Вітаємо! Фізико-математичному факультету 100 років!

Проведено семінар на тему: «Реалізація профільного навчання в контексті реформування шкільної математичної освіти»

130 жовтня 2020 року кафедрою математики і методики її навчання Університету Ушинського було проведено онлайн семінар на тему: «Реалізація профільного навчання в контексті реформування шкільної математичної освіти».

У семінарі взяли участь викладачі кафедри математики і методики її навчання, викладачі інших вузів, студенти 3-6 курсів фізико-математичного факультету денної та заочної форм навчання.

У ході семінару було розглянуто цільову, змістову і процесуальну модель математики як навчального предмету сучасної загальноосвітньої школи, проведено порівняльний аналіз цих моделей при навчанні математики на різних освітніх рівнях.

На конкретних прикладах було розкрито змістову модель поглибленого вивчення математики в основній і старшій школах; реалізацію процесуальної моделі профільного навчання математики було продемонстровано на прикладі технології «Перевернутий клас».

Обговорення питань семінару викликало зацікавленість у всіх слухачів; студенти активно залучались до дискусії, висловлювали пропозиції щодо реформування шкільної математичної освіти на сучасному етапі її розвитку.

1

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського