Х міжнародна наукова онлайн конференція «Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі».

101-02 квітня 2024 року кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» і Харбінським інженерним університетом було проведено Х Міжнародну наукову онлайн конференцію «Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі», в якій взяли участь провідні науковці, викладачі іноземних мов і студенти. Форум відбувся за підтримки та участі Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» Університету Ушинського, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Україна) та Намсеульського університету (Республіка Корея).
Зі вступною промовою виступили пан Чжао Ліншань, заступник голови, генеральний секретар Китайського міжнародного освітнього фонду (Харбін, Китай); пан Ні Баоюй, доктор наук, професор, начальник міжнародного відділу обміну та співробітництва Харбінського інженерного університету (Харбін, Китай); пан Чжу Дяньйонг, професор, декан Школи іноземних досліджень (Харбін, Китай) і Наталія Михайлівна Авшенюк, доктор педагогічних наук, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти та освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Пазюра Наталія Валентинівна, провідний науковий співробітник відділу іноземних систем педагогічної освіти та освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, завідувач кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету, презентувала компаративний аналіз викладання іноземної мови в університетах Китаю та України (“Peculiarities of Teaching Aviation English at Chinese and Ukrainian Universities”).
Проректор з наукової роботи, доктор політичних наук, професор Музиченко Ганна В`ячеславівна поділилася досвідом з політичних питань України (“The Current Ukrainian Party Landscape”). Декан факультету іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор Попова Олександра Володимирівна повідомила про методологічні засади професійної підготовки майбутніх сходознавців (“Synergism of the Methodological Basis for Training Would-Be Orientalists”). Завідувачка кафедри перекладу, теоретичної та прикладної лінгвістики Університету Ушинського» Дерік Ілона Морисівна порушила проблему багатокультурного вектору підготовки майбутніх перекладачів (“Multicultural Aspect of Training Interpreters”).
На пленарному засіданні професори китайських університетів- партнерів виступили з доповідями стосовно наукових досягнень у галузі філології та методики викладання іноземних мов, зокрема директор Дослідницького центру корпусу та перекладу Школи іноземних досліджень Харбінського інженерного університету пан Чжоу Вей (“The Future of Translation”); заступник директора Дослідницького центру корпусу та перекладу Школи іноземних досліджень Харбінського інженерного університету пан пан Ван Цінчжун (“An Analysis of the Application of Artificial Intelligence in the Translation of Shipbuilding Engineering English Text - Taking ChatGPT as an Example”.); професор коледжу міжнародної кооперативної освіти Харбінського інженерного університету пані Шань Вей (“A Study on the Influencing Factors of Teaching Efficacy and Enhancement Strategies of International Chinese Language Education Volunteers in Ukraine”); професор, директор наукового комітету Школи іноземних досліджень Харбінського інженерного університету пані Бао Ліін (“A Comparative Study of the Role of Modern Technology-Assisted Foreign Language Learning and Traditional Foreign Language Classroom Teaching in De-Petrification”).
Після пленарного засідання було передбачено дискусії в окремих секціях. В обговореннях взяли участь викладачі партнерських закладів вищої освіти, здобувачі вищої освіти за бакалаврським, магістерським та освітньо- науковим рівнями вищої освіти спеціальностей 035 Філологія, 014 Середня освіта (Мова і література), 011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта. Особливу увагу учасників конференції привернули питання вітчизняного та зарубіжного перекладознавства, загального і зіставного мовознавства; міжкультурної комунікації у сучасному геополітичному просторі; інноваційних технологій у галузі усного перекладу та інновацій у сфері автоматизованого перекладу; лінгводидактичні проблеми викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі; проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасного полікультурного простору; історико- філософські детермінанти формування мовної особистості в багаторівневій системі освіти тощо. Результати досліджень учасників наукового заходу було відображено в Міжнародному журналі «Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі» (Випуск 7) та Міжнародному періодичному журналі “Modern vectors of science and education development in China and Ukraine” (Випуск 10).
Кількість учасників становила 139 осіб, у т. ч. 93 учасників з Китаю.
Ініційовані учасниками дискусії з актуальних проблем філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі сприятимуть формуванню єдиного наукового простору через інтеграцію провідного досвіду вчених західних і східних країн.

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/