Науково-педагогічний склад

Наразі, кафедра є випусковою і забезпечує освітній процес на освітньо-професійних програмах «Фізична культура і спорт» (спеціальність 017 Фізична культура і спорт) та Середня освіта (Фізична культура) (спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти і другому(магістерському) рівні вищої освіти, також працює аспірантура з третього (науково-освітній) рівень вищої освіти з ОПП Фізична культура і спорт зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

Славетні традиції кафедри продовжує професорсько-викладацький та допоміжний склад кафедри у кількості 17 осіб – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Н. А. Башавець; доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації П. Б. Джуринський; доктор педагогічних наук, професор О. І. Форостян; доктор економічних наук, професор К. О. Богатирьов; кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Є. В. Долгієр; кандидати педагогічних наук, доценти С. О. Ігнатенко, С. Г. Пільова, І. В. Осіпова; кандидат педагогічних наук, викладач Н. Ф. Щекотиліна; кандидати педагогічних наук, старші викладачі К. В. Дроздова, Г. В. Кучеренко; старший викладач В. Т. Небож; викладач А. О. Богатов; асистенти Т. М. Ковальова, С. В. Воробйова (Бурдюжа); старший лаборант С. А. Брезнер, лаборант Є. С. Попова.

Загальна інформація про науково-педагогічний склад кафедри


n1

БАШАВЕЦЬ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА

BASHAVETS NATALIA

доктор педагогічних наук, професор

pdf 

 

ORCID iD: 0000-0002-8387-3602

ResearchID: G-7727-2019

 

Посада: завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

 image30

ДЖУРИНСЬКИЙ ПЕТРО БОРИСОВИЧ

DZHURINSKY PETR

доктор педагогічних наук, професор

pdf 

ORCID ID: 0000-0003-3102-9124  

ResearchID: D-4617-2018

Посада: професор кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

for

ФОРОСТЯН ОЛЬГА ІВАНІВНА

FOROSTYAN OLGA

доктор педагогічних наук, професор

 pdf

 

ORCID ID0000-0001-6084-2160

ResearchID: I-1025-2018

Посада: професор кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

for

БОГАТИРЬОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

BOGATYREV KONSTANTIN

доктор економічних наук, професор

pdf 

 

ORCID ID: 0000-0003-0963-8417

Посада: професор кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

dol

ДОЛГІЄР ЄВДОКІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

DOLGIER EVDOKIYA

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

 pdf

 

ORCID ID: 0000-0002-2818-8274

ResearchID: H-8399-2018

https://scholar.google.com.ua/scholar?scilib=1&hl=ru

 

Посада:доцент кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

image09

ІГНАТЕНКО СЮЗАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
IGNATENKO SUZANNE

кандидат педагогічних наук, доцент

pdf 

 

ORCID ID: 0000-0003-0107-3458

ResearchIDG-7760-2019

Посада:доцент кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

os

ОСІПОВА ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

OSIPOVA IRINA

кандидат педагогічних наук, доцент

 pdf

 

ORCID ID0000–0001–5210–3093

Посада:доцент кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

 pil

 

ПИЛЬОВА СВІТЛАНА ГЕОРГІЇВНА

PILOVA SVITLANA

кандидат педагогічних наук, доцент

 pdf

 

ORCID ID0000–0002–0275–4776

ResearchID: D-4639-2018

Посада:доцент кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

sch

ЩЕКОТИЛІНА НАТАЛЯ ФЕДОРІВНА

SHCHEKOTYLINA NATALIA

кандидат педагогічних наук, викладач

 pdf

 

ORCID ID0000–0003–1312–7038

Посада:викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

image35

КУЧЕРЕНКО ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

KUCHERENKO GENNADII

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 pdf

ORCID ID: 0000-0002-4516-8873

ResearchIDG-7784-2019

Посада:старший викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

 

 dr

ДРОЗДОВА КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА

DROZDOVA KATERYNA

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 pdf

ORCID ID: 0000-0003-0336-8057

ResearchID: I-2081-2018

Посада:старший викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

image15

НЕБОЖ ВІТАЛІЙ ТРОХИМОВИЧ
NEBOZH VITALІY

старший викладач

 pdf

ResearchID: G-7745-2019

Посада:старший викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

bogat

БОГАТОВ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

BOGATOV ANDREY

викладач

 pdf

ORCID iD0000-0002-9460-1987

ResearchIDG-7716-2019

Посада:викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

 kv

КОВАЛЬОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

KOVALYOVA TETYANA

асистент

 pdf

ORCID ID: 0000-0003-4488-1498

Посада:асистент кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

image03

ВОРОБЙОВА (БУРДЮЖА) СОФІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

VOROBIOVA (BURDIUZHA) SOFIIA

асистент

pdf

 

ORCID ID: 0000-0001-8189-7427

ResearchID: G-7806-2019

Посада:асистент кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін

© 2017 Університет Ушинського