Обговорення проєктів освітньо-наукових програм «Мистецька педагогіка вищої освіти» та «Середня освіта. Музичне мистецтво» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

112 січня на факультеті музичної та хореографічної освіти відбулася онлайн зустріч зі стейкхолдерами та обговорення освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії за двома програмами:
«Мистецька педагогіка вищої освіти» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Гарант програми – Г.Ю. Ніколаї, доктор педагогічних наук, професор;
«Середня освіта. Музичне мистецтво» зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Гарант програми – О.Є. Реброва, доктор педагогічних наук, професор.

Відбувся захист дисертації випускника аспірантури зі спеціальності 053 Психологія

1В Університеті Ушинського 29.12.2022 року на платформі Zoom відбувся успішний захист дисертації аспіранта Сюй Болунь «Детермінанти атрибутивної поведінки особистості» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія.

Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого рівня ОПП Психологія та третього рівня ОНП Психологія долучилися до серії тренінгів та онлайн-практикумів з арт-терапії, які проводяться Міжнарод.тренінговою компанією «Osnova»

vdovichenkoКомпанія «Основа» на безоплатних засадах надала змогу отримати знання, вміння та навички з арт-терапії – екологічного та ефективного інструменту надання психологічної допомоги. Зокрема, вивчались техніки, які застосовуються у роботі з образами, невпевненістю у собі, роздратуванням, розумінням травмуючої ситуації, умінням приймати свої невдачі, підвищенням задоволеності життя тощо.

Настановна конференція з практики для аспірантів кафедри музичного мистецтва і хореографії

Image0119.12 2022 на кафедрі музичного мистецтва і хореографії відбулася настановна конференція для аспірантів з питань організації і проведення практики. На кафедрі запроваджено дві освітньо-наукові програми: «Середня освіта. Музичне мистецтво» за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та «Мистецька педагогіка вищої освіти» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Засідання Наукової ради Університету Ушинського

Image0214 грудня 2022 року у змішаному форматі відбулося перше засідання Наукової ради Університету Ушинського, на якому були обговоренні загальні вимоги до освітньої та науково-дослідницької частин чинних освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії, які наразі проходять етап громадського обговорення.

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Image01В Університеті Ушинського 09.12.2022 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертації Юй Хенюаня з теми «Формування вокально-виконавської майстерності китайських студентів в умовах інтернаціоналізації освітнього простору» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Захист дисертації доктора філософії

1В Університеті Ушинського 25.11.2022 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертації Юань Шаоцянь «Формування вокально-фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах здоров’язбережувальних технологій» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/педагогіка за спеціальністю: Середня освіта (предметна спеціальність: Музичне мистецтво).

Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія та третього (освітньо-наукового) рівня ОНП Психологія долучилися до серії зустрічей з психологами-практиками

1Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія та третього (освітньо-наукового) рівня ОНП Психологія долучилися до серії зустрічей з психологами-практиками для здобуття досвіду з саморегуляції в умовах поточної кризи та травми.

 

© 2017 Університет Ушинського