Рішення Вченої ради

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 9 від 25 квітня 2019 року

1. З питання «Про внесення змін до стратегічних планів розвитку Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
Заслухавши й обговоривши інформацію помічника ректора Г. В. Музиченко, учена рада
УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 8 від 28 березня 2019 року

1. З питання «Звіт про роботу бібліотеки за 2018 рік».

Заслухавши й обговоривши звіт В. В. Візнюк та співдоповідь О. С. Монке, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 7 від 28 лютого 2019 року

  1. З питання «Особливості організації освітнього процесу для іноземних громадян на факультеті музичної та хореографічної освіти (за 2017, 2018 роки)».

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 6 від 31 січня 2019 року

  1. З питання «Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2018 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2019 рік».
        Заслухавши й обговоривши 

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 5 від 28 грудня 2018 року

Поточні справи

1.1. Про присвоєння вченого звання.

Заслухавши й обговоривши інформацію в.о. завідувача кафедри Л. М. Коргун та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: рекомендувати кандидатуру Буздуган Олени Анатоліївни до присвоєння вченого звання доцента кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології.

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 4 від 29 листопада 2018 року

1. З питання «Про завершення фундаментального наукового дослідження, яке фінансується за рахунок коштів державного бюджету «Обернені задачі на графах за різними вхідними даними» (2016-2018 р.р)».

Заслухавши й обговоривши звіт В. М. Пивоварчика, учена рада

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол №3 від 25 жовтня 2018 року

1. З питання «Підсумки прийому до докторантури й аспірантури у 2018 році. Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів. Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів.».

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк , учена рада

УХВАЛИЛА:

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 2 від 27 вересня 2018 року

1. З питання «Звіт про результати роботи приймальної комісії».

Заслухавши й обговоривши звіт відповідального секретаря приймальної комісії В. В. Бобошко, учена рада

УХВАЛИЛА:

페이지 6 / 전체 10

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського