Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 11 від 29 квітня 2021 року

1. Якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра на факультетах/в інституті університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 10 від 25 березня 2021 року

1. Зміст та якість організації підготовки фахівців в навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту та реабілітації.

Заслухавши інформацію директора навчально-наукового інституту проф. П. Б. Джуринського та співдоповідь комісії у складі: проф. О. А. Копусь (голова), акад. А. М. Богуш, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 9 від 25 лютого 2021 року

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2020 рік. Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2021 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої і проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 8 від 27 січня 2021 року

1. Звіт із науково-дослідної роботи університету за 2020 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів спеціального фонду та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2021 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко та співдоповідь комісії у складі: проф. І. А. Княжевої (голова), доц. А. О. Буднік, В. В. Візнюк, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 7 від 24 грудня 2020 року

1. Обрання на посаду.

Заслухавши й обговоривши інформацію деканів факультетів, завідувача кафедри та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 6 від 26 листопада 2020 року

1. Звіт про результати роботи приймальної комісії.

      Заслухавши й обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії В. В. Бобошка та співдоповідь комісії у складі: доц. О. І. Ордановської, О. А. Кучерявої, учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 5 від 23 листопада 2020 року

  1. Затвердження Положення про центр забезпечення якості освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

      Заслухавши й обговоривши інформацію першого  проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про центр забезпечення якості освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 4 від 9 листопада 2020 року

1. Затвердження Змін до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» у 2020 році.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА:

페이지 1 / 전체 8

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського