Презентація вибіркових дисциплін кафедри біології і охорони здоров’я для студентів 3 року навчання ННІФКСР

Screenshot_129–30 березня 2022 року професором кафедри біології і охорони здоров’я доктором педагогічних, кандидатом біологічних наук Босенко А. І. проведено презентацію вибіркової дисципліни «Фізіологія спорту» студентам третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура) і 017 Фізична культура і спорт (денна і заочна форми навчання).

Анатолій Іванович висвітлив мету і завдання дисципліни, акцентуючи увагу на особливості протікання фізіологічних процесів у спортсменів різного віку і статі, після чого більш детально зупинився на змісті навчальної дисципліни.

Після виступу студенти мали можливість задати питання, на які отримували вичерпні відповіді.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського