Кафедра біології і охорони здоров'я

Загальні відомості

Науково-педагогічний склад

Навчальна робота

Методична робота

Наукова робота

Організаційна робота

Профорієнтаційна робота

Новини

Контакти


Положення про кафедру


 

Загальні відомості

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Університету Ушинського і має тривалу історію: її витоками слід вважати створення у серпні 1920 р. біологічної комісії на агробіологічному відділенні факультету професійної освіти.

З 1947 року кафедру було закріплено за факультетом фізичного виховання, вона забезпечувала підготовку викладачів фізичного виховання, анатомії та фізіології людини до 1966 року включно. У теперішній час кафедра бере участь у підготовці фахівців усіх напрямів, які ліцензовані в університеті.

У 2011 році у зв’язку з переїздом у інший корпус кафедрі було надано приміщення за новою адресою (вул. Фонтанська дорога, 4) загальною площею близько 1000 м2, якому був потрібен капітальний ремонт. Завдяки бажанню працювати в гідних умовах, безпосередній участі завідувача і колективу кафедри, студентів в ремонтних роботах, були відновлені старі приміщення та створені: велика лекційна аудиторія та 6 спеціалізованих кабінетів-лабораторій – анатомії і спортивної морфології, біології і екології, біохімії і біохімії спорту, валеології і основ здоров’я, фізіології, лабораторії вікової фізіології спорту імені проф. Цонєвої Т. М., пізніше було створено також лабораторію диференціальної психофізіології та адаптивної корекції, допоміжні приміщення – все це забезпечило оптимальні умови для проведення освітнього процесу і підготовки фахівців високого рівня.


Науково-педагогічний склад

В дійсний час на кафедри працюють 4 професори, 5 доцентів, 2 старших викладача, 2 викладача, фахівець, старший лаборант і лаборанти.

 ТОПЧІЙ МАРІЯ СЕРГІЇВНА

TOPCHII MARIIA

кандидат біологічних наук

 

ORCID ID: 0000-0002-7470-1032

Research ID: D-4607-2018

Посада: завідувач кафедри біології і охорони здоров'я

 БОСЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

BOSENKO ANATOLII

кандидат біологічних наук,

доктор педагогічних наук, професор

 

ORCID ID: 0000-0003-3472-0412

Research ID: Н-9653-2018

Посада: професор кафедри біології і охорони здоров'я

Бітенський Валерій Семенович

BITENSKYI VALERII

Доктор медичних наук, професор,

член-кореспондент НАМН України

 

ORCID ID: 0000-0003-4395-3875

Посада: професор кафедри біології і охорони здоров'я

ДЕГТЯРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

DEGTIARENKO TATIANA

доктор медичних наук, професор,

академік ВО України

 

 

ORCID ID: 0000-0003-4462-8863

Research ID: AAЕ-3151-2019

Посада: професор кафедри біології і охорони здоров'я

 Долинський Борис Тимофійович

Dolinskiy Boris

доктор педагогічних наук, професор

 

ORCID ID: 0000-0002-3745-2460

Research ID: D-4636-2018

Посада: професор кафедри біології і охорони здоров'я, завідувач кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств

ХОЛОДОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

KHOLODOV SERHII

кандидат педагогічних наук, доцент

 

ORCID ID: 0000-0001-5108-3035

Research ID: Н-8469-2018

Посада: доцент кафедри біології і охорони здоров'я

Бобро Олена Валеріївна

bobro olena

кандидат медичних наук, доцент

 

ORCID ID: 0000-0001-8255-5541

Research ID: D-4622-2018

Посада: доцент кафедри біології і охорони здоров'я

Борщенко Валерія Володимирівна

Borshchenko Valeriia

кандидат педагогічних наук,  доцент


 

ORCID ID: 0000–0001-6102-3845

Research ID: D-4615-2018

Посада: доцент кафедри біології і охорони здоров'я

КОДЖЕБАШ ВЛАДИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ

KODZHEBASH VLADISLAV

кандидат сільськогосподарських наук,  доцент


 

ORCID ID: 0000-0002-6735-5549

Research ID: E-1328-2019

Посада: доцент кафедри біології і охорони здоров'я

ФІЛІПЦОВА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

FILIPTSOVA KATERYNA

кандидат біологічних наук


 

ORCID ID: 0000-0003-4385-7090

Research ID: H-9043-2018

Посада: старший викладач

кафедри біології і охорони здоров'я

ДИШЕЛЬ ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

DYSHEL GALYNA


 

ORCID ID: 0000-0003-0144-6576

Research ID: D-4619-2018

Посада: старший викладач

кафедри біології і охорони здоров'я

ОРЛИК НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА

ORLYK NADIIA

кандидат біологічних наук


 

ORCID ID: 0000-0003-0144-6576

Research ID: AAQ-6122-2020

Посада:  викладач кафедри біології і охорони здоров'я

ШЕВЧЕНКО-БІТЕНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ

SHEVCHENKO-BITENSKYІ KONSTANTIN

кандидат медичних наук


 

ORCID ID: 0000-0003-4395-3875

Посада: асистент кафедри біології і охорони здоров'я

Графік роботи викладачів


Наукова робота

Запатентований пристрій (ліворуч)

і старий комплект обладнання

для вивчення ЗФС мозку

Однією з умов підготовки фахівців високого рівня є наукова складова. Кафедральні дослідження проводяться в школах, спортивних та інших закладах, але переважно на базі створеної у 1965 році лабораторії вікової фізіології спорту, засновником якої була д. б. н. професор Тетяна Миколаївна Цонєва – талановитий педагог і вчений, улюблениця всіх студентів, аспірантів і співробітників. Т. М. Цонєва не тільки організувала проблемну лабораторію вікової фізіології спорту, а й була засновником наукової школи за напрямом «Вікові особливості адаптації до м’язової діяльності різного характеру». За її заслуги і на її честь цій лабораторії рішенням вченої  ради університету присвоєно ім’я Тетяни Миколаївни.

Основна тематика наукових досліджень кафедри у останні десятиріччя – «Системні механізми адаптації до фізичних навантажень різного ступеню мотивації на окремих етапах онтогенетичного розвитку людини». Так, у попередню п’ятирічку, співробітники кафедри опублікували близько 250 робіт, серед яких підручники (7), посібники, монографії, статті, патенти на винахід, авторські твори тощо, прийняли участь у понад 60 конференціях різного рівня.


Звіти про участь у Міжнародних конференціях:

 

Активну участь у виконанні науково-дослідної роботи приймають студенти. Студенти з задоволенням і особистим бажанням виконують дипломні і магістерські роботи, курсові проекти; за чверть століття підготовлено і захищено на відмінно більше 50 дипломних робіт, хоча кафедра не є випусковою. Тільки за останні 5 років студентами опубліковано близько 40 наукових робіт, зроблено 34 доповідей на конференціях, 7 робіт нагороджені дипломами І-ІІІ ст. міжнародних студентських конференцій.

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки під керівництвом провідних професорів і доцентів. Студенти під їх керівництвом розв’язують актуальні для нашого часу питання медико-біологічного напряму. Результатом такої праці є успішний захист дипломних і магістерських робіт. Так, наприклад, студент заочної форми навчання Калайда А. С. на відмінно захистив дипломну роботу «Стан механізмів регуляції серцевого ритму юнаків – студентів молодших курсів факультету фізичного виховання». У своїй роботі студент дослідив динаміку змін стану серцево-судинної системи юнаків при різних видах навантажень. Ці знання стануть у пригоді при складанні нових програм з тренування та вдосконаленні своєї професійної діяльності, адже Калайда А. С. працює тренером у фітнес-клубі.

Роботі над актуальними питаннями нашого часу на кафедрі завжди віддають перевагу. Студентом-заочником Судець С. В., під керівництвом проф. Босенко А. І., було проведено наукове дослідження з виявлення загального фізичного стану сучасних юнаків. Результатом дослідження став захист на відмінно дипломної роботи «Стан фізичної підготовленості допризовної молоді на сучасному етапі реформування Збройних Сил України». Це питання викликало зацікавленість й за межами наукового закладу, про що свідчить виступ проф. Босенко А. І. та Судець С. В. на Одеському обласному телебаченні.


Наукові досягнення студентів


Отже, сумісна праця студентів та викладачів є плідною та практично цінною. Знання отримані на кафедрі у ході проведення наукової роботи завжди знадобляться у повсякденній професійній діяльності майбутнього вчителя фізкультури, тренера або фізичного реабілітолога.

Починаючи з 1996 року раз у 2 роки у вересні кафедра організує міжнародну науково-практичну конференцію «Адаптаційні можливості дітей та молоді» за підтримкою управління у справах фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації. Остання ХІІ-а конференція відбулася у вересні 2018 р., у якій прийняли участь науковці України, Білорусі, Молдови та Польщі. За результатами конференції видано 2 наукових збірника загальним обсягом 46 друкованих аркушів, які включать значну кількість студентських публікацій.


Наукові школи

1) «Вікові особливості адаптації до м’язової діяльності різного характеру»

2) «Психофізіологія індивідуальності та адаптивної корекції»


Наукові конференції

Конференція 2018

В дійсний час йде підготовка до чергової ХІІІ конференції «Адаптаційні можливості дітей та молоді», присвяченої 100-річчю заснування кафедри, яка відбудеться 10–11.09.2020 р.


Навчальна робота

На кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • анатомія людини з основами спортивної морфології (доц. Холодов С.А.)
 • анатомія та фізіологія людини (к.б.н. Топчій М. С.)
 • анатомія, фізіологія та патологія дитини (проф. Дегтяренко Т. В.)
 • анатомія, фізіологія дітей та підлітків (доц. Холодов С. А., доц. Бобро О. В.)
 • валеологія (проф. Долинський Б. Т.)
 • вікова фізіологія і валеологія (проф. Долинський Б. Т., Дишель Г. О.)
 • вікова фізіологія та валеологія (ст. викл. Філіпцова К. А., к.б.н. Топчій М. С.)
 • вікова фізіологія та шкільна гігієна, (к.б.н. Топчій М. С.)
 • вікова фізіологія, валеологія та екологія (доц. Борщенко В. В., ст. викл. Дишель Г. О.)
 • вікова фізіологія, валеологія (проф. Босенко А. І., викл. Орлик Н. А.)
 • екологія (доц. Коджебаш В. Ф.)
 • методика викладання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі (доц. Борщенко В. В.)
 • основи біохімії у фізичному вихованні (ст. викл. Філіпцова К. А.)
 • основи валеології, анатомії і фізіології дітей з основами генетики (доц. Борщенко В. В.)
 • основи медичних знань, валеологія і екологія (доц. Бобро О. В., доц. Борщенко В. В.)
 • основи медичних знань (проф. Дегтяренко Т. В., к.б.н. Топчій М. С.)
 • педіатрія з основами медичних знань (проф. Дегтяренко Т. В.)
 • природознавство (доц. Коджебаш В. Ф.)
 • психофізіологія та основи нейропсихології (проф. Бітенський В. С.)
 • спецметодика природознавства (доц. Коджебаш В. Ф.)
 • технології функціональної діагностики у фізичній культурі (проф.Босенко А. І., к.б.н. Топчій М. С.)
 • фізіологічні і біохімічні основи фізичного виховання (проф. Босенко А. І., ст. викл. Філіпцова К. А.)
 • фізіологія людини та вікова фізіологія (проф. Босенко А. І., ст. викл. Дишель Г. О., к.б.н. Топчій М. С.)
 • фізіологія спорту (проф. Босенко А. І.)


Анотації до робочих програм


Екзаменаційні питання


Графік індивідуальних консультацій викладачів


Методична робота

Викладачами кафедри постійно вдосконалюються робочі програми, за якими виконуються освітньо-професійні програми. Щорічно затверджуються теми науково-методичних семінарів, відкритих занять з метою підвищення науково-методичного рівня викладачів кафедри. Систематично викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах України, ближнього та далекого зарубіжжя. Стажування в Польщі.

Наведемо деякі підручники, навчальні посібники і монографії, що видані за останні роки:

 • Босенко А. І. Біологічні методи досліджень у фізичному вихованні та спорті: Навчальний посібник. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. 70 с.
 • Босенко А. І., Холодов С. А., Коваль О. Г. Оздоровчій фітнес для учнівської та студентської молоді: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. 88 с.
 • Босенко А. І. Розвиток адаптаційних можливостей учнів основної школи в процесі фізичного виховання: теорія і практика: монографія. Одеса, 2017. 481 с.
 • Босенко А. І., Орлик Н. А., Топчій М. С. Фізіологія спорту: навч. посіб.  Одеса, 2017. 68 с.
 • Дегтяренко Т. В., Коджебаш В. Ф. Антропогенетика для психологов: учебник [для студентов психолого-педагогического профиля] Одесса: Бондаренко М.А., 2016. 268 с.
 • Дегтяренко Т. В., Долгієр Є. В. Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні та спорті: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Одеса: Атлант ВОИ СОИУ, 2018. 282 с.
 • Топчій М. С., Босенко А. І., Долинський Б. Т. Практикум з вікової фізіології та валеології: Навчальний посібник. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 218 с.
 • Філіпцова К.А., Топчій М. С.  Практикум з вікової фізіології та шкільної гігієни: Навчальний посібник. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 217 с.
 • Філіпцова К. А. Практикум з основ біохімії у фізичному вихованні: навчальний посібник. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2018. 216 с.

Основними завданнями методичної роботи кафедри є:

- оптимізація структури навчальних дисциплін;

- впровадження інноваційних форм навчання, зокрема дистанційного;

- розвиток і вдосконалення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.


Організаційна робота

Велику увагу викладачі кафедри приділяють й організаційно-виховній роботі. Доброю традицією стало проведення тематичних вечорів відпочинку зі студентами, які систематично організовуються для студентів і співробітників інституту, університету. Виховна робота проводиться кураторами академічних груп і викладачами як на кураторських годинах і заняттях, так і за місцем проживання студентів (гуртожиток № 4), організовуються бесіди, дискусії за широким колом питань.

Вечір зустрічі ветеранів і друзів кафедри біології і охорони здоров’я (13 січня 2016 р)  

У 2015 році співробітниками кафедри (переважно завідувачем А. І. Босенко), було зроблено стенд, присвячений усім, хто не просто залишив слід у спортивному житті Одещини, а призерам і переможцям чемпіонатів світу та Олімпійських ігор – це переважно вихованці факультету фізичного виховання нашого університету:


Профорієнтаційна робота

Багато заходів кафедра проводить з профорієнтаційної роботи:

Вже традицією стало проведення  у лютому тренінг-тестування (пробне ЗНО) з біології майбутніх абітурієнтів (чергове відбулося 29.02.2020), де після тестування та перевірки школярі також отримують консультації з помилкових відповідей.


Новини

XІІІ міжнародна науково-практична конференція «Адаптаційні можливості дітей та молоді»

Пам’ятка щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції (підготовано доцентом кафедри БІОЗ, к. мед. н. Бобро О.В.)


Контакти

Адреса: Фонтанська дорога, 4, ауд. 126–143.

Телефон кафедри: 705-46-68

Ел. поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського