ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ «НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ»

15 травня 2018 року на факультеті іноземних мов Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» відбулась відкрита лекція-презентація з методичних питань навчання іноземних мов за темою «Навчання англійської мови в різних країнах світу».

Лекцію проводила доктор педагогічних наук, професор, член- кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедри західних і східних мов та методики їх навчання Університету Ушинського Раїса Юріївна Мартинова. На заході були присутніми студенти факультету іноземних мов, вчителі англійської мови закладів загальної середньої освіти, викладачі ЗВО м. Одеси.

Лектор обґрунтувала статус англійської мови як міжнародної, репрезентувала методику навчання англійської мови іноземців в Америці наприкінці ХІХ ст. за методом Г. Пальмера; проаналізувала його переваги та недоліки відповідно до сучасних вимог володіння англійською мовою. Також було розкрито сутність методики навчання англійської мови в Китаї за такими дидактичними принципами, як-от: 1) розвиток умінь учнів (слухачів) щодо самостійної роботи; 2) толерантне ставлення вчителя до відповідей учнів / студентів та коректне виправлення їхніх помилок; 3) позитивний емоційний фон освітнього процесу; 4) формування комунікативної компетентності в тих, хто навчається; 5) урахування рідної мови в процесі вивчення іноземної; 6) розвиток мовленнєвих умінь у процесі рухових ігор; 7) розвиток мовлення на основі зорової наочності, що зображується самими учнями. Зазначені принципи реалізовані в таких методах навчання англійської мови, як-от: граматичний переклад, комунікативне навчання, інноваційне навчання, групове навчання із розробки певних проектів.

На лекції йшлося й про методику навчання англійської мови у Вальдорфських школах Німеччини, що здійснюється у три етапи: 1) навчальний, на якому використовуються методи, близькі до методів навчання рідної мови на матеріалі навколишнього середовища; 2) середній, на якому використовується метод аналітичного сприйняття лінгвограматичної структури мовлення; 3) старший, на якому домінує комунікативна діяльність, що пов’язана з участю школярів у навчальній, виховній та трудовій праці.

Лекція викликала жвавий інтерес у присутніх і завершилася широким обговоренням представлених методичних проблем та визначенням можливостей використовувати деякі зі способів їх розв`язання в сучасному процесі навчання іноземних мов.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського