Реєстрація на творчі конкурси на заочну форму навчання (І,ІІ,ІІІ потоки)

Реєстрація на творчі конкурси 2021

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво

План роботи приймальної комісії

Протоколи

Витяги за 2020 навчальний рік

Протоколи 2021 року
Протокол №20 pdf
Протокол №21 pdf
Протокол №22 pdf
Протокол №23 pdf
Протокол №24 pdf
Протокол №25 pdf
Протокол №26 pdf
Протокол №27 pdf
Протокол №28 pdf
Протокол №29 pdf
Протокол №30 pdf
Протокол №31 pdf
Протокол №32 pdf
Протокол №33 pdf
Протокол №34 pdf
Протокол №35 pdf
Протокол №37 pdf
Протокол №38 pdf
Протокол №39 pdf
Протокол №40 pdf
Протокол №41 pdf
Протокол №42 pdf
Протокол №43 pdf
Протокол №44 pdf
Протокол №45 pdf
Протокол №46 pdf
Протокол №47 pdf
Протокол №48 pdf
Протокол №49 pdf
Протокол №50 pdf
Протокол №51 pdf
Протокол №52 pdf
Протокол №53 pdf
Протокол №54 pdf

 

Склад приймальної комісії

1. Чебикін О. Я.

– голова приймальної комісії, ректор;

2. Копусь О. А.

– заступник голови приймальної  комісії, перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи (з прийому на навчання громадян України);

3. Музиченко Г.В.

 

– заступник голови приймальної комісії, проректор з наукової роботи (з прийому громадян до аспірантури);

4. Ступак І.В.

– заступник голови приймальної комісії, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу (з прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства);

5. Попадинець О.О.

– заступник голови приймальної комісії, проректор з розвитку інфраструктури (з прийому на навчання громадян за спеціальністю 222 Медицина);

6. Начев А. П.

– голова профкому, кандидат філософських наук;

7. Сильченко І.О.

–  юрисконсульт;

8. Сакалюк О.О.

– відповідальний секретар приймальної, доцент кафедри освітнього менеджементу та публічного управління;

9. Бобошко В.В.

–заступник відповідального секретаря приймальної комісії за заочною формою навчання, завідувач кафедри спортивних ігор;

10. Босак Н.Ф.

–заступник відповідального секретаря приймальної комісії за денною формою навчання, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін;

11. Черненко Н. М.

–заступник відповідального секретаря приймальної комісії, керівник освітніх центрів «Крим- Україна», «Донбас- Україна», професор кафедри освітнього менеджементу та публічного управління;

12. Дячок Д.О.

–  уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, викладач кафедри інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін;

13. Ордановська О.І.

– декан фізико-математичного факультету;

14. Джуринський П.Б.

– директор інституту фізичної культури, спорту та реабілітації;

15. Попова О.В.

– декан факультету іноземних мов;

16. Пальшкова І. О.

– декан факультету початкового навчання;

17. Білова Н. К.

– декан факультету музичної та хореографічної освіти;

18. Фурман А.А.

– декан соціально-гуманітарного факультету;

19. Булгакова О.Ю.

– декан факультету дошкільної педагогіки та психології;

20. Величко Д. О.

– в.о. декана художньо-графічного факультету;

21. Кон О.О.

– декан філологічного факультету;

22. Ославська Т.М.

– в.о. завідувача медичного відділення, доцент кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини;

23. Хижняк І.А.

– завідувач відділу аспірантури і докторантури;

24. Бєлітченко Д. М.

– представник студентського самоврядування.

 

Розклад складання вступних випробувань 2021

Магістри  pdf
Магістри (додатковий набір. Вступ за державним замовленням) pdf
Магістри (додатковий набір. Вступ за кошти фізичних та/або юридичних осіб) pdf
Бакалавр (Друга вища) pdf
Бакалавр (На основі молодшого спеціаліста) (2 курс) pdf
Бакалавр (На основі молодшого спеціаліста) (3 курс) pdf

Вступні іспити для пільговиків (Денна форма навчання)

pdf

Вступні іспити для пільговиків (Заочна форма навчання)

pdf

Реєстрація на вступний іспит з іноземної мови

11 вересня 2021 року відбудеться іспит з іноземної мови для вступу на навчання за освітнім ступенем магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та освітнього ступеня магістра.
Місце та час проведення: Старопортофранківська, 34, о 15:00.
Для складання іспиту потрібно попередньо зареєструватись, заповнивши google-форму.

Календар вступної кампанії

페이지 1 / 전체 2

 

© 2017 Університет Ушинського