Вітаємо з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 033 «Філософія» Юлію Міхальову!

1На засіданні разової спеціалізованої вченої ради Університету Ушинського відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 033 «Філософія» Юлії Міхальової на тему: «Філософсько-рефлексивне осмислення правової культури особистості: проблема агапелогічного підходу». Наукова керівниця – проф. Олена Лісеєнко.

Гостьова лекція «Кореляція феномену освіти і сталого розвитку сучасного суспільства»(доц. Оксана Плаксіна, ПДАБА)

925 серпня 2023 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка проголосила 2024 – 2033 рр. Міжнародним десятиліттям наук на користь сталого розвитку. Концепція сталого розвитку суспільства наголошує на необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному та здоровому довкіллі.

Захисти дисертацій аспірантів на здобуття ступеня PHD на кафедрі музичного мистецтва і хореографії (2)

1На кафедрі музичного мистецтва і хореографії останні тижні було проведено захисти дисертаційних досліджень аспірантів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). У разових спеціалізованих учених радах захистили свої дослідження аспіранти

29 січня 2024 року відбувся круглий стіл «Оновлення освітньої програми відповідно до тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці»

129 січня 2024 року на платформі Google Meet відбувся круглий стіл «Оновлення освітньої програми відповідно до тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці» з обговорення кращих практик реалізації освітньо-наукових програм за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Презентація результатів дисертаційного дослідження Катерини Халецької

122 січня 2024 року на засіданні наукового (фахового) семінару з педагогічних наук Університету Ушинського відбулась презентація й обговорення дисертаційного дослідження аспірантки кафедри педагогіки Катерини Халецької з теми «Формування прогностичної компетентності майбутніх учителів математики у закладах вищої освіти», науковий керівник – доцент Ольга Галіцан.

Проведення підсумкової конференції с мистецької практики аспірантів Кафедри музичного мистецтва і хореографії

118 січня 2024 року на кафедрі музичного мистецтва і хореографії було проведено підсумкову конференцію з мистецької практики здобувачів третього (освітно-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ОНП «Мистецька педагогіка вищої освіти».

Обговорення змін до освітньо-наукових програм на розширеному засіданні кафедри Музичного мистецтва і хореографії

117 січня 2024 року на розширеному засіданні кафедри музичного мистецтва і хореографії було поведено підсумки громадського обговорення освітньо-наукових програм «Мистецька педагогіка вищої освіти» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки і «Середня освіта. Музичне мистецтво» зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)». Громадське обговорення тривало з 11.12.2023 року; під час гостьових лекцій, шляхом онлайн опитуванні стейкхолдери, роботодавці, здобувачі мали змогу висловити свою думку.

12 січня 2024 року відбулося відкрите обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Психологія»

112 січня 2024 року відбулося відкрите обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Психологія». До засідання долучилися гарант ОНП доктор психологічних наук, професор, в.о.зав. кафедри загальної та диференціальної психології Марія КАЗАНЖИ

 

© 2024 Університет Ушинського
https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/meta/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/