Загальні відомості

Новини

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання (раніше – кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів) почала своє існування у 2002 році під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Мартинової Раїси Юріївни.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 014 Середня освіта (Мова і література (китайська)), 014 Середня освіта (Мова і література (турецька)) та 014 Середня освіта (Мова і література (корейська)) за освітнім рівнем «бакалавр» (денна форма навчання).

Кафедра є базовим структурним підрозділом Університету Ушинського, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 014 Середня освіта (Мова і література (російська)), 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Історія), 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Інформатика), 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015 Професійна освіта (Дизайн), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 024 Хореографія, 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 081 Право, 052 Політологія, 281 Публічне управління та адміністрування, 033 Філософія, 034 Культурологія, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 025 Музичне мистецтво, 014 Середня освіта (Хореографія).

До її складу входить не менше, як дванадцять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як десять з них мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання. Кафедра об’єднує фахівців, які здійснюють одночасно такі види діяльності, як: навчальну, науково-методичну, науково-дослідну, інноваційну, профорієнтаційну, організаційну, виховну роботу зі здобувачами вищої освіти.


Новини

Відкрита лекція старшого викладача кафедри західних та східних мов і методики їх навчання Пак А., на тему "Переосмислення поняття війни та освіти в Україні"

© 2017 Університет Ушинського