Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол №2 від 15 вересня 2022 року

  1. Затвердження освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

      Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора з навчальної

та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол №1 від 01 вересня 2022 року

  1. Затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів другого року навчання (вступ – осінь 2021 р.).

      Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й

докторантури І. А. Хижняк, учена рада 

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 11 від 30 червня 2022 року

  1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів/інституту у 2021–2022 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови комісії доц. Галіцан

Ольги Анатоліївни, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 10 від 26 травня 2022 року

  1. Організація і наслідки навчальної і виробничої практик на факультетах/в інституті Університету Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача практики ст. викл.

А. Л. Іщенко та співдоповідь завідувача кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини доц. Л. Й. Ковальчук, учена рада

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 9 від 28 квітня 2022 року

  1. Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

          Заслухавши й обговоривши інформацію  гаранта ОПП Є. В. Долгієр та співдоповідь комісії у складі: доц. Т. Г. Постоян (голова), доц. С. С. Романенка, учена рада

Рішення ученої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського з питання порядку денного «Інтернаціоналізація освітнього процесу Університету Ушинського» м. Одеса від 28 квітня 2022 р.

Проєкт

Рішення

ученої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського з питання порядку денного «Інтернаціоналізація освітнього процесу Університету Ушинського»

м. Одеса

від 28 квітня 2022 р.

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 8 від 24 березня 2022 року

  1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2021 рік.

     Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2022 рік.

                 Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з адміністративно-господарської діяльності Ю. С. Грицюка та головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої про фінансово-господарську діяльність університету за 2021 рік,  учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 7 від 27 січня 2022 року

  1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2021 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів спеціального фонду та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2022 рік.

       Заслухавши й обговоривши інформацію проректора за наукової роботи

페이지 1 / 전체 10

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського