Загальні відомості

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання (раніше – кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів) почала своє існування у 2002 році під керівництвом  доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Мартинової Раїси Юріївни. 

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 014 Середня освіта (Мова і література (китайська)) та  014 Середня освіта (Мова і література (турецька)) за освітнім рівнем «бакалавр» (денна, заочна форми навчання). Також співробітники кафедри забезпечують освітній процес на таких факультетах університету, як: художньо-графічний, фізичного виховання, музичної та хореографічної освіти, фізико-математичний, історико-філософський, психологічної освіти, дошкільної педагогіки, початкового навчання, української філології тощо.

© 2017 Університет Ушинського