Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 7 від 24 грудня 2020 року

1. Обрання на посаду.

Заслухавши й обговоривши інформацію деканів факультетів, завідувача кафедри та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Обрати на посаду завідувача кафедри історії України Красножона Андрія Васильовича.

2. Обрати на посаду завідувача кафедри математики і методики її навчання Скворцову Світлану Олексіївну.

3. Обрати на посаду завідувача кафедри технологічної і професійної освіти Петухову Тетяну Анатоліївну.

4. Обрати на посаду професора кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Копусь Ольгу Антонівну.

5. Обрати на посаду професора кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини Дегтяренко Тетяну Володимирівну.

6. Обрати на посаду професора кафедри образотворчого мистецтва Тарасенко Ольгу Андріївну.

2. Визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів Університету Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Музиченко Г. В., учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді участі у семінарі «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» (обсягом 6 академічних годин, 0,2 кредити ЄКТС), який пройшов 18 листопада 2020 року на платформі ZOOM Херсонської державної морської академії, проведеного Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти Копусь О. А.

2. Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання онлайн «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» обсягом 30 годин, 1 кредит ЄКТС, яке проходило з 08 до 12 серпня 2020 року в Центральноєвропейській Академії Навчань та Сертифікації ГО «Асоціація проектних менеджерів України» Пивоварчик І. М.

3. Визнати результати підвищення кваліфікації у навчальній програмі «Біосугестивна терапія» обсягом 42 години, 1,4 кредитів ЄКТС, яке проходило з 18 до 25 травня 2020 року в Університеті Ушинського Пивоварчик І. М., Фурмана А. А., Косьянової О. Ю., Коваль К. І.

4. Визнати результати підвищення кваліфікації у навчальній програмі «Психосоматика» обсягом 100 годин, 3,3 кредит ЄКТС, яке проходило з 01 лютого 2019 року до 01 лютого 2020 року в Українській Спілці

Психотерапевтів (Одеська філія УСП та Одеська школа Сучасної психотерапії) Пивоварчик І. М., Косьянової О. Ю.

5. Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання за освітньою програмою «Інтегративна соматична психологія» обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС, яка проходила з 25 жовтня 2019 року по 10 жовтня 2020 року в Master Institute Мельничук І. В.

6. Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання за освітньою програмою «Пропедевтика дитячої та підліткової психіатрії» обсягом 30 годин, 1 кредит ЄКТС, яка проходила з 14 березня 2020 року по 27 червня 2020 року в Центрі медико-психологічної освіти і медиації (м. Одеса) Косьянової О. Ю.

7. Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання за освітньою програмою «Повна карта літа» обсягом 120 годин, 4 кредити ЄКТС, яка проходила з 19 вересня 2019 року по 16 лютого 2020 року в Бодинамік Інтернешнл Коваль К. І.

8. Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді участі у Міжнародному проєкті «Конфліктний коучінг» (ID57523748) з фінансуванням Німецькою службою академічних обмінів, Гамбурзького університету в рамках коопераційного проєкту «Східно-західний діалог» у вигляді семінарів, тренінгів, воркшопів обсягом 240 годин, 8 кредитів ЄКТС, які проходили з 05 лютого по 04 грудня 2020 року дистанційно та очно викладача кафедри загальної та диференціальної психології Бринзи І. В.

9. Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді участі у Міжнародному проєкті «Конфліктний коучінг» (ID57523748) з фінансуванням Німецькою службою академічних обмінів, Гамбурзького університету в рамках коопераційного проєкту «Східно-західний діалог» у вигляді семінарів, тренінгів, воркшопів обсягом 240 годин, 8 кредитів ЄКТС, які проходили з 05 лютого по 04 грудня 2020 року дистанційно та очно професора кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Черненко Н. М.

10. Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді участі у Міжнародному проєкті «Конфліктний коучінг» (ID57523748) з фінансуванням Німецькою службою академічних обмінів, Гамбурзького університету в рамках коопераційного проєкту «Східно-західний діалог» у вигляді семінарів, тренінгів, воркшопів обсягом 240 годин, 8 кредитів ЄКТС, які проходили з 05 лютого по 04 грудня 2020 року дистанційно та очно професора кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Черненко Н. М.; доцента кафедри педагогічних технологій початкової освіти Тронька С. П.;

11. Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді участі в ІХ Міжнародній Болонській конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації» (обсягом 14,5 академічних годин, 0,5 кредитів ЄКТС), який пройшов 22 грудня 2020 року на платформі ZOOM за координації Проєкту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти» Копусь О. А.

12. Визнати результати підвищення кваліфікації у межах стипендії Німецької служби академічних обмінів (ID57442043) «Наукове стажування для викладачів ВНЗ та науковців», яке тривало з 03 серпня 2020 р. по 02 листопада 2020 р. професора кафедри західних і східних мов та методики їх навчання Ступак І. В.

3. Затвердження Додатку 1 до Положення про робочу програму навчальної дисципліни «Про силабус навчальної дисципліни».

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора Копусь О. А., учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Додаток 1 до Положення про робочу програму навчальної дисципліни «Про силабус навчальної дисципліни».

4. Затвердження Положень про факультети та кафедри Університету Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Музиченко Г. В., учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про факультети та кафедри Університету Ушинського.

5. Затвердження Правил прийому до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» на 2021 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Бобошко В. В., учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Правила прийому до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» на 2021 рік.

6. Підтримка звернення Голови Ради ректорів ЗВО Одеського регіону С. М. Степаненка.

Заслухавши й обговоривши інформацію помічника ректора Ананьєва А. М., учена рада

УХВАЛИЛА: Підтримати звернення Голови Ради ректорів ЗВО Одеського регіону С. М. Степаненка з питання щодо підтримки Шкарлета С. М. на посаді Міністра освіти і науки України.

7. Затвердження теми дисертаційного дослідження Ю. Б. Гюльхан.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити тему дисертаційного дослідження Гюльхан Ю. Б.

8. Перезатвердження теми дисертаційного дослідження Г. І. Маді та Г. С. Селівестрової.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Перезатвердити тему дисертаційного дослідження Маді Г. І та Г. С. Селівестрової.

9. Про розміщення на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг.

Заслухавши й обговоривши інформацію головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої, учена рада

УХВАЛИЛА: Відповідно до п. 5 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та Постанови КМУ від 26.08.2015 року № 657 розмістити на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг.

10. Рекомендація до вступу до докторантури зі спеціальності 111 Математика (кафедра вищої математики і статистики) к.ф.-м.н. Калюжного-Вербовецького Д. С.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Рекомендувати до вступу до докторантури зі спеціальності 111 Математика (кафедра вищої математики і статистики) к.ф.-м.н. Калюжного-Вербовецького Д. С.

11. Інформація про можливість створення у 2021 році медичного факультету за умови дотримання вимог частини четвертої статті 33 Закону України «Про вищу освіту».

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: прийняти інформацію до відома та створити у 2021 році медичний факультет за умови дотримання вимог частини четвертої статті 33 Закону України «Про вищу освіту».

12. Про затвердження Плану роботи та розвитку Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію помічника ректора доц. А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Затвердити План роботи та розвитку Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (за основними напрямами діяльності) на 2021-2022 роки».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами роботи.

13. Затвердження Положення про відділ матеріально-технічного забезпечення Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про відділ матеріально-технічного забезпечення Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

14. Перейменування Регіонального інформаційно-ресурсного центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Музиченко Г. В., учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Перейменувати Регіональний інформаційно-ресурсний центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери.

2. Внести зміни до штатного розпису з 01.01.2021 р. та вжити відповідних заходів.

15. Про розподіл ліцензійних обсягів.

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора Копусь О. А., учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити розподіл ліцензійних обсягів.

16. Затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії проявам булінгу (цькування) в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на 2021 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу І. В. Ступак, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії проявам булінгу (цькування) в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на 2021 рік.

17. Затвердження наукового керівника та теми дисертаційного дослідження Івченко Ганни Сергіївни, здобувачки наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Музиченко Г. В., учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувачки наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії Івченко Ганни Сергіївни «Турбота про себе як соціокультурний конструктор». Науковим керівником призначити д.філос.н., проф. Борінштейна Є. Р.

18. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати до друку фахове видання «Наукове пізнання. Методологія та технологія» № 2.

2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Writing in English. A Book of Practice», з курсу «Практика усного і писемного мовлення (основна іноземна мова)» для самостійної роботи студентів молодших курсів факультету іноземних мов закладів вищої освіти спеціальності 024 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автори – Т. Є. Єременко, О. О. Негрівода, Г. А. Слободянюк). Рецензенти: д.пед.н., проф. О. В. Попова, к.пед.н., доц. Л. В. Першина.

3. Рекомендувати до друку навчально-методичний комплекс з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». (Автор – К. В. Ангеловська). Рецензенти: д.ф.н., проф. М. Х. Гуменний, к.пед.н., доц. В. А. Мізюк.

4. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Основи електродинаміки». (Автори – Я. Д. Клубіс, Н. М. Шкатуляк). Рецензенти: д.ф.-м.н., проф. В. Я. Гуцульський, д.ф.-м.н., проф. І. М. Вікулін.

5. Рекомендувати до друку монографію «Переклад юридичних документів ЮНЕСКО із захисту прав на освіту». (Автори – Т. М. Корольова, Т. В. Стоянова). Рецензенти: д.ф.н., проф. О. Ю. Карпенко, д.ф.н., проф. І. П. Бондаренко.

6. Рекомендувати до друку науковий журнал Politicus № 1 2021 року.

7. Рекомендувати до друку фахове видання «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського». Випуск 4 (133).

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського