Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 8 від 23 лютого 2023 року

  1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2022 рік. Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2023 рік.

         Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з адміністративно-господарської діяльності Ю. С. Грицюка та головного бухгалтера В. В. Візнюк, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 7 від 26 січня 2023 року

  1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2022 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів спеціального фонду та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2023 рік.

      Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи

проф. Г.В. Музиченко та співдоповідь комісії у складі: проф. Т. І. Койчевої

(голова), доц. А. О. Буднік, учена рада 

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 6 від 29 грудня 2022 року

  1. Звіт про результати роботи приймальної комісії Університету Ушинського у 2022 році.

      Заслухавши й обговоривши інформацію відповідального секретаря

приймальної комісії доц. Д. О. Дячка, учена рада 

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 4 від 27 жовтня 2022 року

  1. Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів першого року навчання (вступ – осінь 2022 р.). Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 1 року навчання (вступ – осінь 2022 р.).

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 3 від 29 вересня 2022 року

  1. Підсумки прийому до аспірантури й докторантури у 2022 році.

Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів і докторантів.

      Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й

докторантури І. А. Хижняк, учена рада 

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол №2 від 15 вересня 2022 року

  1. Затвердження освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

      Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора з навчальної

та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол №1 від 01 вересня 2022 року

  1. Затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів другого року навчання (вступ – осінь 2021 р.).

      Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й

докторантури І. А. Хижняк, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 11 від 30 червня 2022 року

  1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів/інституту у 2021–2022 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови комісії доц. Галіцан

Ольги Анатоліївни, учена рада

第 1 页 共 10 页

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського