Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету Ушинського

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» є частиною системи громадського самоврядування Університету.

Діяльність Наукового товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту Університету, наказів ректора Університету, рішень Вченої ради та на підставі Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», яке ухвалено на конференції трудового колективу університету від 28 грудня 2018 р., протокол №2.

Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в Університеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в закладі вищої освіти, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Члени Наукового товариства виступають ініціаторами та співорганізаторами проведення в університеті студентських науково-практичних конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня, форумів молодих учених; беруть участь у різноманітних наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та грантових програмах; працюють у гуртках за науковими інтересами, створюючи комунікативні та інформаційні осередки у студентському середовищі.

Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених спільно з Радою молодих учених та кафедрами університету активно бере участь в організації та проведенні щорічних наукових заходів, серед яких:

  • Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та науковців «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання»;
  • Міжнародна науково-методична конференція молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства»;
  • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми методики навчання математики у контексті розбудови Нової української школи»;
  • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Шляхи і засоби становлення професійної майстерності майбутніх педагогів»;
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку»;
  • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Південноукраїнські наукові студії»;
  • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Науковий вимір соціальних та педагогічних проблем сьогодення» та ін.

Члени наукового товариства брали активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсі студентських наукових робіт, що надавало можливість презентувати Університет Ушинського на ринку освітніх послуг, ознайомитися з найкращими зразками системи підготовки фахівців.

У 2021 році наукове товариство з метою популяризації студентської науки серед здобувачів вищої освіти та відзначення їх наукових здобутків започаткувало конкурс на кращого молодого науковця. Напередодні Дня науки визначаються переможці та нагороджуються на вченій раді університету.

Активно представники наукового товариства долучаються до університетських заходів з популяризації культури доброчесності, принципів наукової етики серед молодих науковців, зокрема до проведення Тижнів доброчесності та Шкіл молодого науковця, які щорічно проводяться в Університеті Ушинського.

Учасники товариства беруть участь у міністерських нарадах і зустрічах з політиками та діячами культури, співпрацюють з науковими товариствами студентів, аспірантів та молодих учених інших ЗВО України та зарубіжжя.

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про конкурс "Кращий молодий учений року" Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"


levenec

Левенець Михайло Юрійович - голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, студент кафедри політичних наук і права.

Е-mail: 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

 

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/