Проекти освітніх програм

Бакалавр

Пропозиції стейкголдерів

Магістр

Пропозиції стейкголдерів

Доктор філософії

Пропозиції стейкголдерів

ДОП

Дошкільна освіта (Психологія)

ДО

Дошкільна освіта

ДОЛ

Дошкільна освіта (Логопедія)

ПО

Початкова освіта

 

СР

Соціальна педагогіка

 

УМСО

Середня освіта (Українська мова і література)

 

РМСО

Середня освіта (Мова і література (російська))

 

АМСО

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

ТМСО

Середня освіта (Мова і література (турецька))

 

КМСО

Середня освіта (Мова і література (китайська))

 

КОМСО

Середня освіта (Мова і література (корейська))

ФП

Філологія (Переклад з англійської, китайської українською)

 

ІСО

Середня освіта (Історія)

 

МСД

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Ф

Філософія

 

К

Культурологія

 

П-052

Політологія

 

П-053

Психологія

М

Управління закладом освіти (Менеджмент)

 

П-081

Право

 

ПУА

Публічне управління та адміністрування

 

ФКСО

Середня освіта (Фізична культура)

 

СО

Спеціальна освіта (Логопедія)

 

ФКіС

Фізична культура і спорт

 

ХСО

Середня освіта (Хореографія)

 

ММСО

Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

Х

Хореографія

 

ММ

Музичне мистецтво

 

МСО

Середня освіта (Математика)

 

ФСО

Середня освіта (Фізика)

 

ІСО-3

Середня освіта (Інформатика)

 

ПФН

Прикладна фізика та наноматеріали

 

ОМСО

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 

ТНТСО

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 

ПОД

Професійна освіта (Дизайн)

 

ТМПО

Професійна освіта

ОМДМР

Образотворче мистецтво

 

М-222

Медицина

 

onedrive

M-111

Математика

 

 


Запрошуємо роботодавців, здобувачів вищої освіти, випускників, представників професійної спільноти та академічних кіл, інших зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм.

Основою розробки проєктів освітніх програм є відповідні Стандарти вищої освіти, Національна рамка кваліфікацій, що визначають професійні компетентності та програмні результати навчання.

Ваша участь допоможе забезпечити актуальність, та конкурентоспроможність освітніх програм.

Будемо вдячні, якщо Ви надасте свої пропозиції заповнивши анкету нижче:

За бажанням надати пропозиції чи зауваження у розширеній формі просимо надсилати їх на офіційну електронну пошту Центру забезпечення якості освіти This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Таблиця з результатами незалежного опитування

Post Message
 


Шилова Анастасія Василівна, заступник ди...: Пропозиції Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради

(продовження) продемонстровано знання та навички, необхідні для подальшого проходження стажування та підготовки до працевлаштування. Разом з цим, звертаємо увагу на необхідність посилення підготовки студентів зазначених спеціальностей у сфері комунікацій, навчання поведінці в стресових умовах, навичкам розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають під час роботи.

 

Також, висловлюємо пропозицію включення до освітньо-професійної програми окремої дисципліни “Публічні та адміністративні послуги”, адже знання у цій сфері є вкрай актуальними для подальшого працевлаштування в умовах запровадження в Україні клієнтоорієнтованого, сервісного підходу в роботі більшості органів державної влади та місцевого самовр


Thursday, 23 April 2020
Шилова Анастасія Василівна, заступник ди...: Пропозиції Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради

Департаментом надання адміністративних послуг Одеської міської ради отримано від Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського проекти освітньо-професійних програм за спеціальностями “081 Право” та “052 Політологія”. За результатом аналізу зазначених проектів, вважаємо проекти якісно структурованими за переліком та логічною послідовністю компонент освітньо-професійної програми. Обсяги обох освітніх програм є достатніми для здобуття відповідних навичок.

У процесі проходження навчально-виробничої практики в Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міської ради, студентами Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського


Thursday, 23 April 2020
Сергій Страшний, депутат Одеської місько...: Пропозиції до ОПП Політологія

Не перший рік знаю про підготовку політологів в Університеті Ушинського. Цікава програма та професійно-орієнтовані блоки, за якими можна спеціалізуватися в межах професії. Вважаю, що зараз в  Україні політологам-практикам необхідна грунтовна правова підготовка, особливо з питань їх майбутньої професійної діяльності. Тому розгляньте можливість вивчення дисципліни «Виборче право» в процесі підготовки майбутніх політологів.

Депутат Одеської міської ради VII скликання, виборчий округ №56


Tuesday, 21 April 2020
Василий Иеремия: Политология

Вже не один рік співпрацюю з кафедрою та студентами спеціальності 052 Політологія. Маю можливість  у ході зустрічей, спільних досліджень з’ясувати якість підготовки студентів, яка є на достатньо високому рівні. Програма складена так, що в них є всі можливості для здобуття якісної освіти, справа лише у бажанні студентів її отримати і розвиватися у своїй професії. У якості побажання пропоную посилити локальний контент у змісті дисциплін, що викладаються, для кращої орієнтації студентів в місцевих подіях, міській політиці. Готовий долучитися до обговорення та залучити інших місцевих політиків та фахівців до цього.


Thursday, 16 April 2020
Дмитро Бєлітченко: Рекомендація від студентської ради Університету

Як голова студентської ради Університету Ушинського щиро вітаю можливість залучитися до громадського обговорення проєктів освітніх програм, за якими навчаються студенти в нашому виші. Звернень від студентів, які навчаються за програмами 052 Політологія та 081 Право, із наріканнями на якість навчання та викладання не було, що дає підстави вважати, що вони всім забезпечені та задоволені. Разом з тим, користуючись нагодою звертаю увагу кафедри політичних наук і права на побажання багатьох студентів різних курсів та спеціальностей щодо виведення дисципліни «Фізичне виховання» з навчальних планів. У більшості з них ця дисципліна не формує ніяких професійних компетентностей, а ті, хто турбуються про своє здоров’я, обирають секції за інтересами, спортивні клуби, ходять до тренажерних залів і також висловлюються за те, щоб цей час, відведений на фізкультуру, присвятити вивченню фахових дисциплін. Ще одним побажанням студентів усіх курсів та спеціальностей є посилення практичної складової в межах вивчення дисципліни, зокрема розширення кола тренінгів, майстер-


Tuesday, 14 April 2020
 

 

© 2017 Ushinsky University