Методична робота

Завдання кафедри з методичної роботи:

  • підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри;
  • написання та підготовка до видання підручників, навчальних посібників, словників, методичних рекомендацій до проведення практичних занять та організації самостійної роботи, методичних рекомендацій до виконання курсових (бакалаврських) та кваліфікаційних (магістерських) робіт;
  • розроблення (оновлення) конспектів лекцій, робочих програм навчальних дисциплін, силабусів навчальних дисциплін;
  • розроблення (оновлення) програм підвищення кваліфікації.

Науково-педагогічні працівники кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств здійснюють підготовку здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Перелік навчальних дисциплін

Анонси вибіркових дисциплін 

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – робочі програми навчальних дисциплінсилабус

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) другий (магістерський) рівень вищої освіти – робочі програми навчальних дисциплінсилабус

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – робочі програми навчальних дисциплінсилабус

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт другий (магістерський) рівень вищої освіти – робочі програми навчальних дисциплінсилабус

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – програма вступних випробуваньосвітньо-наукова програманавчальний планробочі програми навчальних дисциплінперелік дисциплін вільного вибору

 

Перелік навчально-методичної літератури

Назва навчальної дисципліни

Категорія роботи

Актуальні технології з обраного виду спорту

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи

Гімнастика, музично-ритмічне виховання і методика викладання

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи

Методика навчання гімнастичних вправ

Вправи гімнастичного багатоборства

Словник

Інклюзія у фізичній культурі

Навчальний посібник

Методики проведення секційних занять

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи

Методики фізичного виховання дітей дошкільного віку

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи

Методики з обраного виду спорту (за видами спорту: складнокоординаційні

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи

Основи теорії і методики спортивного тренування

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи

Навчальний посібник

Прикладна кінезіологія

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи

Сучасні технології атлетичної гімнастики

Навчальний посібник

Теорія і методика навчання гімнастики у закладах загальної середньої освіти

Вправи для загального розвитку

Стройові вправи

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи

Глосарій гімнастичних вправ

Теорія і методика викладання гімнастики та музично-ритмічне виховання

Технології спорту вищих досягнень

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної

Фізична реабілітація

Навчальний посібник

Фізична терапія. Ерготерапії

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної

Навчальний посібник

 

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/