Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі здобувачами вищої освіти, а саме: організують різноманітні виховні заходи, беруть участь у виховних загально університетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: буллінгу, пияцтва, паління, наркоманії тощо, моніторять працевлаштування випускників.

Проведення позанавчальних заходів – залучення студентів до участі в освітньо-культурних заходах в межах міжнародного проекту «Інститут Конфуція» та освітньо-практичній програмі “WorkandTravel”.

Організація та проведення студентських конференцій, а також міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій з проблем філології; видання програм та матеріалів конференцій.

Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка молоді: проводяться профорієнтаційні зустрічі, презентації зі спеціальності 035 Філологія, бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області.

© 2017 Університет Ушинського