Засідання наукового (фахового) семінару Університету Ушинського з педагогічних спеціальностей

228 грудня 2020 року відбулось засідання наукового (фахового) семінару Університету Ушинського з педагогічних спеціальностей. Аспірантка кафедри педагогіки 4 року навчання Орду Катерина Сергіївна представила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня Доктора Філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта з теми «Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у професійній підготовці».

Інформативний та змістовий виступ здобувачки, високопрофесійна жвава дискусія членів наукового (фахового семінару), виступи рецензентів – доктора педагогічних наук, професора Княжевої Ірини Анатоліївни та кандидата педагогічних наук, доцента Галіцан Ольги Анатоліївни дозволили презентувати результати наукової розвідки в повному обсязі. Дисертаційне дослідження здобуло схвальної оцінки членів наукового семінару, рецензентів та наукового керівника – доктора педагогічних наук, професора Осипової Тетяни Юріївни. Голова наукового семінару, доктор педагогічних наук, професор Койчева Тетяна Іванівна запропонувала присутнім рекомендувати дисертаційне дослідження до захисту в спеціалізовану вчену раду. Рішення прийнято одностайно.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського