Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 6 від 29 грудня 2022 року

  1. Звіт про результати роботи приймальної комісії Університету Ушинського у 2022 році.

      Заслухавши й обговоривши інформацію відповідального секретаря

приймальної комісії доц. Д. О. Дячка, учена рада 

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 4 від 27 жовтня 2022 року

  1. Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів першого року навчання (вступ – осінь 2022 р.). Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 1 року навчання (вступ – осінь 2022 р.).

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 3 від 29 вересня 2022 року

  1. Підсумки прийому до аспірантури й докторантури у 2022 році.

Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів і докторантів.

      Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й

докторантури І. А. Хижняк, учена рада 

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол №2 від 15 вересня 2022 року

  1. Затвердження освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

      Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора з навчальної

та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол №1 від 01 вересня 2022 року

  1. Затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів другого року навчання (вступ – осінь 2021 р.).

      Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й

докторантури І. А. Хижняк, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 11 від 30 червня 2022 року

  1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів/інституту у 2021–2022 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови комісії доц. Галіцан

Ольги Анатоліївни, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 10 від 26 травня 2022 року

  1. Організація і наслідки навчальної і виробничої практик на факультетах/в інституті Університету Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача практики ст. викл.

А. Л. Іщенко та співдоповідь завідувача кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини доц. Л. Й. Ковальчук, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 9 від 28 квітня 2022 року

  1. Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

          Заслухавши й обговоривши інформацію  гаранта ОПП Є. В. Долгієр та співдоповідь комісії у складі: доц. Т. Г. Постоян (голова), доц. С. С. Романенка, учена рада

Page 1 of 10

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського