Відвідування Одеського обласного центру української культури

425 травня 2021 р. в межах викладання навчальної дисципліни «Методика ознайомлення дітей з українським народознавством в закладах дошкільної освіти» під керівництвом доктора педагогічних наук, доцента кафедри теорії і методики дошкільної освіти Ю. Руденко було відвідувано Одеський обласний центр української культури. Студентам 1-х–3-х курсів (факультет дошкільної педагогіки і психології) було презентовано "Живий музей", який є своєрідним продовженням Регіонального переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Одеського регіону.

Під час екскурсії студенти ознайомилися з колекцією українського народного одягу та предметами побуту Одеського регіону. Отримані в ході екскурсії знання студенти зможуть використовувати в організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти та на практичних заняттях з навчальної дисципліни «Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з народознавством в закладах дошкільної освіти».

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського