Нормативні документи


Загальні нормативні документи


Загальні положення


Документи з організації освітнього процесу


Положення про структурні підрозділи


Забезпечення якості освітньої діяльності


Загальні нормативні документи
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
L001.PDF (750.898 кБайт) L003
Про надання послуг з підвищення кваліфікації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» pdf (337.106 кБайт)   L002
Статут Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» pdf (10649.848 кБайт)    ST001
Стратегічний план розвитку Південноукраїнського національного педагогічного універистету імені К. Д. Ушинського на 2014-2020 роки pdf (768.919 кБайт)    ST004

Стратегічні пріоритети та план розвитку Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» на 2014-2022 роки (зі змінами), 2019 рік

pdf (16567.733 кБайт)   ST002_n

Cтратегічні пріоритети та план розвитку Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" на 2014-2022 роки (зі змінами), 2020 рік

pdf (1330.084 кБайт)   SP_2020
Сертифікат про акредитацію Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» pdf (1151.095 кБайт)    S001
Сертифікати про акредитацію освітнього ступеня "МАГІСТР" Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» pdf (104417.88 кБайт)    S002
Сертифікати про акредитацію рівня підготовки "СПЕЦІАЛІСТ" по всім спеціальностям Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» pdf (8234.858 кБайт)    S003
Сертифікати про акредитацію рівня підготовки "БАКАЛАВР" по всім спеціальностям Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» pdf (21899.557 кБайт)    S004
План роботи та розвитку на 2009-2020 роки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» pdf  (346.756 кБайт)    ST002
Додаток до Плану роботи та розвитку на 2009-2020 роки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», 2019 рік pdf (4479.696 кБайт)    ST002_d
План роботи та розвитку на 2021-2022 роки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», 2020 рік pdf (1237.018 кБайт)   ST003

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступинями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Ліцензія: Серія АЕ № 636480 дата видачі 17.06.2015

pdf (5102.946 кБайт)    A001
Майно (будівлі, споруди, інші основні засоби і матеріальні цінності), що знаходяться на балансі Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (626.476 кБайт)   M001
Положення про стипендіальну комісію Університету Ушинського  (1321.419 кБайт)    PSK01
Правила призначення академічних стипендій (624.016 кБайт)  PAS01

Антикорупційна програма Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

pdf (708.137 кБайт)  A002

Колективний договір між адміністрацією і профкомом первинної профспілкової організації Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського  

pdf (2095.256 кБайт) P052

Правила внутрішнього розпорядку Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 

pdf (848.793 кБайт) PV002

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

pdf (690.512 кБайт) PV003
Порядок визнання у Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів (6420.528 кБайт)  PVS01
Наказ про переоформлення (2343.616 кБайт) N01801
Наказ МОН від 18.01.2018 № 53-л про ліцензування освітньої діяльності  N53
Розпорядження про поштову скриньку (скриньку довіри) з питань запобігання та протидії корупції і хабарництва та покращання роботи структурних підрозділів університету (234.042 кБайт) ROZ01
Зміни до розпорядження про поштову скриньку (скриньку довіри) з питань запобігання та протидії корупції і хабарництва та покращання роботи структурних підрозділів університету (137.119 кБайт) ROZ02
Кодекс честі учасників освітнього процесу Університету Ушинського (2010.683 кБайт) ZND001
Загальні положення
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2021 рік pdf (2882.405 кБайт) P047
Положення про Наглядову раду Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» pdf (1462.643 кБайт) P107
Положення про реалізацію грантових проєктів Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
pdf (1591.978 кБайт) P106
Положення про матеріальне заохочення працівників Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» pdf (2381.982 кБайт) P105
Положення про порядок звернення громадян та організації їх особистого прийому в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (2474.8 кБайт) P103
Положення про комісію з питань доброчесності Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (581.987 кБайт) P100
Положення про академічну доброчесність Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (758.539 кБайт) P101
Положення про порядок виявлення та встановлення фактів недоброчесності у Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (640.082 кБайт) P102
Положення щодо запобігання та протидії проявам булінгу (цькуванню) в освітньому середовищі Університету Ушинського pdf (2409.371 кБайт)
P109
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки pdf (409.529 кБайт) P079
Положення про ректорат Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1090.745 кБайт) P054
Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватись Державним закладом "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (10237.272 кБайт) P055
Положення про Вчену раду Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"  pdf (483.19 кБайт)
P006
Положення "Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" " pdf (1157.59 кБайт) P048
Положення "Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (Нова редакція) pdf (1179.115 кБайт) P048N
Положення про атестацію педагогічних працівників Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (3010.006 кБайт) P010
Положення про студентське самоврядування Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (8467.232 кБайт) P014
Положення про обробку і захист персональних даних Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (2963.03 кБайт) P019
Положення про підвищення кваліфікації і науково-педагогічних працівників Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (8116.346 кБайт)  P021
Положення про порядок вступу та навчання іноземних громадян в Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (2598.985 кБайт) P033
Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (2809.081 кБайт) P01801
Пам`ятка для колективу Університету у разі дій при надзвичайних сітуаціях (291.14 кБайт) PP001

Регламент ученої ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

pdf (390.946 кБайт) R001
Положення про обробку і захист персональних даних Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (2963.03 кБайт) P019
Інструкція з діловодства в Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» pdf (1606.373 кБайт) I001
Про формування, ведення та зберігання особових справ учасників освітнього процесу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» pdf (2061.585 кБайт) ZP112
Порядок про заохочення та стимулювання професійної діяльності та майстерності в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (632.593 кБайт) PR021
Положення про організацію виборчої системи та обрання ректора в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (818.612 кБайт) VR03
Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (590.447 кБайт) VR01
Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (831.089 кБайт) VR02

Положення про атестацію педагогічних працівників Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (нова редакція)

(698.049 кБайт) ZP114

Положення про порядок поселення та проживання в гуртожитках Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

(710.435 кБайт) ZP115
Документи з організації освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (876.055 кБайт) P002
Положення про кваліфікаційні (магістерські) роботи на здобуття другого (магістерського) рівня Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (4087.722 кБайт) OSP-003
Положення про організацію самостійної роботи студентів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (951.734 кБайт) P112
Положення про організацію освітнього процесу на підготовчому відділенні інституту післядипломної освіти та сертифікації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського pdf (298.725 кБайт) P111
Положення про академічну мобільність студентів Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2013 рік pdf (507.61 кБайт) P110
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2016 рік pdf (2882.405 кБайт) P047
ПОЛОЖЕННЯ  про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» pdf (2072.744 кБайт) P049
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» pdf (603.437 кБайт) P108
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки pdf (409.529 кБайт) P079
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2020 рік pdf (451.165 кБайт) P108-2020
Зразки документів про вищу освіту (1489.009 кБайт) ZR001
Номенклатура справ Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (28113.602 кБайт) OP001
Документи з організації освітнього процесу Відділу аспірантури та докторантури
Положення про конкурс "Кращий молодий учений року" Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
(728.413 кБайт)
Положення про курси «Дистанційний курс української мови як іноземної» та «Дистанційний курс російської мови як іноземної»
(627.831 кБайт)
Положення про структурні підрозділи
Положення про бухгалтерію Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1989.023 кБайт)
P005
Положення про навчально-методичний відділ Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний універистет імені К. Д. Ушинського" pdf (2634.019 кБайт)
P0071
Положення про підготовчі курси Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (594.888 кБайт)
P009
Положення про навчально-тренувальний та оздоровчо-реабілітаційний комплекс "Буревісник" Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (544.72 кБайт) P015
Положення про інформаційно-видавничий центр Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (92.576 кБайт) P016
Положення про відділ міжнародних зв`язків Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (3030.19 кБайт) P017
Положення про психологічну службу Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (2568.876 кБайт) P018
Положення про адмінистративно-господарську частину Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (976.141 кБайт) P023
Положення про бібліотеку Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (3761.005 кБайт) P024
Положення про відділ кадрів Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1121.174 кБайт) P025
Положення про відділ нових інформаційних технологій Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (2556.395 кБайт) P026
Положення про студентський гуртожиток Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1859.549 кБайт) P028
Положення про студентський клуб Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (565.465 кБайт) P029
Положення про відділ матеріально-технічного забезпечення Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (392.042 кБайт) P030
Положення про освітньо-культурний центр "Інститут Конфуція" при Державному закладі "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1440.82 кБайт) P034
Положення про підрозділ (сектор) щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (1278.923 кБайт) P035
Положення про Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського" pdf (5399.972 кБайт) P038
Положення про загальний відділ Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (1220.042 кБайт) P078
Положення про архівний підрозділ Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" pdf (736.737 кБайт) ZP113
Положення про Центр забезпечення якості освіти Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (505.529 кБайт)

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського