Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 4 від 9 листопада 2020 року

1. Затвердження Змін до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» у 2020 році.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Затвердити Зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» у 2020 році.

1.2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за відповідними напрямами роботи.

2. Створення Центру забезпечення якості освіти Університету Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Створити Центр забезпечення якості освіти Університету Ушинського для консолідації співробітництва всіх структурних підрозділів університету та забезпечення належного рівня моніторингу якості вищої освіти з 01.01.2021 року.

3. Затвердження Нової редакції Інструкції щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень (академічного плагіату).

Заслухавши й обговоривши інформацію директора бібліотеки В. В. Візнюк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Нову редакцію Інструкції щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень (академічного плагіату). – пропоновані зміни для коефіцієнту подібності № 2 – 30 відсотків (система Strikepagiarism).

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського