Реєстрація на творчі конкурси (додатковий набір)

З 24 вересня по 27 вересня проходить додаткова сесія творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти. На дану сесію реєстрація відкрита. Для того щоб зараєструватися заповність спеціальну форму нижче. Реєстрація буде тривати з 12 вересня по 23 вересня.

З 24 вересня по 27 вересня проходить додаткова сесія творчих конкурсів для вступників на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, для вступу на місця державного та регіонального замовлень та за кошти фізичних та юридичних осіб. На дану сесію реєстрація відкрита. Для того щоб зараєструватися заповність спеціальну форму нижче. Реєстрація буде тривати з 12 вересня по 26 вересня.


На спеціальності 017 Фізична культура і спорт та 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація, є можливість складати творчий конкурс в онлайн форматі, для цього вам потрібно написати заяву (вона буде вказана низже) та завантажити її в форму при реєстрації.

Заява на дозвіл складати творчий конкурс в онлайн форматі pdf

Реєстрація на творчі конкурси 2022
(Додаткова сесія)
Додаткова сесія для вступників на основі повної загальної середньої освіти

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво

Реєстрація на творчі конкурси 2022
(Додаткова сесія)
Основна сесія творчих конкурсів для вступників на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво

Розклад консультацій та складання творчих конкурсів на основі ПЗСО (бюджет) pdf
Розклад консультацій та складання творчих конкурсів на основі ПЗСО (контракт) pdf
Розклад консультацій та складання творчих конкурсів на основі молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра/фахового молодшого бакалавра (бюджет/контракт) pdf

План роботи приймальної комісії

Протоколи

Витяги за 2020 навчальний рік

Витяги з протоколів 2022
№16 pdf
№17 pdf
№19 pdf
№20 pdf
№21 pdf
№23 pdf
№24 pdf
№25 pdf
№26 pdf
№27 pdf
№28 pdf
№29 pdf
№30 pdf
№31 pdf
№32 pdf
№33 pdf
№34 pdf
№35 pdf
№36 pdf
№37 pdf
№38 pdf
№39 pdf
№40 pdf
№41 pdf
№42 pdf
№43 pdf
№44 pdf
№45 pdf
№46 pdf
№47 pdf
№48 pdf
№49 pdf
№50 pdf
№51 pdf
№52 pdf
№53 pdf
№54 pdf
№55 pdf
№56 pdf
№57 pdf
№58 pdf
№59 pdf
№60 pdf
№61 pdf
№62 pdf
№63 pdf
№64 pdf
№65 pdf
№66 pdf
№67 pdf
№68 pdf
№69 pdf
№70 pdf
№71 pdf
№72 pdf
№73 pdf
№74 pdf
№75 pdf
№76 pdf
№77 pdf
№78 pdf

 

Склад приймальної комісії 2022

1. Красножон А. В.

– голова приймальної комісії, ректор;

2. Копусь О. А.

– заступник голови приймальної  комісії, перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи (з прийому на навчання громадян України);

3. Музиченко Г.В.

 

– заступник голови приймальної комісії, проректор з наукової роботи (з прийому громадян до аспірантури);

4.  Начев А. П.

– заступник голови приймальної комісії, проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи, голова профкому (з прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства);

5. Дячок Д. О.

– відповідальний секретар приймальної комісії, доцент кафедри інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін;

6. Босак Н. Ф.

– заступник відповідального секретаря приймальної комісії за денною формою навчання, доцент кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін;

7. Сакалюк О. О.

– заступник відповідального секретар приймальної комісії за заочною формою навчання, керівник освітніх центрів «Крим-Україна», «Донбас- Україна», доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління;

8. Візнюк В. В.

– головний бухгалтер;

9. Килівник В. В.

– уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, фахівець приймальної комісії;

10. Пилипюк Т. В.

– член профкому, начальник загального відділу;

11. Христич К. В. 

– член студентського самоврядування;

12. Білова Н. К.

– голова відбіркової комісії факультету музичної та хореографічної освіти, декан факультету музичної та хореографічної освіти;

13. Бойко О. П.

– голова відбіркової комісії фізико-математичного факультету,  декан фізико-математичного факультету;

14. Булгакова О. Ю.

– голова відбіркової комісії факультету дошкільної педагогіки та психології, декан факультету дошкільної педагогіки та психології;

15. Величко Д. О.

– голова відбіркової комісії художньо-графічного факультету, декан художньо-графічного факультету;

16. Соколова А. Б.

– голова відбіркової комісії медичного факультету, в.о. декана медичного факультету;

17. Джуринський П. Б.

– голова відбіркової комісії інституту фізичної культури, спорту та реабілітації, директор інституту фізичної культури, спорту та реабілітації;

18. Кон О. О.

– голова відбіркової комісії історико-філологічного факультету,  декан історико-філологічного факультету;

19. Попова О. В.

– голова відбіркової комісії факультету іноземних мов, декан факультету іноземних мов;

20. Пальшкова І. О.

– голова відбіркової комісії факультету початкового навчання, декан факультету початкового навчання;

21. Вдовіченко О. В.

– голова відбіркової комісії соціально-гуманітарного факультету, в.о. декана соціально-гуманітарного факультету.

 

Розклад складання вступних випробувань 2022

Розклад проведення співбесід для осіб з наявністью пільгової категорії pdf
Розклад консультацій та складання творчих конкурсів на основі ПЗСО (бюджет) pdf
Розклад консультацій та складання творчих конкурсів на основі ПЗСО (контракт) pdf
Розклад консультацій та складання творчих конкурсів на основі молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра/фахового молодшого бакалавра (бюджет/контракт) pdf
Розклад фахових випробувань для вступу на освітній ступінь магістра pdf

Реєстрація на МТНК

Заява-анкета pdf

Календар вступної кампанії

Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань 2022

ПРОГРАМИ фахових випробувань та іноземних мов для здобуття освітнього ступеня "Магістр"

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ (освітній ступінь "Бакалавр")

ПРОГРАМИ індивідуальних усних співбесід

ПРОГРАМИ фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня "Доктор філософії"

 


Програми вступних випробувань 2021 

ПРОГРАМИ фахових випробувань та іноземних мов для здобуття освітнього ступеня "Магістр"

ПРОГРАМИ співбесід для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" (друга вища)

ПРОГРАМИ фахового випробування для вступу на основі "ОКР Молодшого спеціаліста"

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА ЗАЛІКІВ (освітній ступінь "Бакалавр")
ПРОГРАМИ фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня "Доктор філософії"

Програми вступних випробувань 2020

ПРОГРАМИ фахових випробувань та іноземних мов для здобуття освітнього ступеня "Магістр"

ПРОГРАМИ фахового випробування для вступу на основі "ОКР Молодшого спеціаліста"

  Page 1 of 2

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Ushinsky University