Семінар-тренінг «Доброчесність наукових досліджень»

Screenshot_15 квітня 2022 року за ініціативи кафедри педагогіки Університету Ушинського в межах тижня академічної доброчесності на платформі ZOOM відбувся семінар-тренінг «Доброчесність наукових досліджень». У тренінгу взяли участь викладачі, наукові керівники, аспіранти ОНП «Освітні, педагогічні науки», «Професійна освіта», а також науковці Волинського національного університету імені Лесі Українки, Криворізького державного педагогічного університету. Модераторами виступили завідувач кафедри педагогіки, професор Ірина Княжева та професор Тетяна Койчева.

Лекція-візуалізація за участю аспірантки кафедри педагогіки

Screenshot_11 квітня 2022 року за ініціативи доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки Т. Ю. Осипової зі здобувачами 3 року навчання денної форми, які навчаються за ОПП 014 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова і зарубіжна література), у межах навчальної дисципліни «Теорія і методика позашкільної освіти» відбулася гостьова лекція за участю аспірантки кафедри педагогіки, провідного фахівця Управління якості освіти в Одеській області Катерини Стародубцевої з теми «Оптимізація навчання: освітня мнемотехніка».

Науково-педагогічна практика здобувачів ОНП Психологія

Screenshot_1В рамках науково-педагогічної практики, 29.03.2022 року, аспірант 2 курсу спеціальності 053 Психологія Бабчук Микита Ігорович провів лекцію на тему «Предмет та методи психології дитинства» студентам 3 курсу денної форми навчання, спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Настановча конференція перед науково-педагогічною практикою в аспірантів другого року навчання

Image0118 березня 2022 року за допомогою платформи Teams за участі аспірантів другого року навчання усіх спеціальностей та д.пед.н., професора Т.Ю.Осипової була проведена настановча конфереція з питань організації та специфіки проведення науково-педагогічної практики аспірантів.

Настановча конференція перед науково-педагогічною практикою в аспірантів другого року навчання

ngerb18 березня 2022 року за допомогою платформи Teams за участі аспірантів другого року навчання усіх спеціальностей та д.пед.н., професора Т.Ю.Осипової була проведена настановчаконфереція з питань організації та специфіки проведення науково-педагогічної практики аспірантів.

Захист дисертації доктора філософії Сє Ліфен

lifenВ Університеті Ушинського 28.01.2022 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертаційної роботи громадянки КНР Сє Ліфен «Методика розвитку виконавської волі майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки», що була подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Захист дисертації доктора філософії Пен Юй

penyiВ Університеті Ушинського 29.01.2022 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертаційної роботи громадянина КНР Пен Юй «Методика формування творчих умінь у майбутніх викладачів вокалу», що була подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Захист дисертації доктора філософії Ван Біньбінь

binbinВ Університеті Ушинського 29.01.2022 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертаційної роботи громадянина КНР Ван Біньбіня «Формування транскультурної компетентності майбутніх магістрів музичного мистецтва у процесі інструментальної підготовки», що була подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

 

© 2017 Університет Ушинського