Кафедра фізичної реабілітації, біології і охорони здоров`я

Загальні відомості

Науково-педагогічний склад

Навчальна робота

Методична робота

Наукова робота

Організаційна робота

Профорієнтаційна робота

Новини

Контакти


Положення про кафедру


 

Загальні відомості

Кафедра входить до складу медичного факультету Університету Ушинського і має тривалу історію: її витоками слід вважати створення у серпні 1920 р. біологічної комісії на агробіологічному відділенні факультету професійної освіти Одеського педагогічного інституту.

З 1947 року кафедру було закріплено за факультетом фізичного виховання, вона забезпечувала підготовку викладачів фізичного виховання, анатомії та фізіології людини до 1966 року включно. У теперішній час кафедра бере участь у підготовці фахівців усіх напрямів, які ліцензовані в університеті.

У 2011 році у зв’язку з переїздом у інший корпус кафедрі було надано приміщення за новою адресою (вул. Фонтанська дорога, 4) загальною площею близько 1000 м2, якому був потрібен капітальний ремонт. Завдяки бажанню працювати в гідних умовах, безпосередній участі завідувача і колективу кафедри, студентів в ремонтних роботах, були відновлені старі приміщення та створені: велика лекційна аудиторія та 6 спеціалізованих кабінетів-лабораторій – анатомії і спортивної морфології, біології і екології, біохімії і біохімії спорту, валеології і основ здоров’я, фізіології, лабораторії вікової фізіології спорту імені проф. Цонєвої Т. М., пізніше було створено також лабораторію диференціальної психофізіології та адаптивної корекції, допоміжні приміщення – все це забезпечило оптимальні умови для проведення освітнього процесу і підготовки фахівців високого рівня.


Науково-педагогічний склад

Наразі на кафедрі працюють 2 професори, приват-професор, 5 доцентів, 2 старших викладачі, фахівець і лаборант.

topchiy

ТОПЧІЙ МАРІЯ СЕРГІЇВНА

TOPCHII MARIIA

ORCID ID: 0000-0002-7470-1032

Research ID: D-4607-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=X0LZ2mVHiW8C

Посада: завідувач кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я

bosenko

БОСЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

BOSENKO ANATOLII

ORCID ID: 0000-0003-3472-0412

Research ID: Н-9653-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=4mCdSowAAAAJ

Посада: професор кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я

degtyarenko

ДЕГТЯРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

DEGTIARENKO TATIANA

ORCID ID: 0000-0003-4462-8863

Research ID: AAЕ-3151-2019

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=i1k04OcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Посада: професор кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я

holodov

ХОЛОДОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

KHOLODOV SERHII

ORCID ID: 0000-0001-5108-3035

Research ID: Н-8469-2018

Посада: приват-професор кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я

b6

БОБРО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

BOBRO OLENA

ORCID ID: 0000-0001-8255-5541

Research ID: D-4622-2018

Посада: доцент кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я

b8

БОРЩЕНКО ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

BORSHCHENKO VALERIIA

ORCID ID: 0000–0001-6102-3845

Research ID: D-4615-2018

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=maVcrssAAAAJ

Посада: доцент кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я

b91

ФІЛІПЦОВА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

FILIPTSOVA KATERYNA

ORCID ID:0000-0003-4385-7090

Research ID: H-9043-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Sr6q1rYAAAAJ

Посада: доцент кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я

b92

ДИШЕЛЬ ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

DYSHEL GALYNA

ORCID ID: 0000-0002-4850-94142

Research ID: D-4619-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.ru/citations?user=BqmzR6sAAAAJ&hl=ru

Посада: старший викладач кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я

orlyk

ОРЛИК НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА

ORLYK NADIIA

ORCID ID: 0000-0003-0144-6576

Research ID: AAQ-6122-2020

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=6XsjDPYAAAAJ

Посада: старший викладач кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я

bahrii

БАГРІЙ ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

BAHRII LIUBOV

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2mAywYwAAAAJ

Посада: викладач-стажист кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я

Графік роботи викладачів


Наукова робота

Запатентований пристрій (ліворуч)

і старий комплект обладнання

для вивчення ЗФС мозку

Однією з умов підготовки фахівців високого рівня є наукова складова. Кафедральні дослідження проводяться в школах, спортивних та інших закладах, але переважно на базі створеної у 1965 році лабораторії вікової фізіології спорту, засновником якої була д. б. н. професор Тетяна Миколаївна Цонєва – талановитий педагог і вчений, улюблениця всіх студентів, аспірантів і співробітників. Т. М. Цонєва не тільки організувала проблемну лабораторію вікової фізіології спорту, а й була засновником наукової школи за напрямом «Вікові особливості адаптації до м’язової діяльності різного характеру». За її заслуги і на її честь цій лабораторії рішенням вченої  ради університету присвоєно ім’я Тетяни Миколаївни.

Основна тематика наукових досліджень кафедри у останні десятиріччя – «Системні механізми адаптації до фізичних навантажень різного ступеню мотивації на окремих етапах онтогенетичного розвитку людини». Так, у попередні роки співробітники кафедри опублікували понад 270 робіт, серед яких підручники, посібники, монографії, статті (в тому числі у виданнях високого ступеня цитування), патенти на винахід, авторські твори тощо, прийняли участь у понад 70 конференціях різного рівня.


Звіти про участь у Міжнародних конференціях:

 

Активну участь у виконанні науково-дослідної роботи беруть студенти. Студенти з задоволенням і особистим бажанням виконують дипломні і магістерські роботи, курсові проєкти; за чверть століття підготовлено і захищено на відмінно більше 50 дипломних робіт, хоча кафедра не є випусковою. Тільки за останні 5 років студентами опубліковано близько 40 наукових робіт, зроблено 34 доповідей на конференціях, 7 робіт нагороджені дипломами І-ІІІ ст. міжнародних студентських конференцій.

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки під керівництвом провідних професорів і доцентів. Студенти під їх керівництвом розв’язують актуальні для нашого часу питання медико-біологічного напряму. Результатом такої праці є успішний захист дипломних і магістерських робіт. Так, наприклад, студент заочної форми навчання Калайда А. С. на відмінно захистив дипломну роботу «Стан механізмів регуляції серцевого ритму юнаків – студентів молодших курсів факультету фізичного виховання». У своїй роботі студент дослідив динаміку змін стану серцево-судинної системи юнаків при різних видах навантажень. Ці знання стануть у пригоді при складанні нових програм з тренування та вдосконаленні своєї професійної діяльності, адже Калайда А. С. працює тренером у фітнес-клубі.

Роботі над актуальними питаннями нашого часу на кафедрі завжди віддають перевагу. Студентом-заочником Судець С. В., під керівництвом проф. Босенка А. І., було проведено наукове дослідження з виявлення загального фізичного стану сучасних юнаків. Результатом дослідження став захист на відмінно дипломної роботи «Стан фізичної підготовленості допризовної молоді на сучасному етапі реформування Збройних Сил України». Це питання викликало зацікавленість й за межами наукового закладу, про що свідчить виступ проф. Босенка А. І. та Судець С. В. на Одеському обласному телебаченні.


Наукові досягнення студентів


Отже, спільна праця студентів та викладачів є плідною та практично цінною. Знання, отримані на кафедрі у ході проведення наукової роботи, завжди знадобляться у повсякденній професійній діяльності майбутнього вчителя фізкультури, тренера або фізичного реабілітолога.

Починаючи з 1996 року, раз у 2 роки, у вересні кафедра організовує Міжнародну науково-практичну конференцію «Адаптаційні можливості дітей та молоді», за підтримки управління у справах фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації. Остання ХІІІ-а конференція що була присвячена 100-річчю заснування кафедри, відбулася у вересні 2020 р. У ній взяли участь науковці України, Білорусі, Молдови та Польщі. За результатами конференції видано 2 наукових збірника загальним обсягом 46 друкованих аркушів, які містять значну кількість студентських публікацій.


Наукові школи

1) «Вікові особливості адаптації до м’язової діяльності різного характеру»

2) «Психофізіологія індивідуальності та адаптивної корекції»


Наукові конференції

Конференція 2018

Конференція 2020

Конференція 2022


Навчальна робота

Робочі програми

Вибіркові дисципліни

Науково-педагогічні працівники кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я забезпечують освітній процес на наступних спеціальностях:

 • 012 Дошкільна освіта
 • Анатомія, вікова фізіологія і патологія розвитку (дитини)

(доктор медичних наук, професор Дегтяренко-Мельник Т.В.)

 • 013 Початкова освіта
 • Основи домедичної допомоги

(кандидат біологічних наук, викладач Топчій М.С.)

 • Проблеми організації рухової активності молодших школярів

(кандидат біологічних наук, доцент Орлик Н.А.)

 • Методика викладання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі

(кандидат педагогічних наук, доцент Борщенко В.В.)

 • Екожиття

(старший викладач Дишель Г.О.)

 • Вікова фізіологія і валеологія

(кандидат педагогічних наук, доцент Борщенко В.В.)

 • 014 Середня освіта (Фізична культура)
 • Анатомія людини з основами спортивної морфології

(кандидат педагогічних наук, доцент Холодов С.А. викладач-стажист Гребеніна А. А.)

 • Анатомія людини і динамічна морфологія

(старший викладач Дишель Г. О., викладач-стажист Гребеніна А. А.)

 • Основи біохімії у фізичному вихованні

 (кандидат біологічних наук, доцент Філіпцова К.А.)

 • Фізіологія фізичного виховання і спорту

 (доктор педагогічних наук, професор Босенко А.І, кандидат біологічних наук, доцент Орлик Н.А.)

 • Основи медичних знань, валеологія і екологія

(кандидат педагогічних наук, доцент Борщенко В.В., кандидат медичних наук, доцент Бобро О.В.)

 • Основи медичних знань, валеологія

(кандидат педагогічних наук, доцент Борщенко В.В., кандидат медичних наук, доцент Бобро О.В.)

 • Біохімія

(кандидат біологічних наук, доцент Філіпцова К.А.)

 • Технології здоров’язбереження та безпека життєдіяльності

(кандидат педагогічних наук, доцент Борщенко В.В., кандидат медичних наук, доцент Бобро О.В.)

 • 10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 015 Професійна освіта
 • Вікова фізіологія, валеологія та екологія

(старший викладач Дишель Г.О.)

 • 014 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова і зарубіжна література), 014 Середня освіта (Історія)
 • Основи невідкладної допомоги

(кандидат біологічних наук, викладач Топчій М.С.)

 • 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
 • Вікова фізіологія та шкільна гігієна

(кандидат біологічних наук, доцент Філіпцова К.А.)

 • 014 Середня освіта (Фізика, Математика, Інформатика, Природничі науки)
 • Безпека життєдіяльності

(старший викладач, Дишель Г. О.)

 • 014 Середня освіта (Фізика, Математика, Інформатика)
 • Вікова фізіологія і валеологія

(кандидат біологічних наук, доцент Орлик Н.А.)

 • 014 Середня освіта (Природничі науки)
 • Загальна біологія

(кандидат біологічних наук, доцент Філіпцова К.А.)

 • Концепції сучасного природознавства

(кандидат біологічних наук, доцент Орлик Н.А.)

 • Біорізноманіття і сучасна система живого світу

(кандидат біологічних наук, доцент Філіпцова К.А.)

 • Методика навчання природничих наук в інтегрованому курсі

(кандидат педагогічних наук, доцент Борщенко В.В.)

 • Методологія і основи наукових досліджень

(доктор педагогічних наук, професор Босенко А.І)

 • Біосферологія і сучасні аспекти екологічної освіти

(кандидат біологічних наук, доцент Орлик Н.А.)

 • Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань

(кандидат біологічних наук, доцент Орлик Н.А.)

 • Анатомія людини

(кандидат біологічних наук, доцент Орлик Н.А.)

 • 016 Спеціальна освіта
 • Анатомія, фізіологія дітей та підлітків

(кандидат медичних наук, доцент Бобро О. В., старший викладач Дишель Г. О.)

 • Формування природничої компетентності у дітей молодшого шкільного віку

(кандидат педагогічних наук, доцент Борщенко В.В., кандидат медичних наук, доцент Бобро О. В.)

 • Основи медичних знань і культури здоров’я

(кандидат педагогічних наук, доцент Борщенко В.В., кандидат медичних наук, доцент Бобро О. В.)

 • Здоров’язберігаючі технології в спеціальній і інклюзивній освіті

(кандидат педагогічних наук, доцент Борщенко В.В.)

 • 017 Фізична культура і спорт
 • Анатомія людини

(кандидат педагогічних наук, доцент Холодов С.А., викладач-стажист Гребеніна А. А.)

 • Анатомія людини і основи спортивної морфології

(старший викладач Дишель Г. О., викладач-стажист Гребеніна А. А.)

 • Біохімія

(кандидат біологічних наук, доцент Філіпцова К.А.)

 • Безпека життєдіяльності

(доктор медичних наук, професор Дегтяренко-Мельник Т.В.)

 • Фізіологія людини та вікова фізіологія

(доктор педагогічних, кандидат біологічних наук, професор Босенко А.І, кандидат біологічних наук, викладач Топчій М.С.)

 • Фізіологія фізичного виховання і спорту

(доктор педагогічних наук, професор Босенко А.І, кандидат біологічних наук, доцент Орлик Н.А.)

 • Долікарська допомога в спорті

(кандидат медичних наук, доцент Бобро О.В.)

 • 053 Психологія
 • Психофізіологія

(доктор медичних наук, професор Дегтяренко-Мельник Т.В.)

 • Анатомія і фізіологія з основами генетики

(кандидат біологічних наук, викладач Топчій М.С., старший викладач Дишель Г. О.)

 • Безпека життєдіяльності

(старший викладач Дишель Г. О.)

 • 21 Фізична культура і спорт
 • Антидопінгова діяльність

(кандидат біологічних наук, доцент Філіпцова К.А.)

 • 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)
 • Теорія і методика фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації

(кандидат педагогічних наук, доцент Холодов С.А.)

 • Реабілітаційна кінезіологія

(кандидат педагогічних наук, доцент Холодов С.А.)

 • Фізіологічні засади фізичної реабілітації

(кандидат біологічних наук, викладач Топчій М. С.)

 • Фізична реабілітація при порушеннях функцій опорно-рухового апарату

(кандидат педагогічних наук, доцент Холодов С.А.)

 • Фізична реабілітація при функціональних порушеннях нервової системи

(кандидат педагогічних наук, доцент Холодов С.А.)

 • Вікові та гендерні особливості застосування засобів фізичної реабілітації

(кандидат педагогічних наук, доцент Холодов С.А.)

 • Мануальні засоби фізичної реабілітації

(кандидат педагогічних наук, доцент Холодов С.А.)

 • 014 Середня освіта (Інформатика)
 • Новітні здоров’язберігаючі технології в закладах освіти

(кандидат біологічних наук, доцент Орлик Н.А.)

 • 024 Хореографія
 • Вікова фізіологія, валеологія та основи медичних знань

(доктор педагогічних наук, професор Босенко А.І.)

 • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво, 024 Хореографія
 • Безпека життєдіяльності

(кандидат медичних наук, доцент Бобро О. В.)


Екзаменаційні питання


Графік індивідуальних консультацій викладачів


Методична робота

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • 012 Дошкільна освіта

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Валеологія»: для здобувачів вищої освіти першого рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта / О. В. Бобро, В. В. Борщенко. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. 29 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11001

 • 013 Початкова освіта

Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Методика викладання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі»: методичні рекомендації / В. В Борщенко, Г. В. Тітова. Одеса: Університет Ушинського, 2021. 39 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10998

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Мова та література (англійська) з дисципліни «Основи домедичної допомоги» / М. С. Топчій. Одеса: Університет Ушинського, 2021. 53 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13053

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Психологія з дисципліни «Основи домедичної допомоги» / М. С. Топчій. Одеса: Університет Ушинського, 2021. 53 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13055

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Логопедія з дисципліни «Основи домедичної допомоги» / М. С. Топчій. Одеса: Університет Ушинського, 2021. 53 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13052

Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Основи валеології, анатомії і фізіології дітей з основами генетики» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) спеціальностей 013 Початкова освіта. Мова і література (англійська), 013 Початкова освіта. Логопедія, 013 Початкова освіта. Психологія / В. В. Борщенко. Одеса: Університет Ушинського, 2022. 58 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14595

 • 014 Середня освіта (Фізична культура)

Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «анатомія людини і динамічна морфологія» змістовий модуль 1. системи виконання рухів (опорно-руховий апарат) для здобувачів вищої освіти першого рівня спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) / С. А. Холодов. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. 48 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10993

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни основи біохімії у фізичному вихованні. ОПП: Середня освіта (Фізична культура). Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура) / К. А. Філіпцова. Одеса: Університет Ушинського, 2021. 29 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12878

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Фізіологія і біохімія фізичного виховання і спорту», модуль 2 «Біохімія фізичного виховання і спорту»: Середня освіта (Фізична культура), Фізична культура і спорт Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура і спорт) / К. А. Філіпцова. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2022. 47 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14607

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Фізіологія людини і вікова фізіологія». Модуль 1 – вісцеральні системи. ОПП: Середня освіта (Фізична культура). Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура) / А. І. Босенко, Н. А. Орлик, М. С. Топчій.          Одеса: Університет Ушинського, 2021. 38 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13069

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Основи медичних знань, валеологія і екологія»: для здобувачів вищої освіти першого рівня спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) / О. В. Бобро, В. В. Борщенко. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. 30 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11000

Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Сучасні технології оздоровчого масажу» для здобувачів вищої освіти першого рівня спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) / С. А. Холодов. Одеса : ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. 33 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10995

 • 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Вікова фізіологія, валеологія та екологія» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) / Г. О. Дишель. Одеса:    ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2021. 33 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13043

 • 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Вікова фізіологія, валеологія та екологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Г. О. Дишель. Одеса: Університет Ушинського, 2021. 33 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13042

 • 014 Середня освіта (Хореографія), 024 Хореографія

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Вікова фізіологія, валеологія та основи медичних знань»: для здобувачів вищої освіти першого рівня спеціальностей 014 Середня освіта (Хореографія), 024 Хореографія / А. І. Босенко, О. В. Бобро, В. В. Борщенко. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. 28 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11003

 • 014 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Вікова фізіологія та валеологія» / Н. А. Орлик. 2021. 68 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13050

 • 015 Професійна освіта (Дизайн)

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Вікова фізіологія, валеологія та екологія» за спеціальністю 015 Професійна освіта (Дизайн) / Г. О. Дишель. Одеса: Університет Ушинського, 2021. 33 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13044

 • 016 Спеціальна освіта (Логопедія)

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Основи медичних знань, валеологія та екологія»: для здобувачів вищої освіти першого рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта / О. В. Бобро, В. В. Борщенко. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. 30 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11002

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Анатомія, фізіологія дітей та підлітків»: для здобувачів вищої освіти першого рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта / О. В. Бобро, В. В. Борщенко, С. А. Холодов. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. 26 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10999

 • 017 Фізична культура і спорт

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни основи біохімії у фізичному вихованні і спорті: ОПП: Фізична культура і спорт Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт / К. А. Філіпцова. Одеса: Університет Ушинського, 2021. 36 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12879

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Фізіологія людини і вікова фізіологія". Модуль 1 – вісцеральні системи. ОПП: Фізична культура і спорт. Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт / А. І. Босенко, Н. А. Орлик, М. С. Топчій. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2021. 38 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13070

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Валеологія і основи медичних знань» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) спеціальності 017 Фізична культура і спорт / О. В. Бобро, В. В. Борщенко. Одеса: Університет Ушинського, 2022. 34 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14594

Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Анатомія людини і основи спортивної морфології». Змістовий модуль 1. Системи виконання рухів (опорно-руховий апарат) для здобувачів вищої освіти першого рівня Спеціальності 017 фізична культура і спорт / С. А. Холодов. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. 48 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10994

 • 231 Соціальна робота

Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни: «Основи валеології, анатомії і фізіології дітей з основами генетики» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) спеціальності 231 Соціальна робота / В. В. Борщенко. Одеса: Університет Ушинського, 2022. 58 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14596

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ

 • Дегтяренко Т. В., Ковиліна В. Г. Психофізіологія розвитку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: УАЇД «Рада», 2022. 327 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13269
 • Топчій М. С. Практикум з вікової фізіології та валеології / М. С. Топчій, А. І. Босенко, Б. Т. Долинський: навчальний посібник. Одеса: видавець В. В. Букаєв, 2019. 216 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9697
 • Філіпцова К. А. Практикум з вікової фізіології та шкільної гігієни: навчальний посібник / К. А. Філіпцова, М. С. Топчій. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 218 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9698
 • Філіпцова К. А. Практикум з основ біохімії у фізичному вихованні: навч. посібник / К. А. Філіпцова. Одеса: [вид. Букаєв В. В.], 2018. 218 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2114
 • Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні та спорті: підручник для студентів закладів вищої освіти; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського / Т. В. Дегтяренко, Є. В. Долгієр. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. 283 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2056
 • Босенко А.І. Біологічні методи досліджень у фізичному вихованні та спорті: навчальний посібник / А. І. Босенко. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2016. 70 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10306
 • Антропогенетика: учебник [для студентов психолого-педагогического профиля] / Т. В. Дегтяренко, В. Ф. Коджебаш. Одесса: ФОП Бондаренко М. О., 2016. 268 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4385
 • Босенко А. І. Оздоровчий фітнес для учнівської та студентської молоді: навчальний посібник / А. І. Босенко, С. А. Холодов, О. Г. Коваль; за ред. П. Д. Плахтія. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. 88 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4892
 • Плахтій П. Д. Фізіологія фізичних вправ / П. Д. Плахтій, А. І. Босенко, А. В. Макаренко. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. 268 с. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7235

Основними завданнями методичної роботи кафедри є:

- оптимізація структури навчальних дисциплін;

- впровадження інноваційних форм навчання, зокрема дистанційного;

- розвиток і вдосконалення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.


Організаційна робота

Велику увагу викладачі кафедри приділяють й організаційно-виховній роботі. Доброю традицією стало проведення тематичних вечорів відпочинку зі студентами, які систематично організовуються для студентів і співробітників інституту, університету. Виховна робота проводиться кураторами академічних груп і викладачами як на кураторських годинах і заняттях, так і за місцем проживання студентів (гуртожиток № 4), організовуються бесіди, дискусії за широким колом питань.

