Реєстрація на ЄВІ (ЗНО)

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Загальна інформація.

ЄВІ - форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.

Усі охочі брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістр на базі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями нашого навчальний заклад у 2021 році проходять вступний іспит з іноземної мови у формі ЄВІ (складений у рік вступу).

Правилами прийому до нашого навчального закладу передбачені випадки, коли вступники до магістратури можуть здавати вступний іспит з іноземної мови замість ЄВІ:

Реєстрація на складання ЄВІ.

Реєстрація на основну сесії ЄВІ розпочинається з 10-00 11 травня та закінчується о 18-00 03 червня 2021 року.

Для реєстрації вступник має заповнити google-форму з доданням сканованих копій:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка  

          (заява-анкета)

  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (/з урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний, статус особи, та фотографічного зображення на них;
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417. У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

Підготовка до ЄВІ.

На сайті УЦЯО можна переглянути програму підготовки, критерії оцінювання та загальні характеритсики тестів у 2021 році зі всіх іноземних мов складання ЄВІТестові зошити, правильні відповіді та схеми нарахування балів за 2020 рік2019 рік та 2018 рік. Також доступні для аналізу та підготовки сервіс де розміщено пробне тестування з англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Терміни проведення ЄВІ.

  • Основна сесія ЄВІ проводиться 30 червня 2021р.;
  • Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені УЦЯО;
  • Спеціально організована сесія ЄВІ проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені МОНУ.

 

© 2017 Університет Ушинського