Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 11 від 30 червня 2022 року

  1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів/інституту у 2021–2022 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови комісії доц. Галіцан

Ольги Анатоліївни, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 10 від 26 травня 2022 року

  1. Організація і наслідки навчальної і виробничої практик на факультетах/в інституті Університету Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача практики ст. викл.

А. Л. Іщенко та співдоповідь завідувача кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини доц. Л. Й. Ковальчук, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 9 від 28 квітня 2022 року

  1. Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

          Заслухавши й обговоривши інформацію  гаранта ОПП Є. В. Долгієр та співдоповідь комісії у складі: доц. Т. Г. Постоян (голова), доц. С. С. Романенка, учена рада

Рішення ученої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського з питання порядку денного «Інтернаціоналізація освітнього процесу Університету Ушинського» м. Одеса від 28 квітня 2022 р.

Проєкт

Рішення

ученої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського з питання порядку денного «Інтернаціоналізація освітнього процесу Університету Ушинського»

м. Одеса

від 28 квітня 2022 р.

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 8 від 24 березня 2022 року

  1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2021 рік.

     Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2022 рік.

                 Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з адміністративно-господарської діяльності Ю. С. Грицюка та головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої про фінансово-господарську діяльність університету за 2021 рік,  учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 7 від 27 січня 2022 року

  1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2021 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів спеціального фонду та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2022 рік.

       Заслухавши й обговоривши інформацію проректора за наукової роботи

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 6 від 30 грудня 2021 року

  1. Звіт про результати роботи приймальної комісії Університету Ушинського у 2021 році.

            Заслухавши й обговоривши інформацію секретаря приймальної комісії О. О. Сакалюк, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 5 від 25 листопада 2021 року

  1. Якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра на факультетах/в інституті університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

            Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача Центру забезпечення якості вищої освіти В. В. Герасименко, учена рада

Page 1 of 9

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського