Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації

Загальні відомості
Новини

Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти


 

Загальні відомості

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації входила в склад навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації як одна з наймолодших. У лютому 2021 року увійшла в склад новоствореного медичного факультету. Вона почала свою діяльність в 1982 році,  як кафедра біологічних основ фізичного виховання. Першим завідувачем кафедри був Сермеєв Борис Васильович – доктор біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор, до того завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Нижегородського педагогічного інституту, вихованець заслуженого діяча науки, доктора педагогічних наук, професора Миколи Георгійовича Озоліна. Глибокі професійні якості дозволили Борису Васильовичу організувати навчально-методичну та наукову роботу на високому рівні. В результаті цього утворилася наукова школа, яка охопила своєю діяльністю не тільки різні міста, а й країни. Під керівництвом Сермеєва Б.В. захищено понад 80 кандидатських і докторських дисертацій.

Українська   Академія   наук   національного   прогресу   обрала  Сермеєва Б.В. членом-кореспондентом за фахом «Фізичне виховання і спорт», а його педагогічний талант відзначено нагородами «Відмінника освіти РРФСР» і «Відмінника народної освіти СРСР».

На    кафедрі    в    різні    роки    працювали    і    продовжують    роботу к. пед. н., професор Шеремет Б.Г., д. пед. н., професор Форостян О.І., професор Курилова В.І., д. соц. н., проф. Кіссе А.І., виконуючий обов'язки професора  Висковатов  Ю.І.,  доцент  Жарков  В.Г.,  к. пед. н.,  доц. Сермеєва А.Р., к. пед. н.,  доц. Начинова О.В.,  к. пед. н.,  доц. Ковиліна В.Г., к. пед. н., доц. Литовченко О.В., д. пед. н. доц. Лещій Н.П., к. п. н., доц. Бойко В.В. (Автор 6 монографій, одна з яких видана іноземною мовою), виконуючий обов'язки доцента к. пед. н. Коломійченко О.Ю., старший викладач, к. пед. н. Мога Н.Д., к. пед. н. Остапенко Н.А., д. психол. н., доц.  Соколова Г.Б.,  к. пед. н., доц. Притиковська С.Д., к. пед. н. Галущенко В.І., заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доц. Тодоров П.І., старший викладач Богатенко П.К., ст. викладач Вишньов В.В., викладачі Маматова З.Р., Довгаль В.В., Рулик Л.І.

Першочерговим завданням колективу кафедри стала організація освітнього процесу, підготовка та видання методичних рекомендацій, встановлення контактів з навчальними базами.

З 1993 року між кафедрою дефектології та фізичної реабілітації та спеціальними навчальними закладами міста Одеса було укладено угоди про науково-практичне співробітництво. Спільна діяльність фахівців полягала в розробці та експериментальній перевірці нових педагогічних технологій з корекції психофізичних відхилень у розвитку дітей засобами фізичної культури, спільного забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців для спеціальних установ України.

Слід зазначити, що вперше в Радянському Союзі була відкрита спеціальність «Фізичне виховання в спеціальних дитячих закладах», де готувалися методисти для роботи в спеціальних школах з дітьми, які мають різні ступені порушення зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелектуальної діяльності.

Сферою наукових інтересів кафедри були питання фізичного виховання та реабілітації дітей з вадами інтелектуального розвитку, паралельно досліджувалися проблеми фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл, вивчалися можливості використання технічних засобів у спортивно-педагогічній діяльності.

У 1992 р. за ініціативою проф. Сермеєва Б.В. в Одеському педагогічному інституті була відкрита учена рада зі захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. Членами ради, також були проф. Шеремет Б.Г. і доц. Начинова О.В. Відкриття ради свідчило про визнання наукової школи професора Сермеєва Б.В., про важливість та актуальність наукових досліджень, проведених кафедрою під його керівництвом.

У 1985 році в Одесі відбулася перша Всесоюзна (але перетворилася на міжнародну) конференція «Фізична культура і спорт інвалідів», організована і проведена професорсько-викладацьким складом кафедри. У ній взяли участь фахівці не лише з України, Росії, Молдавії, Узбекистану, республік Поволжя, а й науковці та практики з далекого зарубіжжя.

З 1993 року на факультеті фізичного виховання готували фахівців-логопедів на денній та заочній формах навчання.

З 1997 року кафедрою дефектології та фізичної реабілітації керував кандидат педагогічних наук, професор Шеремет Б.Г., учень Сермеєва Б.В. Він гідно продовжував розпочату професором Сермеєвим Б.В. справу: підготовку кваліфікованих спеціалістів з галузі фізичного виховання та спеціальної педагогіки; підготовку наукових кадрів, науково-дослідницьку діяльність з галузі фізичного виховання дітей з вадами розвитку. З 2016 року кафедру очолює учениця професора Сермеєва Б.В. доктор педагогічних наук, професор Форостян О.І.


Науково-педагогічний склад

Сьогодні професорсько-викладацький склад налічує 11 осіб, з них 2 доктора педагогічних наук, професора – Форостян О.І., Лещій Н.П.; 1 доктор психологічних наук, професор – Соколова Г.Б.; 1 доктор медичних наук, професор – Бабова І.К.; 2 кандидати педагогічних наук, доценти – Галущенко  В.І., Притиковська С.Д. (за сумісництвом); 1 кандидат медичних наук, доцент – Арнаутова Л.В.; 1 Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доцент Тодоров П.І.; 1 викладач – Маматова З.Р.; 1 асистент кафедри – майстер спорту України з вільної боротьби Константинов Д.С.; 1 викладач - стажист кафедри - Горбатюк О.Л.

Навчально  - допоміжний  персонал:  1  старший   лаборант  –  Брезнер С. А.

forostian

ФОРОСТЯН ОЛЬГА ІВАНІВНА

FOROSTIAN OLGA

ORCID ID: 0000-0001-6084-2160

Research ID: І-1025-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QcsswSsAAAAJ&hl=uk

Посада: завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації

СОКОЛОВА ГАННА БОРИСІВНА

SOKOLOVA HANNA

ORCID ID: 0000-0002-9913-1814

Research ID: H-9826-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NxukNqIAAAAJ

Посада: професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації

leshiiy

ЛЕЩІЙ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

LESHCHII NATALIIA

ORCID ID: 0000-0002-8843-7156

Research ID: G-7165-2019

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?user=4mNP_xQAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Посада: професор кафедри спеціальноїта інклюзивноїосвіти і реабілітації

babova

БАБОВА ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА

BABOVA IRYNA

ORCID ID: 0000-0003-1018-8302

Research ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/4846435

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218345803

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ysvmUnMAAAAJ

Посада: професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації

arnautova

АРНАУТОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНІВНА

ARNAUTOVA LARYSA

ORCID ID: 0000-0002-1844-087

Research ID: H-9643-2018

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aRZqfPIAAAAJ&hl=uk

Посада: доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації

galuschenko

ГАЛУЩЕНКО ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

HALUSCHENKO VICTORIA

ORCID ID: 0000-0002-7554 -9829

Research ID: І-2166 -2018

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7RYhocoAAAAJ

Посада: доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації

prytykovska

ПРИТИКОВСЬКА СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

PRYTYKOVSKA SVITLANA

ORCID ID: 0000-0001-6780-9507

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?user=JpOuyc8AAAAJ&hl=uk

Посада: доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації

ТОДОРОВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ

TODOROV PETRO

ORCID ID: 0000-0003-3318-6932

Google Scholar profile: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&user=1BX0puEAAAAJ

Посада: доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіта та реабілітації

ma

МАМАТОВА ЗУЛЬФІЯ РАЇСІВНА

MAMATOVA ZULFIIA

ORCID ID: 0000-0001-9028-1085

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TxV1dFIAAAAJ

Посада: викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації

konstantynov

КОНСТАНТИНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

KONSTANTYNOV DMYTRO

ORCID ID: 0000-0002-2725-7397

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZwUMWDIAAAAJ&hl=uk

Посада: асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіта та реабілітації

horbatiuk

ГОРБАТЮК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

HORBATIUK OLENA

ORCID ID: 0000-0002-8563-1535

Research ID: GPC-4446-2022

Google Scholar profile: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EdoH1cIAAAAJ

Посада: викладач-стажист кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації


 Навчальна робота

ОПП

Рецензії та відгуки

Робочі програми

Навчальні плани

Графік освітнього процесу

Вибіркові дисципліни

Анотації до вибіркових дисциплін

Якість освітнього процесу

Розклад занять

І семестр

ІІ семестр

Кафедра виконує освітню роботу зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура); 016 Спеціальна освіта; 017 Фізична культура і спорт.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 016 Спеціальна освіта: «Вступ до спеціальності (Спеціальна освіта)», «Спеціальна психологія», «Основи патології з генетикою», «Патопсихологія», «Корекційна педагогіка», «Основи наукових досліджень», «Логопедія», «Мовленнєві та сенсорні системи», «Психолого-педагогічна діагностика і відбір дітей в спеціальні заклади», «Клінічні основи діагностики дітей з особливими потребами», «Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі», «Неврологічні основи осіб з порушеннями мовлення», «Технічні засоби навчання в закладах спеціальної та інклюзивної освіти», «Гігієна», «Фізична реабілітація», «Основи інклюзивної педагогіки та інтегрованого навчання», «Теорія та спец. методика виховання дітей з психофізичними порушеннями», «Кваліфікаційна (курсова) робота з ТСМ виховання дітей», «Рухливі ігри в спеціальному навчальному закладі», «Логоритміка з методикою», «Методика навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку з ТПМ», «Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення», «Ігри в логопедичній роботі», «Спец. курс «Розвиток зв'язного мовлення дітей з ТПМ».

Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура) і 017 Фізична культура і спорт: «Спеціальна психологія», «Корекційна педагогіка та МРВ в СНЗ», «Основи наукових досліджень, метрологія і біомеханіка», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Теорія і методика спортивних двобоїв», «Гігієна у фізичному вихованні і спорті», «Методика викладання фізичного виховання та рухливі ігри в СНЗ», «Фізична реабілітація», «Організація і методика оздоровчої фізичної культури», «Методики викладання фізичного виховання в СНЗ», «Фізична реабілітація в СНЗ», «Основи патології, мовленнєві і сенсорні системи, клінічні основи».

Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 013 Початкова освіта: «Основи дефектології»

Для студентів ОС «Магістр» спеціальності 016 Спеціальна освіта: «Методологія та організація спеціальних психолого-педагогічних досліджень», «Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти у закладах вищої освіти», «Логопедичні технології та практикуми», «Логопедія з методикою викладання»,  «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи», Психокорекційні технології в роботі з дітьми з комплексними порушеннями», «Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами», «Інноваційні технології в освітньо-корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами», «Логопедія з методикою викладання у вищому навчальному закладі», Спец. курс «Арттерапія в корекційно-реабілітаційному процесі», «Профорієнтація та профвідбір», «Методика корекційної роботи з дітьми з комплексними порушеннями», «Методика організації корекційно-оздоровчої роботи в ЗОШ»,

Для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура) і 017 Фізична культура і спорт: «Методики наукових досліджень», «Адаптивне фізичне виховання і спорт», «Сучасні оздоровчі системи у фізичному вихованні», «Методи реабілітації в СНЗ, КРС і СПЗ», «Новітні методики фізичного виховання в спеціальних навчальних закладах», «Музично-ритмічні технології у спеціальних навчальних закладах».


 

Методична робота

Викладачі кафедри розробляють робочі навчальні програми з усіх дисциплін кафедри та комплекси інтегративного навчально-методичного забезпечення до них.

Розроблені програми і тестові завдання до іспитів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та ступеня магістра зі спеціальності 016 Спеціальна освіта.


 

Наукова робота

Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Б.В. Сермеєва

Кафедра виконує науково-дослідну роботу з теми «Психолого-педагогічний супровід в корекційно-реабілітаційної роботі дітей з особливими освітніми потребами».

Основні положення й результати досліджень доповідалися на VІI Міжнародному конгресі зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей», Київ, 2021; на міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми реабілітації», Одеса, 2021; міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», Київ, 2020; Всеукраїнській науково-практичній конференції «Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти», Полтава, 2021; ХІV міжнародній науково-практичній конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи», Кам‘янець-Подільський,­ 2021; Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасна логопедія, інноваційні технології», Миколаїв, 2021; IV міжнародній науково-практичній конференції «Topical issues of modern science, society and education», Харків, 2021; 1-й міжнародній науково-практичній конференції «Priority directions of science and technology development», Київ, 2020; Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ігрова та виховна діяльність у роботі вихователя закладу дошкільної освіти», Івано-Франківськ, 2021; Всеукраїнській науково-практичній конференції «Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти» Полтава, 2022.

Проводиться керівництво науково-дослідною роботою студентів з написання статей та тез, підготовка їх до участі в конкурсах студентських наукових робіт.


 

Організаційна робота

Викладачі кафедри активно займаються освітньо–просвітницькою, профорієнтаційною та рекламно-інформаційною діяльністю під час конференцій, постійних зустрічей з учнями та керівниками закладів освіти, науковцями зі спеціальної освіти.


 Новини

Нагородження

Вітаємо Галущенко Вікторію Іванівну!

Вітаємо!

Конференція «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії»

Онлайн-семінар «Інноваційні підходи в організації навчальної та позааудиторної роботи з фізичного виховання в закладах фахової передвищої освіти в умовах сьогодення».

Вітаємо!

День вишиванки.

Гостьова лекція Кабельнікової Наталії Володимирівни

Відкрита онлайн-лекція за темою: «Планування комплексної корекційно-розвиваючої роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення в сучасних умовах сьогодення»

Тиждень доброчесності

Відбувся захист кваліфікаційних  (магістерських) робот здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 016 Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання

Гостьова лекція у рамках дисципліни «Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей в заклади спеціальної та інклюзивної освіти»

Гостьова лекція Коноплястої С.Ю., доктора педагогічних наук, професор кафедри логопедії та логопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова за темою: «Клінічні фактори впливу на психофізичний та мовленнєвий розвиток дитини із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (ВНГП)»

Вітаємо Соколову Ганну Борисівну з обранням на посаду директора навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації

ІХ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки і психології «ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ МИРУ І ВІЙНИ»

Нагородження Соколової Ганни Борисівни почесною Грамотою Національної Академії Педагогічних Наук України

Відбулися Європейські університетські ігри з єдиноборств

Відбулася атестація здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 016 Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання

Відзначення науковців Університету Ушинського з нагоди Дня науки

VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії»

Участь у науково-практичному семінарі «Психолого-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами у кризових ситуаціях»

Щороку у травні відзначається професійне свято українських науковців – День науки!

Участь у X міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців»

До Дня науки 2023 р.

Гостьова лекція для здобувачів освіти другого року навчання освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Гостьова лекція «Особлива дитина у родині: переорієнтування цілей небажаної поведінки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня першого року навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Гостьова лекція в умовах співпраці з Київським університетом імені Бориса Грінченка

23-24 березня 2023 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації спеціальної освіти України».

Тиждень доброчесності

Старший лаборант кафедри дефектології та фізичної реабілітації Брезнер С.А.  пройшла навчання на курсах підвищення кваліфікації "Можливості Canva для створення профорієнтаційного контенту"

Проведення презентацій вибіркових дисциплін кафедри дефектології т фізичної реабілітації на 2023-2024 н.р.

До Дня Героїв Небесної Сотні

Організація академічної мобільності

Міжнародний день логопеда

До Дня науки 

До Дня української писемності та мови було проведено кураторську годину зі студентами першого року навчання медичного факультету спеціальності 016 «Спеціальна освіта».

Гостьова лекція з дисципліни «Спеціальна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня першого року навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Гостьова лекція в умовах співпраці з Мукачівським державним університетом

Нагородження Соколової Ганни Борисівни почесною грамотою Одеської міської ради

Тренінг з надання першої домедичної допомоги від представників організації «Червоний Хрест» для студентів та співробітників університету.

Екскурсія до бібліотеки Університету Ушинського

VІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Освіта осіб з особливими потребами: виклики воєнного часу»

Захід до Дня захисників і захисниць України

Підсумкові конференції з виробничої практики здобувачів вищої освіти

Новий навчальний рік здобувачів освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта

Вітаємо студентку медичного факультету спеціальності 016 Спеціальна освіта Юлію Палашевську

Відбулася атестація здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 016 Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання

Вітаємо студентку медичного факультету спеціальності 016 Спеціальна освіта Юлію Палашевську

Звітна конференція з навчальної (ознайомлювальної в спеціальному навчальному закладі) практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта заочної форми навчання

26 травня відбувся Всеукраїнський семінар практикум «Дитина з особливими освітніми потребами на уроці фізичної культри».

Семінар присвячений діяльності наукової школи Б.В. Сермєєва

Кураторська година до Дня Вишиванки

Громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)»

Круглий стіл «Освіта осіб з особливими освітніми потребами»

Гостьова лекція «Психологічні та методичні аспекти супроводу дітей з ООП: школа та родина»

Академічна доброчесність: виклики сучасності

Міжнародний флешмоб «Lots of Socks»

Звітна конференція з переддипломної практики

Практика в інклюзивно-ресурсних центрах

До Дня єднання України


Контакти

65009, Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4/1.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації.

 

© 2024 Університет Ушинського
https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/