Виробнича практика в групах раннього віку

126 травня 2021 року на кафедрі теорії та методики дошкільної освіти відбувся онлайн-захист (платформа Teams) виробничої практики студентами першого курсу заочної форми навчання (ОП «Дошкільна освіта»). Практику студенти проходили у закладах дошкільної освіти в групах раннього віку.

Метою практики було сформувати у студентів уміння організовувати освітньо-виховну діяльність з дітьми раннього віку, планувати режимні моменти, налагоджувати взаємодію з батьками та дітьми.

Під час захисту матеріалів практики, студенти розповідали про свої враження від роботи з дітьми раннього віку, презентували матеріали про проведені заняття та ігрові моменти. Під час захисту матеріалів практики студенти ґрунтовно відповідали на запитання викладачів, створили позитивне враження, що відобразилося на їхніх оцінках.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського