Навчальна робота

Переглянути ОПП

Переглянути програми навчальних дисциплін

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Анонси вибіркових дисциплін

Тематика кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем

Кваліфікаційні (курсові) роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кваліфікаційні (курсові) роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Розклад занять викладачів

Розклад консультацій викладачів

Тематика курсових робіт за I (бакалаврським) рівнем

На сьогодні кафедра виконує навчальну роботу на спеціальностях 014 Середня освіта (Фізична культура) (1,2,3,4 рік навчання ОС Бакалавр); 017 Фізична культура (1, 2 рік навчання ОС Бакалавр); 014 Середня освіта (Фізична культура) (1,2 рік навчання ОС Магістр); 017 Фізична культура (1,2 рік навчання ОС Магістр).

 

Перелік навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою:

 

спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура),

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Вступ до спеціальності та історія фізичної культури

Теорія і методика викладання плавання

Теорія і методика викладання легкої атлетики

Теорія і методика викладання рухливих ігор

Організація краєзнавчо-туристичної діяльності

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Основи теорії і методики фізичного виховання

Загальна гігієна та гігієна фізичного виховання

Теорія і методика фізичної культури

Лікувальна фізична культура і масаж

Управління у сфері фізичного виховання

Кваліфікаційна курсова робота (фахова)

 

Дисципліни спеціалізації: «Методика спортивно-масової роботи»

Теорія і методика спортивно-масової роботи

Облік і педагогічний контроль в СМР

 

спеціальність: 017 Фізична культура і спорт,

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Вступ до спеціальності та історія фізичної культури і спорту

Спортивне плавання з методикою викладання

Легка атлетика з методикою викладання

Рухливі ігри з методикою викладання

Краєзнавство і туристична діяльність

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Основи теорії і методики фізичного виховання

 

Дисципліни блоку Б: «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»

Теорія спорту та сучасні технології спортивного тренування

Багаторічна підготовка юних спортсменів

 

Дисципліни блоку В: «Фітнес і рекреація»

Теорія і практика фітнесу

Фітнес-технології

Фітнес-програми аеробної спрямованості

Дисципліни блоку Г: «Туристична діяльність»

Методики туристичної діяльності

Теорія і практика спортивно-оздоровчого туризму

Менеджмент і маркетинг туристичної діяльності

 

спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура),

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Теорія і методика фізичної культури різних груп населення

Методики фізичного виховання у старшій школі

Менеджмент і маркетинг у фізичній культурі

Наукові засади підготовки вчителя фізичної культури

Кваліфікаційна (курсова) робота (Теорія і методика фізичної культури різних груп населення)

Виробнича (асистенська) практика

Виробнича (у старшій школі) практика

Переддипломна практика

 

спеціальність: 017 Фізична культура і спорт,

другий (магістерський) рівень

Сучасні аспекти теорії і методики фізичної культури і спорту

Методики фізичного виховання у закладах вищої освіти

Спортивна медицина і педагогічний контроль

Актуальні технології з обраного виду спорту

Сучасні технології з професійної підготовки фахівців галузі

Новітні технології фітнесу та здорового способу життя

Менеджмент і маркетинг у фізичній культурі і спорті

Професійна підготовка фахівців галузі фізична культура і спорт

Виробнича практика (асистенська)

Виробнича практика (з обраного виду спорту)

 

На кафедрі викладачі, виконують навчальне навантаження згідно вимог МОН України, проводять лекційні і практичні заняття, керують кваліфікаційними (курсовими, магістерськими) роботами та педагогічною практикою студентів, а також дисертаційних робіт, беруть участь у роботі ЕК. Викладачі кафедри беруть участь у роботі предметної комісії з оцінювання фізичної підготовленості вступників на навчання із здобуттям освітнього ступеня бакалавра з фізичного виховання, фахової комісії на здобуття освітнього ступеня магістра з фізичного виховання. Проводять співбесіди зі вступниками. Беруть участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

© 2017 Університет Ушинського