Вітаємо нашу талановиту аспірантку ЧЕНЬ ХАНЬ

124 грудня завершився 7-й конкурс «Я співаю китайські пісні» (Інтернет-конкурс 2020 року) Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. Але нещодавно були опрелюднені результати в он-лайн трансляції. Переможця визначали серед виконавців та серед викладачів, які навчили співати учнів китайські пісні. Чень Хань готується до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності Середня освіта. Музичне мистецтва. Разом з тим активно опрацьовує свою авторську методику навчання народної китайської пісні. Вона посіла 1 місце у номінації «Кращій учитель», підготувала лауреатку 1 ступеня Жукову Андріану в складних умовах дистанційного навчання. Це кращій доказ вдалого поєднання наукової та викладацької діяльності аспірантки.

Лекція професора Ольги Володимирівни Лобової для аспірантів спеціальності Середня освіта Музичне мистецтво

116 грудня 2020 року у межах академічної мобільності відбулася лекція професора Сумського державного педагогічного університету імені А.С.  Макаренка, доктора педагогічних наук, Ольги Володимирівни Лобової для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

Захист дисертації доктора філософії Чень Чень

1В Університеті Ушинського 27.11.2020 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертації «Методика формування презентаційних умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки», на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю: Середня освіта (предметна спеціальність: Музичне мистецтво). Дисертацію захистила громадянка Китайської Народної Республіки Чень Чень.

Виступ аспірантів-іноземців кафедри музичного мистецтва і хореографії на міжнародній конференції

1Іноземні аспіранти кафедри музичного мистецтва і хореографії взяли участь у роботі VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь, освіта, наука та мистецтво», яка відбулася 26 листопада 2020 року на базі факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Лекції доктора хабілітованого, професора Сілезького Університету в Катовицях Мірослава Кісєля Кафедра музичного мистецтва і хореографії

125 листопада 2020 року в Університеті Ушинського відкриті лекції для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, майбутніх докторів філософії (аспірантів) спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) проводив доктор хабілітований, професор Сілезького університету в Катовицях (Польща) Мірослав Кісєль. Захід здійснювався в межах Договору про співпрацю між Університетом Ушинського та Сілезьким університетом в Катовицях (Польща).

Відбувся захист дисертації доктора філософії у спецраді Університету Ушинського

ngerbВ Університеті Ушинського 20.11.2020 р. на базі факультетів іноземних мов і дошкільної педагогіки та психології було проведено прилюдний захист дисертації «Формування субкультури майбутніх учителів іноземних мов в умовах полілінгвального освітнього середовища» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – «Професійна освіта». Дисертацію захистила викладачка кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету О. С. Смутченко.

Захист дисертації доктора філософії Гао Юань

1В Університеті Ушинського 13.11.2020 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертації «Методика розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки»  на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю: Середня освіта (предметна спеціальність: Музичне мистецтво). Дисертацію захистила громадянка Китайської Народної Республіки Гао Юань.

Зустріч аспірантів факультету музичного мистецтва і хореографії з випускниками аспірантури

1На кафедрі музичного мистецтва і хореографії 02.11.2020 року було організовано он-лайн зустріч випускників аспірантури, хто вже захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії з аспірантами факультету музичної та хореографічної освіти, хто навчається за спеціальністю Середня освіта: Музичне мистецтво.

 

© 2017 Університет Ушинського