Участь викладачів Університету Ушинського в тренінгах міжнародного проекту програми ЕС Еразмус+

21‒24 травня 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини проходили навчальні тренінги міжнародного проекту програми ЕС Еразмус+ КА2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), партнером якого  є ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Метою проведення навчальних тренінгів є ознайомлення учасників з досвідом використання європейськими партнерами інноваційних технологій у технічній і нетехнічній освіті, що надає змогу модернізувати навчальні плани педагогічних ЗВО України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання навчальних дисциплін із використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Тьюторами тренінгу були представники європейського вишу-партнера Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця (Польща): Katarzyna Gdowska, Katarzyna Klimkiewicz, Ewa Beck-Krala, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozlutko, Bartlomiej Gawel.

Участь у тренінгах брали 47 викладачів, представників 6 українських закладів вищої освіти. Задля підвищення кваліфікації молодших спеціалістів до участі у тренінгу було запрошено викладача кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Бевз О. А.

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського