Проекти освітніх програм

Бакалавр

Магістр

ДОП

Дошкільна освіта (Психологія)

ДОЛ

Дошкільна освіта (Логопедія)

ПО

Початкова освіта

 

СР

Соціальна педагогіка

 

УМСО

Середня освіта (Українська мова і література)

 

РМСО

Середня освіта (Мова і література (російська))

 

АМСО

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

ТМСО

Середня освіта (Мова і література (турецька))

 

КМСО

Середня освіта (Мова і література (китайська))

 

ФП

Філологія (Переклад з англійської, китайської українською)

 

ІСО

Середня освіта (Історія)

 

МСД

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Ф

Філософія

 

К

Культурологія

 

П-052

Політологія

 

П-053

Психологія

М

Управління закладом освіти (Менеджмент)

 

П-081

Право

 

ПУА

Публічне управління та адміністрування

 

ФКСО

Середня освіта (Фізична культура)

 

СО

Спеціальна освіта (Логопедія)

 

ФКіС

Фізична культура і спорт

 

ХСО

Середня освіта (Хореографія)

 

ММСО

Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

Х

Хореографія

 

ММ

Музичне мистецтво

 

МСО

Середня освіта (Математика)

 

ФСО

Середня освіта (Фізика)

 

ІСО-3

Середня освіта (Інформатика)

 

ПФН

Прикладна фізика та наноматеріали

 

ОМСО

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 

ТНТСО

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 

ПОД

Професійна освіта (Дизайн)

 

ОМДМР

Образотворче мистецтво

 

М-222

Медицина

 

 

 


Запрошуємо роботодавців, здобувачів вищої освіти, випускників, представників професійної спільноти та академічних кіл, інших зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм.

Основою розробки проєктів освітніх програм є відповідні Стандарти вищої освіти, Національна рамка кваліфікацій, що визначають професійні компетентності та програмні результати навчання.

Ваша участь допоможе забезпечити актуальність, та конкурентоспроможність освітніх програм.

Будемо вдячні, якщо Ви надасте свої пропозиції заповнивши анкету нижче:

За бажанням надати пропозиції чи зауваження у розширеній формі просимо надсилати їх на офіційну електронну пошту навчально-методичного відділу Університету Ушинського: 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。


Таблиця з результатами незалежного опитування

Post Message
 


Копач Сергій Олександрович : управління закладом освіти

Освітні компоненти не потребують коригування, програма підготовки керівників практико-ориентирована, відповідає сучасним змінам  та враховує тенденції в освіті. Систематично організовані комунікативні заходи, зустрічі з практиками, експертами та виїзні заняття в заклах освіти різних рівнів сприяють формуванню  конкурентноспроможнього управлінця в галузі «Освіта». Дякую кафедрі як практик, так і випускник. 


2020年7月15日, 星期三
Василь Новаковець, координатор магістерс...: ОПП 073 Менеджмент

Навчався за ОПП 073 Менеджмент в 2017-2018 рр. Під час навчання перевірив та поправив свої знання і досвід, набув якісно нові і корисні, успішно захистив кваліфікаційну (магістерську) роботу за актуальною для духовних семінарій темою. Дуже вдячний за відкритість, увагу і професійність викладачам кафедри та зав.кафедри (і керівнику моєї кваліфікаційної роботи) Олегу Олександровичу Долженкову. Розклад і предмети навчання, облаштування класів та розміщення самої кафедри, семінари та виїзні зустрічі в зразкових закладах освіти тощо – плідно сприяло навчанню. Своїм колегам в духовних закладах вищої освіти раджу навчатися за ОПП 073 Менеджмент. Вважаю за доцільним створити Асоціацію випускників за даною ОПП для обміну професійним досвідом, залучення абітурієнтів, спільних освітніх проектів та підвищення професійної кваліфікації.


2020年7月07日, 星期二
Гузенко Віра Анатоліївна: Щодо проекту ОПП Психологія

Програма наповнена цікавими освітніми компонентами. Привертає увагу вибіркова частина, яка наповнена різноманітними практично-орієнтованими освітніми компонентами. Тому зацікавлює процедура вибору дисциплін студентами. Якщо форма дозволяє, це варто було б відобразити. Наступним хочеться зазначити перевантаженість програми інформацією щодо академічної доброчесності. Не зовсім зрозумілим є фокус програми. Хоча особливості програми зазначені в інтегральній компетентності. На мій погляд, є доречним виведення фокусу програми в окрему область таблиці. Та відобразити цю орієнтацію більш широким набором дисциплін.


2020年6月19日, 星期五
Шилова Анастасія Василівна, заступник ди...: Пропозиції Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради

(продовження) Також, висловлюємо пропозицію включення до освітньо-професійної програми окремої дисципліни “Публічні та адміністративні послуги”, адже знання у цій сфері є вкрай актуальними для подальшого працевлаштування в умовах запровадження в Україні клієнтоорієнтованого, сервісного підходу в роботі більшості органів державної влади та місцевого самоврядування. В свою чергу, Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради готовий надавати методологічну допомогу у підготовці зазначеного курсу, брати участь у спільних навчальних заходах - робочих зустрічах, лекціях, тощо,  а також, у разі необхідності, забезпечити проведення практичних занять на базі Департаменту. 

 


2020年4月23日, 星期四
Шилова Анастасія Василівна, заступник ди...: Пропозиції Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради

(продовження) продемонстровано знання та навички, необхідні для подальшого проходження стажування та підготовки до працевлаштування. Разом з цим, звертаємо увагу на необхідність посилення підготовки студентів зазначених спеціальностей у сфері комунікацій, навчання поведінці в стресових умовах, навичкам розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають під час роботи.

 

Також, висловлюємо пропозицію включення до освітньо-професійної програми окремої дисципліни “Публічні та адміністративні послуги”, адже знання у цій сфері є вкрай актуальними для подальшого працевлаштування в умовах запровадження в Україні клієнтоорієнтованого, сервісного підходу в роботі більшості органів державної влади та місцевого самовр


2020年4月23日, 星期四
 

 

© 2017 Університет Ушинського