Рішення Вченої ради

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО ПРОТОКОЛ № 13 ВІД 24 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ

1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів/інститутів за 2020-2021 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію секретаря науково-методичної комісії О. А. Галіцан, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 12 від 31 травня 2021 року

Обрання на посаду.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, завідувачів кафедр, деканів, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Чебикіна Олексія Яковича вважати обраним на посаду голови вченої ради Університету Ушинського.

2. Бобошка Володимира Васильовича вважати обраним на посаду завідувача кафедри спортивних ігор.

3. Наумкіну Світлану Михайлівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри політичних наук і права.

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 11 від 29 квітня 2021 року

1. Якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра на факультетах/в інституті університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 10 від 25 березня 2021 року

1. Зміст та якість організації підготовки фахівців в навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту та реабілітації.

Заслухавши інформацію директора навчально-наукового інституту проф. П. Б. Джуринського та співдоповідь комісії у складі: проф. О. А. Копусь (голова), акад. А. М. Богуш, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 9 від 25 лютого 2021 року

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2020 рік. Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2021 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої і проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 8 від 27 січня 2021 року

1. Звіт із науково-дослідної роботи університету за 2020 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів спеціального фонду та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2021 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко та співдоповідь комісії у складі: проф. І. А. Княжевої (голова), доц. А. О. Буднік, В. В. Візнюк, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 7 від 24 грудня 2020 року

1. Обрання на посаду.

Заслухавши й обговоривши інформацію деканів факультетів, завідувача кафедри та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 6 від 26 листопада 2020 рок

1. Звіт про результати роботи приймальної комісії.

Заслухавши й обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії В. В. Бобошка та співдоповідь комісії у складі: доц. О. І. Ордановської, О. А. Кучерявої, учена рада

第 1 页 共 8 页

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського