Захист дисертації Юй Хайюй

Screenshot_1В Університеті Ушинського 14 січня 2022 року було проведено прилюдний захист дисертації аспірантки кафедри педагогіки, громадянки КНР Юй Хайюй «Формування методологічної культури майбутніх учителів хореографії у професійній підготовці» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 015 «Професійна освіта».

Професор І. А. Княжева, голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.053.030 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», а також члени спецради - доктор педагогічних наук, професор О. Є. Реброва та кандидат педагогічних наук, доцент  О. А. Галіцан, - високо оцінили наукову і практичну значущість дисертації, її переконливий захист і якість підготовки випускниці аспірантури спеціальності 015 «Професійна освіта».

Офіційні опоненти – доктори педагогічних наук, професори О. А. Біда та В. Ф. Черкасов зафіксували якісну підготовку аспірантки Юй Хайюй, високий науковий та методичний рівень здійсненого дисертаційного дослідження.

Вітаємо Юй Хайюй та її наукового керівника − доктора педагогічних наук, професора Койчеву Тетяну Іванівну та бажаємо подальших успіхів і професійних досягнень.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського