна Михайлівна, тел. :732-47-90);

– кафедра західних і східних мов та методики їх навчання (завідувач – к.філол.н., доц. Юмрукуз Анастасія Анатоліївна, тел.: 716-59-13).

Факультет іноземних мов здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями 014 Середня освіта (Мова і література (англійська / китайська / турецька) і 035 Філологія (переклад з англійської, китайської українською) та магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), 035 Філологія (переклад з англійської українською).

По закінченні навчання на факультеті випускникам присуджується відповідний освітній ступінь за рівнями вищої освіти (Бакалавр / Магістр).

Освітній процес передбачає денну та заочну форми навчання. Підготовка фахівців здійснюється відповідно до програм, що розроблені викладачами факультету та затверджені Міністерством освіти і науки України. Освітній процес забезпечують провідні викладачі відповідних кафедр факультету та університету, а також спеціалісти університетів Америки, Англії, Туреччини, Китаю, Кореї, Німеччини, Ізраїлю.

На факультеті здобувають освіту не тільки громадяни України, але й іноземні громадяни з Туреччини, Китаю, Туркменістану, Америки тощо. На факультеті факультативно викладаються інші іноземні мови. Факультет іноземних мов тісно співпрацює із Харбінським інженерним університетом у рамках Міжнародного проекту «Інститут Конфуція», підтримує ділові контакти з університетами Фатіх (Туреччина), Технічним університетом Дрездена (Німеччина) та Арієльским університетом (Ізраїль). На факультеті функціонують: Освітньо-культурний центр «Інституту Конфуція» (визнаний найкращим у світі за підсумками міжнародних експертів за 2016 рік), Освітній науково-інформаційний та культурний центр Республіки Корея, Освітній науково-інформаційний та культурний центр Держави Ізраїль, центр з лінгвістичної підготовки за різнорівневими програмами з іноземних мов. Міжнародні зв’язки університету надають можливість реалізовувати програму навчання українських студентів у закордонних університетах (Китаю, Німеччини, США, Туреччини).

Факультет регулярно проводить роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації за освітньо-науковими та науковими програмами на освітньо-науковому (аспірантура) та науковому (докторантура) рівнях.

З 1990 року на базі факультету плідно функціонує аспірантура зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови. З 2008 року на факультеті діяла до 2016 року спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 10.02.15 – Загальне мовознавство та 10.02.16 – Перекладознавство (голова спеціалізованої вченої ради – д.філол.н., проф. Т. М. Корольова). Успішно працює спеціалізована вчена рада К 41.053.04 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські / східні мови). Спеціалізовану вчену раду очолює завідувач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Мартинова Раїса Юріївна.

З 2005 р. на факультеті видається «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки», затверджений ДАК України як фаховий збірник, де публікують результати своїх досліджень провідні науковці УніверситетуУшинського та філологи інших ЗВО України.

З 2005 року при кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики активно працює секція теоретичної та прикладної лінгвістики Південного наукового центру НАН України і МОН України. Задачі секції – координація наукових та практичних розробок у галузі мовознавства, спрямованих на розширення сфери використання мовленнєвих технологій у різноманітних галузях наукової, професійної та суспільно-політичної праці. Інтенсивні наукові дослідження проводяться в лабораторії сучасних мовленнєвих технологій, що була створена в 2006 році при кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики. Ціль наукових досліджень лабораторії – аналіз та систематизація особливостей мовленнєвих технологій у галузі менеджменту і маркетингу, засад використання мовленнєвих технологій соціальних і політичних відносин, лінгвістичного забезпечення роботи мас-медіа тощо.

Прийом на всі спеціальності проводиться відповідно до правил прийому до університету (див. розділ «Приймальна комісія»).

Часи роботи деканату факультету іноземних мов:
Понеділок – п’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 13:00 до 14:00
 
Часи прийому декану факультету іноземних мов з особистих питань:
Понеділок – з 14:00 до 16:00
Четвер – з 11:00 до 13:00

Контакти:

 

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34.

Тел.: 732-59-95, 731-09-15.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського