Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 8 від 27 січня 2021 року

1. Звіт із науково-дослідної роботи університету за 2020 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів спеціального фонду та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2021 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко та співдоповідь комісії у складі: проф. І. А. Княжевої (голова), доц. А. О. Буднік, В. В. Візнюк, учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Затвердити:

1.1.1. Звіт із науково-дослідної роботи університету за 2020 рік згідно із тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності.

1.1.2. Тематичні плани науково-дослідної діяльності на 2021 рік.

1.2. У зв’язку із уведенням формули розподілення видатків державного бюджету на вищу освіту на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності активізувати роботу щодо надходження видатків до спеціального фонду за результатами наукових робіт за проєктами міжнародного співробітництва, за господарськими договорами та результатами надання наукових послуг.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – декани, завідувачі кафедр, І. В. Ступак, Г. В. Музиченко, Р. Л. Кондратьєва.

1.3. Звернути особливу увагу на покращання науково-дослідної роботи студентів та ефективність їх участі в конкурсах наукових робіт.

Термін – 01.05.2021 р.

Відповідальні – декани, завідувачі кафедр.

1.4. Подати до УкрІНТЕІ облікові картки та проміжні звіти науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок державного бюджету та другої половини робочого дня.

Термін виконання – 31.12.2021 р.

Відповідальна – Н. І. Кердівар.

1.5. Подати до департаменту науково-технічного розвитку МОН України узагальнену інформацію щодо підсумків наукової діяльності, а також статистичну та іншу інформації.

Термін виконання – 10.02.2021 р.

Відповідальна – Н. І. Кердівар.

1.6. Направити до МОН України пропозиції до плану державного замовлення щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації з урахуванням ефективності діяльності окремих спеціальностей.

Термін виконання – 31.12.2021 р.

Відповідальна – І. А. Хижняк.

1.7. Активізувати роботу щодо включення наукових журналів, засновником яких є університет, до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science.

Термін виконання – 31.12.2021 р.

Відповідальні – головні редактори журналів.

1.8. Ураховувати наявність публікацій викладачів у базах SCOPUS та Web of Science під час підписання контракту.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – завідувачі кафедр, Г. В. Музиченко.

1.9. Розробити кваліфікаційні ознаки для реєстрації та атестації дослідного колективу як наукової школи, ухвалити відповідне положення про наукові школи в Університеті Ушинського та провести аудит чинних наукових шкіл в університеті.

Термін виконання – 30.06.2021 р.

Відповідальні – завідувачі кафедр, Г. В. Музиченко.

1.10. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко.

2. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертацій за 2020 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію голів спеціалізованих рад: академіка А. М. Богуш, професорів Є. Р. Борінштейна, Л. К. Велитченка, А. Ю. Ківа, Р. Ю. Мартинової, С. М. Наукміної, учена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Затвердити звіти голів спеціалізованих учених рад.

2.2. Для поліпшення роботи спеціалізованих учених рад потрібно і надалі налагоджувати роботу із друку авторефератів в інформаційно-видавничому центрі Університету Ушинського.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – учені секретарі спецрад, завідувач інформаційно-видавничого центру О. О. Шевченко.

2.3. Активізувати роботу зі створення разових спецрад з усіх спеціальностей.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – гаранти ОНП, проректор Г. В. Музиченко.

2.4. Збільшити кількість захистів співробітників університету.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – гаранти ОНП, проректор Г. В. Музиченко.

2.5. Проводити роботу із залучення випускників до вступу в аспірантуру.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – завідувачі кафедр, гаранти ОНП, проректор Г. В. Музиченко.

2.6. Активізувати роботу з акредитації ОНП та розглянути можливість ліцензування нових ОНП.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – завідувачі кафедр, гаранти ОНП, проректор Г. В. Музиченко.

2.7. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко.

Поточні справи

3. Затвердження Положення про аспірантуру та докторантуру Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Нова редакція).

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про аспірантуру та докторантуру Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Нова редакція).

4. Затвердження Положення про сектор наукової роботи відділу аспірантури та докторантури Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Нова редакція).

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про сектор наукової роботи відділу аспірантури та докторантури Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Нова редакція).

5. Затвердження Положення про Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г.В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

6. Затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Нова редакція).

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г.В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Нова редакція).

7. Затвердження Положення про підвищення кваліфікації співробітників Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г.В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про підвищення кваліфікації співробітників Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

8. Затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г.В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про атестацію педагогічних працівників Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

9. Затвердження Положення про підготовчі курси Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про підготовчі курси Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

10. Визнання результатів стажування:

– визнання результатів стажування у вигляді онлайн стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ за допомогою програмного модуля ZOOM: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС), яке проходило з 09 листопада по 18 грудня 2020 року на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща доцента кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Зайцевої К. І.;

– визнання результатів стажування у вигляді наукового онлайн стажування «Академічна доброчесність» (м. Варшава, Польща) за сприяння Польсько-української фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС), яке проходило з 11 серпня по 20 вересня 2020 року викладача кафедри теорії музики і вокалу Толстової Н. М.;

– визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді наукового дослідження за темою «Education and Individualization in Educational

Institutions», яке проводилось з 07 квітня по 09 липня 2020 року на базі Школи технології Катовіче (Katowice School of Technology), Польща доцента кафедри західних і східних мов та методики їх навчання Ірхіної Ю. В.;

– визнання результатів стажування у вигляді наукового онлайн-стажування «Особливості фінської системи освіти» (м. Гуйттінен, Фінляндія) за сприяння освітніх закладів м. Гуйттінен, яке проводилось із 03.08.2020 року до 28.08.2020 року (обсягом 120 годин, 4 кредити EKTC) завідувачки кафедри теорії музики і вокалу, доц. Кьон Н. Г.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г.В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати стажування:

– визнати результати стажування у вигляді онлайн стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ за допомогою програмного модуля ZOOM: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС), яке проходило з 09 листопада по 18 грудня 2020 року на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща доцента кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Зайцевої К. І.;

– визнати результати стажування у вигляді наукового онлайн стажування «Академічна доброчесність» (м. Варшава, Польща) за сприяння Польсько-української фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС), яке проходило з 11 серпня по 20 вересня 2020 року викладача кафедри теорії музики і вокалу Толстової Н. М.;

– визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді наукового дослідження за темою «Education and Individualization in Educational Institutions», яке проводилось з 07 квітня по 09 липня 2020 року на базі Школи технології Катовіче (Katowice School of Technology), Польща доцента кафедри західних і східних мов та методики їх навчання Ірхіної Ю. В.;

– визнати результати стажування у вигляді наукового онлайн-стажування «Особливості фінської системи освіти» (м. Гуйттінен, Фінляндія) за сприяння освітніх закладів м. Гуйттінен, яке проводилось із 03.08.2020 року до 28.08.2020 року (обсягом 120 годин, 4 кредити EKTC) завідувачки кафедри теорії музики і вокалу, доц. Кьон Н. Г.

11. Про нерухоме майно Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА: Утриматися від передачі університетом цілісного майнового комплексу, зокрема навчального корпусу № 7 (за адресою: м. Одеса, вул. О. Невського, 39), Державному професійно-технічному навчальному закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну», з огляду на: раніше ухвалене рішення вченої ради від 27.06.2019 року, протокол № 11,

неприпустимість погіршення умов провадження освітнього процесу й фахової підготовки студентів, а також відсутність зворотної дії в часі вимог Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» зі змінами від 05.11.2020 року стосовно зазначеного питання.

12. Ліквідація відділу розвитку Університету Ушинського у зв’язку з оптимізацією структури відділів, що здійснюють діяльність із забезпечення функціювання медичного відділення.

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Ліквідувати з 29.01.2021 року відділ розвитку Університету Ушинського.

13. Створення медичного факультету в Університеті Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА:

11.1. З метою оптимізації структури університету з 29 січня 2021 року вивести зі складу навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації кафедру біології і охорони здоров’я, кафедру дефектології та фізичної реабілітації зі збереженням навчального навантаження та умов контрактів науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта. Логопедія» зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» та ввести їх до медичного відділення, утворивши із дотриманням вимог частини четвертої статті 33 Закону України «Про вищу освіту» з 29 січня 2021 року медичний факультет університету.

11.2. Затвердити структуру медичного факультету у складі:

– кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини;

– кафедри біології і охорони здоров’я;

– кафедри дефектології та фізичної реабілітації;

– деканату.

11.3. Затвердити Положення про медичний факультет Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

11.4. Проректору з розвитку інфраструктури Попадинцю О. О.:

11.4.1. Внести відповідні зміни до штатного розпису Університету Ушинського.

11.4.2. Інформацію щодо створення медичного факультету внести до ЄДЕБО.

11.4.3. Внести інформацію до ЄДЕБО щодо переведення з контингенту навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта. Логопедія» зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» та науково-педагогічних

працівників кафедри біології і охорони здоров’я та кафедри дефектології та фізичної реабілітації до новоствореного медичного факультету.

11.4.5. Проректору з розвитку інфраструктури Попадинцю О. О. внести відповідні зміни до штатного розпису, ЕДБО.

Відповідальний – проректор з розвитку інфраструктури Попадинець О. О.

11.5. Контроль за виконання цього рішення покласти на ректора О. Я. Чебикіна.

14. Створення комісії з якості освіти Університету Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Створити комісію з якості освіти Університету Ушинського.

15. Внесення змін до Положення про кваліфікаційні (магістерські) роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Внести зміни до Положення про кваліфікаційні (магістерські) роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.

16. Затвердження Положення про відділ нових інформаційних технологій.

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника відділу нових інформаційних технологій В. М. Медведя, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про відділ нових інформаційних технологій.

17. Призначення рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спеціальність 033 Філософія) аспірантки кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Орленко Ірини Миколаївни.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г.В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Призначити рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спеціальність 033 Філософія) аспірантки кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Орленко Ірини Миколаївни з теми «Детермінанти соціальної дезадаптації особистості в сучасному українському суспільстві». Науковий керівник – д.філос.н., проф. Є. Р. Борінштейн.

Рецензенти:

1. Доктор педагогічних наук, професор Т. І. Койчева.

2. Кандидат філософських наук, доцент З. М. Атаманюк.

18. Призначення рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спеціальність 033 Філософія) аспірантки кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Селівестрової Ганни Сергіївни.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г.В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Призначити рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спеціальність 033 Філософія) аспірантки кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Селівестрової Ганни Сергіївни з теми «Роль хаосу в соціальній філософії». Науковий керівник – д.філос.н., проф. Є. Р. Борінштейн.

Рецензенти:

1. Доктор філософських наук, професор О. Б. Петінова.

2. Кандидат філософських наук, доцент З. М. Атаманюк.

19. Рекомендація кандидатури д.псих.н., проф. О. П. Саннікової на отримання Державної стипендії видатним діячам науки.

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Рекомендувати кандидатуру д.псих.н., проф. О. П. Саннікової на отримання Державної стипендії видатним діячам науки.

20. Рекомендація кандидатури д.пед.н., проф. А. І. Босенка на отримання Державної стипендії видатним діячам науки.

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Рекомендувати кандидатуру д.пед.н., проф. А. І. Босенка на отримання Державної стипендії видатним діячам науки.

21. Затвердження теми докторської дисертації Д. С. Калюжного-Вербовецького.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити тему докторської дисертації Д. С. Калюжного-Вербовецького.

22. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати до друку науковий журнал з філософії та соціології «Перспективи. Соціально-політичний журнал» випуск № 3, 2020.

2. Рекомендувати до друку науковий журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія» випуск № 2, 2020.

3. Рекомендувати до друку збірник матеріалів XXVII наукової конференції здобувачів вищої освіти «Історичний досвід і сучасність».

4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи з психології для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автори – О. П. Саннікова, О. А. Оріщенко, Н. І. Меленчук). Рецензенти: д.психол.н., доц. О. І. Кононенко; д.психол.н., доц. А. А. Фурман.

5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи та підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної політичної думки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 052 Політологія. (Автори – С. М. Наумкіна, С. Л. Швець). Рецензенти: д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська, д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова.

6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретична фонетика (основна іноземна мова)» для здобувачів 3 року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автори – А. А. Юмрукуз, Т. Є. Єременко). Рецензенти: к.пед.н., доц. Л. В. Першина; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 052 Політологія. (Автор – А. А. Юмрукуз). Рецензенти: к.пед.н., доц. Л. В. Першина; к.пед.н., доц. О. М. Трубіцина.

8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Глосарій з історії середніх віків» для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія). (Автор – Я. С. Семко). Рецензенти: к.і.н., доц. О. В. Мельник; к.філос.н., доц. З. М. Атаманюк.

9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Словник термінів з історії мистецтва середніх віків» для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія), 033 Філософія, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності. (Автор – Я. С. Семко). Рецензенти: к.і.н., доц. О. В. Мельник; к.філос.н. Ю. С. Юшкевич.

10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи економіки а господарської діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право. (Автор – О. В. Полуяктова). Рецензенти: к.е.н., доц. Т. В. Матюк; к.е.н., в.о.доц. М. Р. Личковська.

11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до індивідуальної навчально-дослідної роботи з навчальної дисципліни «Основи економіки а господарської діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право. (Автор

– О. В. Полуяктова). Рецензенти: к.е.н., доц. Т. В. Матюк; к.е.н., доц. Т. Г. Доброва.

12. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Господарський процес» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право. (Автор – В. С. Кобко-Одарій). Рецензенти: д.ю.н., проф. В. В. Дудченко; д.ю.н., проф. О. Ф. Долженков.

13. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ювенальне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право. (Автор – В. С. Кобко-Одарій). Рецензенти: д.ю.н., проф. В. В. Дудченко; д.ю.н., проф. О. Ф. Долженков.

14. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Корпоративне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право. (Автор – В. С. Кобко-Одарій). Рецензенти: д.ю.н., проф. В. В. Дудченко; д.ю.н., проф. О. Ф. Долженков.

15. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сімейне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право. (Автор – В. С. Кобко-Одарій). Рецензенти: д.ю.н., проф. В. В. Дудченко; д.ю.н., проф. О. Ф. Долженков.

16. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Конституційне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право. (Автор – В. С. Кобко-Одарій). Рецензенти: д.ю.н., проф. В. В. Дудченко; д.ю.н., проф. О. Ф. Долженков.

17. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право. (Автор – В. С. Кобко-Одарій). Рецензенти: д.ю.н., проф. В. В. Дудченко; д.ю.н., проф. О. Ф. Долженков.

18. Рекомендувати до друку тематичний словник «Шкільний курс історії» для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія). (Автор – О. Г. Яновська). Рецензенти: д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська; д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова.

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського