Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Чотирнадцята всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «ІНФОРМАТИКА, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Чотирнадцята всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «ІНФОРМАТИКА, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

 

14 квітня 2017 року кафедрою прикладної математики та інформатики фізико-математичного факультету Університету Ушинського спільно із кафедрою математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету імені І. І. Мечникова проведена чотирнадцята всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «ІНФОРМАТИКА, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Організатори конференції продовжують традицію обміну досвідом у сфері освіти та використання інформаційних технологій.

Тематика конференції охоплювала наступне коло питань: сучасні інформаційні технології; інтелектуальні системи; методика викладання інформатики; інформаційні технології в освіті; психолого-педагогічне забезпечення інформатизації навчальної діяльності; дистанційна освіта і глобальні телекомунікаційні мережі; математичне моделювання й інформаційні технології; інформатизація системи керування освітою; інформаційні технології в менеджменті.

У конференції взяли участь студенти, аспіранти та молоді науковці вищих навчальних закладів України, серед яких:

 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,   
 • Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
 • Одеська національна академія харчових технологій,
 • Одеський національний морський університет,
 • Одеська Національна Академія Харчових Технологій
 • Одеський національний політехнічний університет,
 • Національний університет біоресурсів і природокористування,
 • Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського,
 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
 • Військовий інститут телекомунікації та інформатизації,
 • Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
 • Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галактіоновича Короленка,
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
 • Хмельницький національний університет,
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди,
 • Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,
 • КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради,

 

Було подано та опубліковано 109 тез доповідей.

Робота конференції була організована в чотирьох секціях.

СЕКЦІЯ 1 – Інтелектуальні системи та СЕКЦІЯ 2 – Сучасні інформаційні технології проходили на базі кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

СЕКЦІЯ 3 – Методика викладання інформатики та ІКТ в освіті та СЕКЦІЯ 4 – Моделювання та інформаційні технології – на кафедрі прикладної математики та інформатики фізико-математичного факультету Університету Ушинського

На фото  представлена робота третьої секції.

 

Дякуємо  всім учасникам конференції, бажаємо подальшої плідної праці та запорошуємо до участі у наступному році!

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського