Шановні абітурієнти!

Вступні Іспити до аспірантури у 2021 році пройдуть за таким розкладом :

27.08.2021 – фаховий іспит зі спеціальностей

30.08.2021 – іноземна мова

Перед іспитом зі спеціальності обов’язкова співбесіда із гарантом обраної освітньо-наукової програми.

31.08.2021 року на офіційній сторінці відділу аспірантури будуть оприлюднені рейтингові списки вступників.

Успішний захист дисертації доктора філософії К. C. Орду

1В Університеті Ушинського 19.06.2021 р. було проведено прилюдний захист дисертації аспірантки кафедри педагогіки Орду Катерини Сергіївни «Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у професійній підготовці» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 015 «Професійна освіта».

Гостьова лекція к.е.н., доц. Коляди Т. А. з актуальних питань державної політики України в сфері управління боргом

Коляда, 1

В Університеті Ушинського для аспірантів спеціальності 052 Політологія в межах елективної дисципліни «Сучасна державна політика» 27 травня 2021 року відбулася гостьова лекція кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул Університету державної фіскальної служби України КОЛЯДИ Тетяни Анатоліївни на тему «Демократизація державного боргу та боргова безпека сучасних держав». Тетяна Коляда є знаним фахівцем в сфері публічних фінансів та управління боргом, яка на міждисциплінарному рівні розглядає економічні підвалини соціально-політичних процесів в сучасних державах, зокрема в країнах ЄС та в Україні, має багато цитованих публікацій за цією проблематикою в наукометричних виданнях. У межах цієї лекції експертка зосередила увагу на демократизації державного боргу та зростаючій ролі соціальних функцій сучасних держав, що спричинюють зростання боргового навантаження на національну економіку і перетворюють управління боргом на один з пріоритетів державної політики України та інших держав світу.

Прилюдний захист дисертації доктора філософії Чен Хань

3В Університеті Ушинського 15.05.2021 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертації «Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до формування національної культури школярів засобами народно-пісенної творчості» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/педагогіка за спеціальністю: Середня освіта (предметна спеціальність: Музичне мистецтво). Дисертацію захистила громадянка Китаю Чен Хань.

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОНП 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

323.04-24.04 2021 р. на кафедрі музичного мистецтва і хореографії було проведено обговорення результатів он-лайн опитування усіх зацікавлених сторін з приводу підвищення якості навчання на ОНП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Попередньо на сайті кафедри було проведено он-лайн опитування проекту ОНП, якій практично не змінився у порівнянні з попередньою редакцією. Така старатегія надала можливості повною мірою отримати інформацію саме з боку усіх зацікавлених сторін: здобувачі, роботодавці, стейкґолдери, академічна спільнота. Отримані данні було ретельно проаналізовано та подано їх статистичну обробку, з якою можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/2QleTRb.

Курс лекцій антикорупційного характеру для аспірантів Університету Ушинського

3

Аспіранти Університету Ушинського 19-20 квітня 2021 року прослухали курс лекцій антикорупційного змісту. Ініціатором заходів стала кафедра політичних наук і права, Уповноважений підрозділ з питань запобігання та протидії корупції в університеті, Рада молодих учених та відділ аспірантури та докторантури Університету Ушинського.

Вітаємо організаторів і переможців І Міжнародного конкурсу мистецтв «INTERSTELLAR»

1У першій декаді квітня завершилися підсумки результатів І Міжнародного конкурсу мистецтв «INTERSTELLAR». Засновником і президентом 1 Міжнародного конкурсу «INTERSTELLAR» є Анна Степанова – голова благодійного фонду «Золотий саксофон», лауреат міжнародних конкурсів, одна з провідних саксофоністів України, артистка Сельмер Париж, BG France, викладач факультету музичної та хореографічної освіти Університету Ушинського. Головою журі конкурсу була запрошена Наталія Костянтинівна Білова, декан факультету музичної і хореографічної освіти Університету Ушинського, професор, Заслужений працівник освіти України.

ВІТАЄМО АСПІРАНТКУ 1 року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) АННУ УСОВУ з важливим науковим дебютом.

m30-31 березня 2021 року в Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського відбулася міжнародна науково-практична конференція «Музична культура Китаю: форми, традиції, перспективи». Анна Усова, аспірантка 1 року навчання виступила з цікавою доповіддю, при цьому зробила дві презентації: англійською та китайської мовами. Вона успішно сполучає навчання з роботою на посаді асистента професора кафедри академічного співу Хунаньського гуманітарного науковотехнічного університету (Лоуді, провінція Хунань, Китай). Це дає їй можливість глибоко дослідити аспекти інтерпретації вокальних творів в контексті національних китайських традицій.

 

© 2017 Університет Ушинського