Наукова робота, міжнародна діяльність

Наукова школа д. філол. н., проф. Т. М. Корольової

Академічна мобільність

Проблемна група

Наукова діяльність на кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Основними завданнями наукової діяльності кафедри є:

1) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

2) застосування нових наукових знань під час підготовки фахівців з перекладу;

3)формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики проводить інтенсивну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. Відповідно до постанови, що визначає порядок атестації докторів філософії, які навчалися за новими PhD-програмами, прийнятої під час засідання Кабінет Міністрів України 6 березня 2019 року (відкрита аспірантура 035 Філологія).

Для своєчасної публікації одержаних висновків досліджень кафедрою видається збірник наукових розвідок «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» (https://www.lingstud.od.ua), затверджений ВАК України у якості фахового видання (головний редактор фахового видання – д. філол. н., проф. Т. М. Корольова, відповідальний секретар – к. філол. н., доц. Н. С. Жмаєва). Фахове видання індексується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та Google Scholar.

Комплексний підхід до організації теоретичних та експериментальних досліджень дозволив кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики стати опорною базою для організації та координації наукових досліджень, що проводяться у Південному регіоні України. Завідувач кафедри доктор філологічних наук, професор Т. М. Корольова є головою секції теоретичної та прикладної лінгвістики Південного Наукового Центру НАН і МОН України.

Науково-педагогічний склад кафедри регулярно публікують наукові статті у фахових виданнях на території України та поза її межами; беруть участь у міжнародних і Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; разом зі здобувачами вищої освіти виступають з доповідями й обговорюють актуальні проблеми сучасного мовознавства і перекладознавства на засіданнях студентського наукового гуртка; проходять стажування у вищих навчальних закладах м. Одеси та за кордоном (Німеччина, США, Польша, Китай), у свою чергу, кафедра є базою для проходження стажування викладачів іноземних мов філологічних факультетів південних регіонів України. Завдяки реалізації міжнародного проекту «Інститут Конфуція» стало можливим проходження стажування викладачів кафедри та студентів університету на базі вищих навчальних закладів КНР.

Варто зазначити, що у здобутках науково-педагогічного складу кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики нараховуються понад 150 статей у фахових виданнях України, 7 статей на платформі Web of Science, понад 60 статей у закордонних виданнях та ін.

З 2015 року по теперішній час міжнародна конференція кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістікі називається «Актуальні проблеми філології і професійної підготовкі фахівців у полікультурному просторі».

Основним напрямом міжнародного співробітництва кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики є Освітньо-культурний центр "Інститут Конфуція", що надає наступні переваги здобувачам вищої освіти та науково-педагогічним працівникам університету:

- участь у програмах двостороннього та багатостороннього міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

- проведення спільних наукових досліджень;

- організація міжнародних конференцій, симпозіумів та інших заходів;

- направлення здобувачів вищої освіти України на навчання у закордонних закладах вищої освіти;

- спільна видавнича діяльність.

При кафедрі функціонує лабораторія сучасних мовленнєвих, що дозволяє забезпечити та розвивати наукову та методичну складові підготовки фахівців, організацію науково-дослідної та проектно-конструкторської роботи аспірантів і студентів.

Щорічно з 2005 року на кафедрі перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики проводиться міжнародна наукова конференція. Первісна тематика наукових зібрань була присвячена сучасним мовним технологіям (2005-2009 рр.).

Пізніше розширення проблематики наукових інтересів колективу кафедри знайшло відображення в назві міжнародної наукової конференції: «Проблеми типології у сучасному мовознавстві» (2010-2011 рр.), «Інтерактивна комунікація в контексті сучасних наукових парадигм» (2012 рік), «Актуальні проблеми сучасної філології в контексті діалогу мов і культур» (2013-2014 рр.).

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/