Кадровий склад

Освітній процес на кафедрі західних і східних мов та методики їх навчання забезпечують 22 науково-педагогічні працівники; 70% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

Співробітниками кафедри викладаються філологічні дисципліни (з англійської, французької, німецької, турецької та китайської мов), а також дисципліни з методики викладання іноземних, що передбачені навчальним планом. Заняття з іноземної мови проводяться викладацьким складом кафедри на факультетах  іноземних мов, української філології та інших факультетах університету.

Image

ЮМРУКУЗ АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА

YUMRUKUZ ANASTASIIA

кандидат філологічних наук, доцент

pdf

ORCID ID: 0000-0001-8644-8655

Research ID: M-8713-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=VkOECe8AAAAJ

Посада: завідувач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

МАРТИНОВА РАЇСА ЮРІЇВНА

MARTINOVA RAISA

доктор педагогічних наук, професор

pdf

Дата і місце народження: 18.02.1950, м. Одеса, Україна

Посада: професор кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

ЯБЛОНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

YABLONSKA TETIANA

доктор педагогічних наук, професор

pdf


ORCID ID: 0000-0002-6801-8704

Research ID: I-5324-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KrxOwqEAAAAJ

Посада: професор кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

ОСЬКІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

OSKINA NATALIIA

кандидат педагогічних наук, доцент

pdf

ORCID ID: 0000-0001-5764-2600

Research ID: ABI-8243-2020

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?user=TEhrCWUAAAAJ&hl=uk

Посада: доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

СТРИГА ЕЛЕОНОРА ВЯЧЕСЛАВІВНА

ELEONORA STRYGA

кандидат педагогічних наук, доцент

pdf

ORCID ID: 0000.0003.2614.6342

Google Scholar profile: 

https://scholar.google.com/citationshl=ru&user=R1riZwUAAAAJ

Посада: доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

МУЛИК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

MULYK KATERYNA

кандидат педагогічних наук, доцент

pdf

ORCIDID: 0000-0001-6403-3360

Research ID: AAC-4797-2021

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com/citations?user=ixwpNrwAAAAJ&hl=ru

Посада: доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

buzdugan

БУЗДУГАН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

OLENA BUZDUGAN

кандидат педагогічних наук, доцент

pdf

ORCID ID:0000-0002-6350-2986

Research ID:AAF-2646-2021

Google Scholar profile:

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=KkhMfDMAAAAJ

Посада: доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

МИРКОВІЧ ІННА ЛЕОНІДІВНА

Mirkovich Inna

кандидат педагогічних наук, доцент

pdf

ORCID ID: 0000-0002-4328-3501

Research ID: W-9624-2018

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=2tloL9AAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

Посада: доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

ІРХІНА ЮЛІАНА ВАЛЕНТИНІВНА

IRKHINA YULIANA

кандидат педагогічних наук, доцент

pdf

ORCID ID: 0000-0002-9884-4732

Research ID: AAF-2405-2021

Посада: доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

ЄМЕЛЬЯНОВА ДАР’Я ВОЛОДИМИРІВНА

YEMELYANOVA DARYA VOLODYMYRIVNA

кандидат педагогічних наук, доцент

pdf

ORCID ID: 0000-0003-2703-3191

Researcher ID: ААF – 2458- 2021

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com/scholar?q=%D0%95%D0%BC%

Посада: доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

ПРОХОРОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА  

PROKHOROVA OLENA

кандидат філологічних наук, доцент

pdf

ORCID ID: 0000-0002-4407-8462

Research ID: M-7532-2019

Профіль науковця на порталі НБУВ: ID: 0065519

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=W9Aml1IAAAAJ

Image(1)

ПЕРШИНА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА

PERSHYNA LYUBOV

кандидат педагогічних наук, доцент

pdf

ORCID ID: 0000-0003-1171-8061

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=5DVPH18AAAAJ

Посада: доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

КОРДОНОВА АЛЛА ВІКТОРІВНА

KORDONOVA ALLA

кандидат педагогічних наук, старший викладач

pdf

ORCID ID: 0000-0002-8952-178X

Посада: старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

АВРАМЕНКО БОГДАНА ВОЛОДИМИРІВНА

AVRAMENKO BOHDANA

кандидат педагогічних наук, старший викладач

pdf

ORCID ID: 0000-0002-8252-7062

Research ID: 0062025

Google Schoolar Profile:

https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=ru

Посада: старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

АЛЕКСЄЄВА ОЛЬГА БОРИСІВНА

ALEKSEEVA OLGA

старший викладач

pdf

ORCID ID: 0000-0001-8491-1714

Research ID: AAC-4567-2021

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=PakS7sEAAAAJ&hl=uk

Посада: старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання  

dishel

ДИШЕЛЬ ГАННА ВАДИМІВНА

DYSHEL GANNA

старший викладач

pdf

ORCID ID: 0000-0003-1737-7907

Дата і місце народження: 29.01.1981 р., м. Одеса, Україна

Посада: старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

АНГЕЛОВСЬКА КАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВІВНА

ANHELOVSKA KATERYNA

кандидат філологічних наук, викладач

pdf

ORCID ID: 0000-0001-9345-3655

Google Scholar profile:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-Lz3RO4AAAAJ

Посада: викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

ПАК АНТОНІНА

PAK ANTONINA

PhD (доктор філософії), старший викладач

pdf

Посада: старший викладач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

ЕРДОГДУ СЕФАХАТ

ERDOGDU SEFAHAT

асистент

pdf

Посада: асистент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

Image(1)

ЦУН ЧЕНЦЗЮЙ

ZONG CHENGJU

кандидат педагогічних наук, асистент

pdf

ORCID ID: 0000-0002-1673-5875

Посада: асистент кафедри західних і східних мов та методика їх навчання.

ДУАНЬ ЦЗЮНЬЮЙ

викладач-стажист

Посада: викладач-стажист кафедри західних і східних мов та методика їх навчання.

КУЧЕРЕНКО ЗОЯ ІВАНІВНА

Старший лаборант кафедри західних і східних мов та методики їх навчання

 

Закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Французька мова та література».

Коло наукових інтересів: методика викладання французької мови, фразеологія французької мови, інтегроване навчання французької мови студентів гуманітарних спеціальностей.

© 2017 Університет Ушинського