В Університеті Ушинського відбувся захист дисертації Лян Цзе

Screenshot_214 січня 2022 року в Університеті Ушинського було проведено прилюдний захист дисертації «Формування естетичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у професійній підготовці» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – «Професійна освіта».

Дисертацію захистила громадянка КНР, аспірантка кафедри педагогіки Університету Ушинського Лян Цзе.

Захист дисертації був здійснений у спеціально створеній спеціалізованій ученій раді ДФ 41.053.023 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет                             імені К. Д. Ушинського».

Голова спеціалізованої вченої ради, доктор педагогічних наук, професор О. Є. Реброва та члени спецради (доктор педагогічних наук, професор Т. Ю. Осипова та кандидат педагогічних наук, доцент І. М. Левицька) високо оцінили наукову, практичну значущість дисертації здобувача Лян Цзе.

Офіційні опоненти – доктори педагогічних наук, професори О. А. Біда та В. Ф. Черкасов відзначили високий науковий рівень підготовки аспірантки Лян Цзе, потужний методичний та методологічний потенціал здійсненого дослідження.

Члени спеціалізованої вченої ради наголосили на своєчасності започаткованого дослідження та зафіксували перспективність упровадження методичних матеріалів Лян Цзе у практику підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні та КНР.

Вітаємо Лян Цзе та її наукового керівника професора Т. І. Койчеву, бажаємо їм подальших успіхів і професійних звершень.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського