Навчальна робота

Анонси вибіркових дисциплін 

Перелік навчальних дисциплін

Завдання кафедри з навчальної роботи:

  1. Забезпечення якості освітнього процесу згідно зі стандартами вищої освіти та нормативними актами з організації освітнього процесу в Університеті Ушинського, відповідно до принципу науковості, із дотриманням засад академічної доброчесності та академічної свободи;
  2. Організація навчальних занять на всіх формах навчання за всіма видами роботи зі здобувачами вищої освіти, включаючи аудиторні заняття, проведення індивідуально-консультативної роботи та контрольних заходів, з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, відповідно до затверджених освітніх програм, навчальних планів і графіків підготовки фахівців;
  3. Забезпечення якісного наукового керівництва, консультування, рецензування та проведення захисту кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем та кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським рівнем).

Звіт Strike Plagiarism кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем

Кваліфікаційні роботи за другим (магістерським) рівнем

Тематика кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем

Звіт Strike Plagiarism кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) рівнем

Кваліфікаційні роботи за першим (бакалаврським) рівнем

Тематика кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) рівнем

Кафедрою гімнастики та спортивних єдиноборств здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за першим та другим рівнем за спеціальностями:

014 Середня освіта (Фізична культура) і 017 Фізична культура і спорт.

1) Розклад занять викладачів кафедри

2) Графік індивідуальних консультацій викладачів

3) Розклад сесії

  -  Здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

  -  Здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

4)  014 Середня освіта (Фізична культура) ОС Бакалавр – робочі програми навчальних дисциплінсилабусвимоги до заліківекзаменів

5)  014 Середня освіта (Фізична культура) ОС Магістр – робочі програми навчальних дисциплінсилабусвимоги до заліків

6)  017 Фізична культура і спорт ОС Бакалавр – робочі програми навчальних дисциплінсилабусвимоги до заліків, екзаменів

7)  017 Фізична культура і спорт ОС Магістр – робочі програми навчальних дисциплінсилабусвимоги до заліківекзаменів

 

© 2017 Університет Ушинського