Вечір зустрічі ветеранів і друзів кафедри біології і охорони здоров’я (13 січня 2016 р)  

У 2015 році співробітниками кафедри (переважно завідувачем А. І. Босенко) було оформлено стенд, присвячений усім, хто не просто залишив слід у спортивному житті Одещини, а призерам і переможцям чемпіонатів світу та Олімпійських ігор – це переважно вихованці факультету фізичного виховання нашого університету:


Профорієнтаційна робота

Багато заходів кафедра проводить з профорієнтаційної роботи:

Вже традицією стало проведення  у лютому тренінгів-тестувань (для підготовки до ЗНО) з біології для майбутніх абітурієнтів (чергове відбулося 27.02.2021), де після перевірки виконаних завдань школяри отримують консультації з помилкових відповідей.


Новини

Громадське обговорення освітньо-професійної програми середня освіта (Природничі науки) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Фізична активність як запорука здоров’я: рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я

Цифрові додатки та інструменти у навчанні природничих дисциплін

Розвиток мовно-комунікативної компетентності учнів при опануванні предметів природничої галузі

Прикладна кінезіологія на службі охорони здоров’я освітян

Зустріч здобувачів освітнього ступеню Магістр зі спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) із відомим конструктором оригінальних спортивних тренажерів Шевчуком Володимиром Митрофановичем

Науковий семінар «Критичний аналіз стану здоров’я дітей і молоді, технологій його оцінки та проблем підготовки педагогічних фахівців сьогодення»

Пам'ять жертв Голодомору 1932–1933 років
Траєкторія поступу вчителя та учня: проєкція комунікації. Природнича освітня галузь

Форум фізичної реабілітації Кишинів 2023

«Місце пам'яті»

The international scientific congress „Sports, olimpysm, health”

Особливості реабілітації та відновлення фізичної активності у хворих після ендопротезування суглобів та травм опорно-рухового апарату

Громадське обговорення проєкту ОПП фізична реабілітація

Виявлення академічного плагіату в індивідуальних навчально-дослідних та наукових роботах студентів

Академічна доброчесність – запорука ментального здоров’я

Небесна сотня. Герої не вмирають

Обговорення проєкту ОПП природничі наукиза другим (магістерським) рівнем вищої освіти

День Соборності України

Запали свічку пам’яті…

Підвищення кваліфікації вчителів за програмою «Домедична допомога в педагогічній практиці»

Проведення семінарів в рамках курсів підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Нейрореабілітація: формування навичок для корекції та відновлення рухів і мовлення дітей»

День захисника України та українського козацтва

Участь здобувачів вищої освіти Університету Ушинського в щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю для студентів і молодих вчених

Сучасні технології масажу та реабілітації дітей з порушеннями опорно - рухового апарату та нервової системи

День Європи

Сучасні технології спортивного масажу

Науковий семінар «Перспективи використання телеметричних GPSPORTS систем у біології, медицині та спорті»

Презентація вибіркових дисциплін студентам соціально-гуманітарного факультету спеціальності 053 психологія

Презентації дисциплін за вибором студентам спеціальності 016 спеціальна освіта (логопедія)

Семінар «До питання принципів академічної доброчесності в закладах вищої освіти»

Академічна доброчесність – запорука якості освіти

Презентація вибіркової дисципліни «Фізіологія хореографії» для студентів факультету музичної та хореографічної освіти

Презентація вибіркових дисциплін кафедри біології і охорони здоров’я для студентів 3 року навчання ННІФКСР

Презентація вибіркових дисциплін кафедри біології і охорони здоров’я для студентів 2 року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

Проведення лекції магістрантом кафедри біології і охорони здоров’я під час проходження виробничої асистентської практики

Домедична допомога при надзвичайних ситуаціях на місті події

Нагородження Холодова Сергія Анатолійовича почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації

Лекція для студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Онлайн семінар «Робоча програма та силабус у структурі науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни»

XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Адаптаційні можливості дітей та молоді»

Пам’ятка щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції (підготовано доцентом кафедри БІОЗ, к. мед. н. Бобро О. В.)


Контакти

Адреса: 65009, м. Одеса, вул.Фонтанська дорога, 4, ауд. 126–143.

Телефон кафедри: +38 048 705-46-68

Ел. поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/