Науково-практична конференція: «SCIENCE PROGRESS IN UKRAINE: NEW CONCEPTS AND MODERN SOLUTIONS»

6 травня 2019 року в межах святкування Дня науки, за підтримки Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція», на базі факультету іноземних мов Університету Ушинського було проведено І студентську науково-практичну конференцію «Science Progress in Ukraine: New Concepts and Modern Solutions».

Особливу увагу здобувачів вищої освіти та учителів іноземних мов привернули лінгводидактичні проблеми викладання іноземних мов у середній школі; нагальні питання загального і зіставного мовознавства; сучасні розвідки в галузях перекладознавства і синології; проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасного полікультурного простору тощо.

У конференції на чолі декана факультету іноземних мов взяли участь науково-педагогічні працівники факультету, запрошені фахівці-мовознавці, зокрема викладач із США Джордж Берк, а також студенти – майбутні вчителі іноземних мов. Кількість учасників склала понад 80 осіб.

Дискусії з актуальних проблем філології, перекладознавства і професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у полікультурному просторі, що проходили в межах форуму,  сприятимуть формуванню єдиного науково-академічного простору через інтеграцію провідного досвіду учених західних і східних країн та студентів Університету Ушинського.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського