Склад приймальної комісії 2022

1. Красножон А. В.

– голова приймальної комісії, ректор;

2. Копусь О. А.

– заступник голови приймальної  комісії, перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи (з прийому на навчання громадян України);

3. Музиченко Г.В.

 

– заступник голови приймальної комісії, проректор з наукової роботи (з прийому громадян до аспірантури);

4.  Начев А. П.

– заступник голови приймальної комісії, проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи, голова профкому (з прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства);

5. Дячок Д. О.

– відповідальний секретар приймальної комісії, доцент кафедри інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін;

6. Босак Н. Ф.

– заступник відповідального секретаря приймальної комісії за денною формою навчання, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін;

7. Сакалюк О. О.

– заступник відповідального секретар приймальної комісії за заочною формою навчання, керівник освітніх центрів «Крим-Україна», «Донбас- Україна», доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління;

8. Візнюк В. В.

– головний бухгалтер;

9. Килівник В. В.

– уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, фахівець приймальної комісії;

10. Пилипюк Т. В.

– член профкому, начальник загального відділу;

11. Христич К. В. 

– член студентського самоврядування;

12. Білова Н. К.

– голова відбіркової комісії факультету музичної та хореографічної освіти, декан факультету музичної та хореографічної освіти;

13. Бойко О. П.

– голова відбіркової комісії фізико-математичного факультету,  декан фізико-математичного факультету;

14. Булгакова О. Ю.

– голова відбіркової комісії факультету дошкільної педагогіки та психології, декан факультету дошкільної педагогіки та психології;

15. Величко Д. О.

– голова відбіркової комісії художньо-графічного факультету, декан художньо-графічного факультету;

16. Соколова А. Б.

– голова відбіркової комісії медичного факультету, в.о. декана медичного факультету;

17. Джуринський П. Б.

– голова відбіркової комісії інституту фізичної культури, спорту та реабілітації, директор інституту фізичної культури, спорту та реабілітації;

18. Кон О. О.

– голова відбіркової комісії історико-філологічного факультету,  декан історико-філологічного факультету;

19. Попова О. В.

– голова відбіркової комісії факультету іноземних мов, декан факультету іноземних мов;

20. Пальшкова І. О.

– голова відбіркової комісії факультету початкового навчання, декан факультету початкового навчання;

21. Вдовіченко О. В.

– голова відбіркової комісії соціально-гуманітарного факультету, в.о. декана соціально-гуманітарного факультету.

 

 

© 2017 Університет Ушинського