Загальні відомості

Новини

Кафедра теорії та методики практичної психології почала своє існування у 1981 році (зі змінами назви). У витоків її діяльності як засновник і перший очільник перебував доктор психологічних наук, професор, академік Чебикін Олексій Якович. Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за денною та заочною формами навчання. При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура. Викладачі активно долучаються до забезпечення освітніх програм за спеціальностями «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Дошкільна педагогіка», «Філософія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Соціологія», «Політологія», «Правознавство», «Образотворче мистецтво». Наразі завідувач кафедри теорії та методики практичної психології, професор Ситнік Світлана Володимирівна


Новини

13 січня 2023 року здобувачі-психологи бакалаври та аспіранти на чолі з гарантами долучилися до вебінару для ознайомлення та опрацювання спеціалізованих знань та навичок з питань перинатального психічного здоров’я

Гаранти програм проф. Казанжи М.Й., проф.Вдовіченко О.В. та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Психологія і першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія долучилися до вебінару «Інтервенція «Управління проблемами плюс (УП+)» у психосоціальній підтримці вимушено переміщених осіб з України».

Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого рівня ОПП Психологія та третього рівня ОНП Психологія долучилися до серії тренінгів та онлайн-практикумів з арт-терапії, які проводяться Міжнарод.тренінговою компанією «Osnova»

Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія та третього (освітньо-наукового) рівня ОНП Психологія долучилися до серії зустрічей з психологами-практиками

Підсумкова конференція з переддипломної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія ОПП Психологія.

Першокурсники-бакалаври спеціальності 053 Психологія соціально-гуманітарного факультету відвідали бібліотеку

Пройшов остаточний контроль знань у вигляді атестаційного екзамену

Проєкт Державної служби якості освіти

Засідання групи забезпечення ОПП Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія

Зустріч доцента кафедри теорії та методики практичної психології Поспелової І.Д. з академічною групою 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія

До Дня єднання України: в Університеті Ушинського проведено круглий стіл «Психологічний вплив інформаційних атак на особистість»

© 2017 Університет Ушинського