Навчальна робота

Освітньо-професійні програми

Рецензії до ОПП

Робочі програми, силабуси

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Навчальні плани

Анонси вибіркових дисциплін

Керівництво кваліфікаційними роботами

Розклад сесії

Розклад занять викладачів

Розклад консультацій викладачів

Перелік договорів із базами практик

Академічна мобільність

Здобутки у неформальній та/або інформальній освіті


Якість освітнього процесу


Програма стажування


Кафедра забезпечує навчальну роботу за спеціальностями: 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 014 / 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 017 Фізична культура і спорт другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

на 2023-2024 н. р.

спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура),

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Теорія і методика навчання рухливих ігор у закладах загальної середньої освіти

Теорія і методика навчання фізичної культури у закладах загальної середньої освіти / курсова робота

Гігієна у фізичній культурі

Теорія і методика викладання легкої атлетики

Теорія і методика фізичної культури

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Основи лікувальної фізичної культури і оздоровчого масажу

Управління у сфері фізичної культури

Кваліфікаційна курсова робота з теорії і методики фізичної культури

Практика

Навчальна практика у ЗСО

Виробнича практика (педагогічна у ЗСО)

Вибіркові дисципліни

Тренажери у фізичній культурі

Фітнес-технології

Фізичне виховання у спеціальних медичних групах

Основи морально-етичного виховання

 

спеціальність: 017 Фізична культура і спорт,

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Легка атлетика

Плавання

Спортивно-оздоровчий туризм та туристична діяльність

Рухливі ігри

Спортивне плавання

Основи теорії і методики фізичного виховання

Методики з обраного виду спорту (за видами спорту: циклічні / складнокоординаційні / ситуаційні)

Гігієна у фізичному вихованні і спорті

Легка атлетика і методика викладання

Теорія і методика фізичної культури і спорту

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Лікувальна фізична культура і масаж

Основи фізичної культури різних груп населення та масового спорту

Управління фізичною культурою і спортом

Методики тренування в обраному виді спорту

Курсова робота з методики обраного виду спорту (циклічні / складнокоординаційні / ситуаційні)

Кваліфікаційна курсова робота з теорії і методики фізичної культури

Практика

Навчальна практика (ознайомлювальна у закладах середньої освіти, спортивних / фізкультурно-оздоровчих закладах)

Виробнича практика (у спортивних закладах з обраного виду спорту)

Вибіркові дисципліни

Теорія і практика фітнесу

 

спеціальність: 014 / 014.11 Середня освіта (Фізична культура),

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Сучасні проблеми фізичної культури

Методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Методика фізичного виховання у закладах загальної середньої освіти

Організаційно-управлінська діяльність у закладах освіти

Методологічні підходи підготовки вчителів фізичної культури

Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи

Практика

Виробнича (педагогічна у ЗЗСО) практика

Виробнича (асистентська) практика

Переддипломна практика

 

спеціальність: 017 Фізична культура і спорт,

другий (магістерський) рівень

Методологія та організація наукових досліджень у сфері фізичної культури і спорту

Теорія і методика викладання спеціалізованих дисциплін у закладах вищої освіти

Інноваційні технології підготовки спортсменів в обраному виді спорту

Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи

Практика

Виробнича практика (асистентська в закладах вищої освіти)

Переддипломна практика

Вибіркові дисципліни

Академічна доброчесність

Облік і контроль у фізичній культурі і спорту

 

Викладачі кафедри виконують навчальне навантаження згідно вимог МОН України, проводять лекційні і практичні заняття, екзаменаційні консультації, консультації з навчальних дисциплін протягом семестру, заліки і семестрові екзамени; здійснюють керівництво навчальною та виробничою практикою; керують кваліфікаційними (курсовими, магістерськими) роботами; беруть участь у роботі екзаменаційної комісії; беруть участь у роботі предметної комісії з оцінювання фізичної підготовленості вступників на навчання із здобуттям першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, фахової комісії на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Проводять співбесіди зі вступниками. Беруть участь у підготовці, атестації та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

© 2024 Університет Ушинського
https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/