Наукові конференції 2021 року

ПЕРЕЛІК ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ У

Державному закладі

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

№ з/п

Тема

конференції

 

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail

Місто

та термін

проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

1

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Збереження і розвиток традицій пленеру: художня освіта і арт-туризм»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

художньо-графічний факультет

м. Одеса, 65069,

Старопортофранківська, 26,

 Старопортофранківська 2/4

Відповідальна особа:

Величко Д. О.

тел.: (048) 723-40-98;

(048) 732-51-03; (099) 261-96-18,

e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

м. Одеса

4-5 лютого

2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України;

Криворізький державний педагогічний університет;

Warszawska szkoła

zarządzania - szkoła wyższa

 (Польща);

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná

(Словаччина);

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze Lhotecká

(Чехія);

Молдавський Державний Університет;

Strada Ion Creangă 1, Chișinău

(Республіка Молдова)

2

 

Щорічна науково-методична конференція

здобувачів вищої освіти та молодих вчених

«Історичний досвід і сучасність»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

соціально-гуманітарний факультет,

кафедра всесвітньої історії та методології науки,

м. Одеса, Фонтанська дорога, 4

Відповідальна особа:

Букач В. М.

 тел. (098) 555-22-61,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса,

5-6 лютого

2021 р.

150

Міністерство освіти і науки України;

Одеський національний політехнічний університет;

Національна академія

Національної гвардії України

 

3

 

Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Сучасні технології діагностики та розвитку особистості»

 

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

соціально-гуманітарний факультет,

кафедра загальної та диференціальної психології,

вул. Фонтанська дорога, 4.

Відповідальна особа:

Саннікова О. П.

тел.: (048)705-46-71, (067) 485-85-28,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

м. Одеса

18 лютого

2021 р.

 

 

 

100

 

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Рівненський державний гуманітарний університет;

Херсонський державний університет;

Ізмаїльський державний гуманітарний університет;

Національний педагогічний університет імені

М. П. Драгоманова;

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

4

 

Міжнародна конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених

«Актуальні питання медицини та сучасні методики її дослідження»

 

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

медичне відділення,

кафедра загальних дисциплін та клінічної медицини

м. Одеса, Старопортофранківська, 71

Відповідальна особа:

Венгер А. М.,

тел.: (063) 070-69-01,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса,

15-19 березня

2021 р.

 

 

 

100

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство охорони здоров’я;

Одеський національний медичний університет

5

 

І Всеукраїнська науково-практична конференція

«Декоративно-прикладне мистецтво в національній системі художньо-педагогічної освіти: сучасний досвід і перспективи»

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

художньо-графічний факультет

м. Одеса, 65069

Старопортофранківська 2/4

Старопортофранківська, 26,

Відповідальна особа:

Ткачук О. В.

тел.: (048)723-40-98; (048)732-51-03; (067)768-36-61,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса

18-19 березня

2021р.

100 осіб

 

Міністерство освіти і науки України;

Криворізький державний педагогічний університет

6

 

Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених

«Історіосфера»

 

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

історико-філософське відділення, кафедра всесвітньої історії та методології науки,

м. Одеса, Фонтанська дорога, 4

Відповідальна особа:

Добролюбська Ю. А.,

тел.: (067) 484-19-94

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса,

2-3 квітня 2021 р.

 

200

 

Міністерство освіти і науки України;

Державний архів Одеської області,

Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації,

Харківський національний педагогічний університет

імені Г. С. Сковороди, Миколаївський національний університет

імені В. О. Сухомлинського; Інститут археології НАН України

7

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Актуальні проблеми практичної психології»

word

Інформаційний лист

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

соціально-гуманітарний факультет,

кафедра теорії та методики практичної психології,

м. Одеса, Фонтанська дорога, 4

Відповідальна особа:

Вдовиченко О. В.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса

09 квітня 2021 р.

 

110

Міністерство освіти і науки України

 

8

 

VІІ Міжнародна наукова конференція

«Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі»

word

Інформаційний лист

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики;

Освітньо-культурний центр «Інститут Конфуція»

м. Одеса, Україна, 65020

вул. Старопортофранківська, 26,

вул. Старопортофранківська, 34,

Освітньо-культурний центр «Інститут Конфуція»

вул. Єврейська, 25, м. Одеса, Україна, 65135

Відповідальні особи:

Попова О. В.

Корольова Т. М.

Цун Ченцзюй

тел.:  (048)723-40-98;  

(048)732-51-03;

(048)738-47-70;  (067)754-38-47,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.pdpu.edu.ua

м. Одеса

12-13 квітня 2021 р.

 

100

 

Міністерство освіти і науки України;

Харбінський інженерний університет,

 (м. Харбін, КНР);

Харбінський педагогічний університет,

 (м. Харбін, КНР);

Університет імені Ісмета Іньоню / Inonu University

(м. Малатья, Туреччина)

İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü Malatya, Türkiye, Santral:

Національний університет Чонбук

(Республіка Корея);

Головний кампус

Баеке-Даеро, Деокджин-гу, Чончжу-сі, Джелавбак-до, (Республіка Корея)

Університет Аріеля, Університетський комплекс в Самарії

(м. Аріель, Держава Ізраїль);  

9

 

Науково-практична конференція «Поліаспектність творчості Лесі Українки» (до 150-річчя з дня народження)

word

Інформаційний лист

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

філологічний факультет,

кафедра української та зарубіжної літератур,

м. Одеса, Старопортофранківська, 34 Відповідальні особи:

доц. Гуменна В. Ю.,

доц. Бандура Т. Й.,

тел.: ( 048 )731-21-85;

(096)914-00-31;

(097)355-06-52,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса,

14-15  квітня

2021 р.

100

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова

10

 

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів»

 

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

соціально-гуманітарний факультет,

кафедра політичних наук і права,

м. Одеса, Старопортофранківська, 26

Відповідальна особа:

Ростецька С. І.

тел.: (048) 731 60 65, (098) 409-93-47,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

м. Одеса,

21 квітня

2021 р.

 

 

 

100

 

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Центр соціально-політичних досліджень «POLITICUS»

 

 

 

 

11

 

Щорічна науково-практична конференція

«Проблеми реабілітації»

 

word

Інформаційний лист

 

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту та реабілітації,

кафедра дефектології та фізичної реабілітації,

 м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4,

Відповідальна особа:

Маматова З. Р.

тел.: (067) 488-22-85,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса

22-23 квітня

2021 р.

 

 

 

100

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова.

 

 

 

12

 

 Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов»

 

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 34,

Відповідальна особа:

Юмрукуз А. А.

тел.: (068)307-09-26,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса,

22-23  квітня

2020 р.

 

100

 

Міністерство освіти і науки України;

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,

Аріельський університет (Ізраїль);

Університет іноземних мов Хангук

(Корея);

Харбінський інженерний університет (Китай);

Центральний університет Хар’яна

(Індія).

13

 

ХVIII всеукраїнська конференція студентів і молодих учених

«Інформатика, інформаційні системи та технології»

 

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

фізико-математичний факультет,

кафедра прикладної математики та інформатики,

м. Одеса, Старопортофранківська, 71

тел.: (048) 726-19-42, (048) 726-21-05

Відповідальні особи:

Мазурок Т. Л.

Бойко О. П.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сайт конференції:

https://atl.pdpu.edu.ua/

м. Одеса,

23 квітня

2021 р.

 

 

100

 

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова

 

 

 

 

14

 

ІХ Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Освіта та соціалізація особистості»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

соціально-гуманітарний факультет,

кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності,

м. Одеса, Старопортофранківська, 26

Відповідальна особа:

Борінштейн Є. Р.

тел.: (066)303-56-86,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

м. Одеса,

23-24 квітня

2021 року

100

Міністерство освіти і науки України;

Черкаський державний технологічний університет

 

 

15

 

Міжнародна конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Сучасні неврологічні дослідження»

 

 

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

медичне відділення,

кафедра загальних дисциплін та клінічної медицини

м. Одеса, Старопортофранківська, 71

Відповідальна особа:

Венгер А. М.,

тел.: (063)070-69-01,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса,

28-30 квітня

2021 р.

 

 

100

 

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство охорони здоров’я;

Одеський національний медичний університет

 

 

16

 

Всеукраїнська студентська  науково-практична конференція

«Педагогічна освіта у вимірі інноваційних освітніх реалій»

word

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

факультет дошкільної педагогіки та психології,

кафедра дошкільної педагогіки,

м. Одеса, вул. Ніщинського, 1

тел.: (048) 732-12-12,

(097) 526-80-63,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса,

11-12 травня

2021 р.

 

60

 

Міністерство освіти і науки України

17

 

Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Перспективні методики досліджень в сучасній медицині»

 

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського»,

медичне відділення,

кафедра загальних дисциплін та клінічної медицини

м. Одеса, Старопортофранківська, 71

Відповідальна особа:

Венгер А. М.,

тел.: (063)070-69-01,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса,

17-21 травня

2021 р.

 

100

 

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство охорони здоров’я;

Кліника «Медея»

 

 

 

 

18

 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

«Сучасні виклики соціально-політичного розвитку: політико-правові та соціально-економічні виміри»

word

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського», 

соціально-гуманітарний факультет,

кафедра політичних наук і права,

м. Одеса, Старопортофранківська, 26

Відповідальна особа:

Проноза І. І.

тел.: (048) 731-60-65,

(097) 339-66-19,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса,

21 травня

2021 р.

 

100

 

Міністерство освіти і науки України;

Центр соціально-політичних досліджень «POLITICUS»

 

 

19

 

ІV Міжнародна конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства»

 

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

соціально-гуманітарний факультет,

кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності,

м. Одеса, Старопортофранківська, 26

Відповідальна особа:

Борінштейн Є. Р.

тел.: (066)303-56-86,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса,

21-22 травня

2021 р.

 

 

100

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова

20

 

VI Міжнародна науково-методична конференція «Теорія та практика управління педагогічним процесом»

(присвячена пам’яті Полторака Валентина Семеновича)

word

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

Старопортофранківська, 26,

художньо-графічний факультет

м. Одеса вул. Старопортофранківська 2/4

Старопортофранківська, 26,

Відповідальна особа:

Петухова Т. А.

тел.:  (048)723-40-98; (048)732-51-03; (067) 559-29-45

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

м. Одеса

26-28 травня 2021р.

100

 

Міністерство освіти і науки України;

Криворізький державний педагогічний університет;

Warszawska szkoła

zarządzania - szkoła wyższa

(Польща)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná

 (Словаччина)

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze Lhotecká

(Чехія)

Молдавський Державний Університет

Strada Ion Creangă 1,  Chișinău

(Республіка Молдова)

21

 

Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Сучасні методики досліджень в медицині»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

медичне відділення,

кафедра загальних дисциплін та клінічної медицини

м. Одеса, Старопортофранківська, 71

Відповідальна особа:

Венгер А. М.,

тел.: (063) 070-69-01,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

м. Одеса,

6-7 вересня

2021 р.

100

 

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство охорони здоров’я,

Кліника «Медея»

 

22

Міжнародна наукова конференція

«Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення»

word

Інформаційний лист

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін

м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 34

Відповідальні особи:

Євтушина Т. О.

Марчук О. І.

тел.: (095) 223-46-70; 067) 776-08-56

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса

23-24 вересня 2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України;

Університет Палацького в Оломоуці

(Чеська Республіка), Вітебський державний університет імені П. М. Машерова

(Республіка Білорусь).

23

 

Міжнародна наукова конференція

«Адаптивні технології управління навчанням»

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

фізико-математичний факультет, кафедра прикладної математики та інформатики,

м. Одеса, Старопортофранківська,71

Відповідальні особи:

Мазурок Т. Л.

Бойко О. П.

тел.: (048)726-19-42; (048)726-21-05,

e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сайт конференції:

https://atl.pdpu.edu.ua/

 

м. Одеса

29 вересня –

1 жовтня 2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України;

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання;

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України;

Одеський національний політехнічний університет,

Шауляйський університет, науково-методичний центр «Siauliai University»

(Литва);

Університет Марібор, факультет природничих наук та математики, кафедра технічної освіти

 (Словенія);

Ризький Інститут менеджменту інформаційних систем

(Латвія);

Вроцлавський Технічний університет

(Польща);

Варненський Технічний університет

 (Болгарія).

24

VІІ Міжнародна науково-методична конференція молодих учених та студентів

«Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства»

 

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

факультет музичної та хореографічної

освіти,

кафедра музичного мистецтва та хореографії,

м. Одеса, Фонтанська дорога, 4

Відповідальна особа:

Реброва О. Є.

тел.: (067) 480-37-49;

        (048) 705-46-64,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса

14-15 жовтня

2021 р.

 

 

100

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації;

Київський університет імені Бориса Грінченка;

Тянзінський університет (Китай);

Університет Чан Ду (Китай);

Агрийський педагогічний університет імені Ібрагіма Чечена (Туреччина);

Силезький університет в Катовицях (Польщя);

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка

25

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Педагогічні інновації: актуальні питання теорії, досягнення та практика»

 word

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

 факультет дошкільної педагогіки та психології,

кафедра дошкільної педагогіки,

м. Одеса, 65029, вул. Ніщинського, 1

Відповідальна особа:

Листопад О. А.

тел.: (048)7321212,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса,

26-27 жовтня

2021 р.

100

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Харбінський інженерний університет

(м. Харбін, КНР)

26

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи»

 

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська 71-а (п’ятий поверх)

Відповідальна особа:

Гжибовська Т. М.

тел.: (093)4110867; (048)7261920,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одесса

28-29 жовтня

2021 р.

100 осіб – Україна

(25 осіб –ін.)

Міністерство освіти і науки України;

 Хмельницька гуманітарно- педагогічна академія;

«Юго-Западний университет»

«Неофіт Рілскі»

(Болгарія);

 Велікотирновскі Університет «Св.Кіріл і Методій» (Болгарія);

 Харбінський інженерний університет,

(Китай);

27

 

Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія та практика»

 word

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського»,

факультет дошкільної педагогіки та психології,

кафедра сімейної та спеціальної педагогіки та психології,

Одеса, вул. Комп.Нищінського,1

Відповідальна особа:

Бабчук О. Г.

Кавиліна Г.К.,

тел.: (048) 7530761, (067)7078477,

(063) 1795240,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса

5 листопада

2021 р.

 

 

100

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Рівненський державний гуманітарний університет;

Миколаївський національний університет імені В. А. Сухомлинського;

Ізмаїльський державний гуманітарний університет;

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

Національний педагогічний

університет імені

М. П. Драгоманова

 

28

Всеукраїнська студентська наукова конференція

«Актуальні проблеми лінгвістичних та методичних досліджень іноземних мов: когнітивно-комунікативна парадигма»

word

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,

факультет іноземних мов,

кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов.

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34,

Відповідальна особа: Бошков Андрій Валерьович This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. тел. 732-46-69

м. Одеса, 19 листопада 2021р.

120

Міністерство освіти і науки України

29

IV Міжнародна інтернет-конференція

«Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту та реабілітації, кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін,

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4,

Відповідальна особа:

Башавець Н. А.

тел.: 0667814870

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса

24-25 листопада 2020 р.

 

100

 

Міністерство освіти і науки України;

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини

(Гомель, Республіка Білорусь)

30

 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку»

 

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

філологічний факультет,

кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін

м. Одеса, Старопортофранківська, 34

Відповідальна особа:

Євтушина Т. О.

тел.: (067) 4885540,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

м. Одеса

02 -03 грудня

2021 р.

 

 

 

100

 

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Одеський національний університет

імені І. І. Мечникова

 

31

 

Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

«Південноукраїнські наукові студії»

 

 

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

соціально-гуманітарний факультет,

кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності,

м. Одеса, Старопортофранківська, 26

Відповідальна особа:

Борінштейн Є. Р.

тел.: (066) 303-56-86,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

м. Одеса,

9 грудня

2021 р.

 

 

 

 

100

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України;

Південно-Українське відділення Соціологічної асоціації України (Одеса)

 

32

 

Інтернет-конференція «Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського»,

факультет початкового навчання,

кафедра математики і методики її навчання,

м. Одеса, Старопортофранківська, 26

Відповідальна особа:

Гаєвець Я. С.

тел.: (095) 864-98-28,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Грудень 2021 р.

 

100

 

Міністерство освіти і науки України;

Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України, відділ початкової освіти

33

 

Семінар

«Особливості навчання математики в умовах впровадження концепції Нової української школи»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського», 

Відповідальна особа:

Скворцова С. О.,

тел.: (095)728-45-00,

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Грудень 2021 р.

 

100

 

Міністерство освіти і науки України;

Національна академія педагогічних наук України,

Інститут педагогіки НАПН України, відділ початкової освіти,

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти»

Проректор з наукової роботи

Т. І. Койчева

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського