Перелік спеціальностей - 2020 рік

Шановний абітурієнте!

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

оголошує набір на денну, заочну, вечірню форми навчання в 2020 році*

Завантажити перелік у форматі PDF

Завантажити перелік у форматі DOC

 

 

Спеціальність освітнього ступеня бакалавра

Предметна спеціалізація /нозологія

 

 

Освітньо-професійна програма

 

 

 

 

Додаткова

Спеціалі

зація

 

 

 

 

 

Сертифі

катні програми

 

Освітня кваліфікація

Форма навчання

 

 

 

 

Сертифікати УЦОЯО

 

 

 

Вагові коефі

цієнти

 

 

Вага атестату

про повну

загальну освіту

 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

бакалавра

 

 

 

 

набір  здійснюється на базі повної загальної середньої освіти

Факультет музичної та хореографічної освіти

1

Музичне

мистецтво

   

Музичне

мистецтво

 

 

 

 

Художня культура

Викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін), концертмейстер,

керівник ансамблю, 

артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та ін.) (з дипломом молодшого спеціаліста)

 

 

 

 

 

 

 

 

Денна

 

 

 

 

 

 

1. Українська мова і література.

2. Історія України або математика.

3. Творчий конкурс.

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0.2

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

100

100

100

2

Музичне

мистецтво

 

Музичне

мистецтво

 

 

 

Режисура музично-виховних заходів

Викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін), концертмейстер,

керівник ансамблю, 

артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та ін.) (з дипломом молодшого спеціаліста)

3

Середня

освіта 

Музичне мистецтво

Середня освіта 

(Музичне мистецтво)

 

 

 

 

Художня культура

Учитель музичного мистецтва,

акомпаніатор, керівник ансамблю (вокального, інструментального)

 

 

 

 

Денна

Заочна

 

Творчий залік**

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Іноземна мова або математика.

0,3

0,3

0,3

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

100

100

100

 

 

4

Середня

освіта 

 

Музичне мистецтво

 Середня освіта

 (Музичне мистецтво)

 

 

Режисура музично-виховних заходів

Учитель музичного мистецтва,

акомпаніатор, керівник ансамблю (вокального, інструментального)

5

Середня освіта

Хореографія

Середня освіта 

(Хореографія)

 

 

 

 

Режисура музично-виховних заходів

 

Учитель хореографії закладу загальної середньої освіти керівник дитячого хореографічного (танцювального) колективу (гуртка)

 

 

Денна

Заочна

Творчий залік**

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Іноземна мова або математика.

 

 

0.3

0.3

0.3

 

 

 

0.1

 

 

 

 

100

100

100

 

6

Середня освіта

Хореографія

Середня освіта 

(Хореографія)

 

 

 

 

 

 

Художня культура

Учитель хореографії закладу загальної середньої освіти, керівник дитячого хореографічного (танцювального) колективу (гуртка)

 

 

Денна

Заочна

Творчий залік**

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Іноземна мова або математика.

 

 

0.3

0.3

0.3

 

 

 

0.1

 

 

 

 

100

100

100

 

7

Хореографія

 

Хореографія

 

 

 

 

 

 

 

Режисура музично-виховних заходів

Викладач хореографії в початковому навчально-виховному закладі,

керівник хореографічної студії,

керівник дитячого хореографічного (танцювального) колективу (гуртка)

 

 

Денна

Заочна

 

1. Українська мова і література.

2. Історія України або біологія.

3. Творчий конкурс.

 

 

0.2

0.2

0.5

 

 

 

0.1

 

 

100

100

100

8

Хореографія

 

Хореографія

 

 

 

 

 

 

Художня культура

 

Викладач хореографії в початковому навчально-виховному закладі,

керівник хореографічної студії,

керівник дитячого хореографічного (танцювального) колективу (гуртка)

 

 

Денна

Заочна

 

 

1. Українська мова і література.

2. Історія України або біологія.

3. Творчий конкурс.

 

 

0.2

0.2

0.5

 

 

 

 

0.1

 

 

100

100

100

 

Художньо-графічний факультет

9

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

Бакалавр  образотворчого мистецтва

 

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Історія України або хімія.

3. Творчий конкурс.

0.2

0.2

0.5

 

0.1

 

 

100

100

100

10

Середня 

освіта

Образотворче мистецтво/

 

 

Середня освіта 

(Образотворче мистецтво)

 

 

Бакалавр освіти

 

 

Денна

Заочна

Вечірня

Творчий залік**

1. Українська мова і література.

2.Історія України.

3. Іноземна мова або біологія.

0.3

0.3

0.3

 

 

 

0.1

 

 

 

100

100

100

11

Середня

освіта 

 

Трудове навчання та технології /

Середня освіта 

 (Трудове навчання та технології. Інформатика)

 

 

 

Бакалавр освіти

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фізика або біологія,  або історія України.

 

0.3

0.4

0.2

 

 

0.1

 

 

100

100

100

12

Професійна освіта

 

 

 

 

Професійна освіта

(Дизайн)

 

 

 

 

 

Бакалавр з професійної освіти (дизайн)

Денна

Заочна

 

 

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фізика або хімія, або біологія, або іноземна мова.

        

0.3

0.3

0.3

 

 

 

0.1

 

 

 

100

100

100

 

Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту та реабілітації

13

Середня освіта

Фізична культура/

 

Середня освіта (Фізична культура)

 

 

 

Учитель фізичної культури

Денна

Заочна

 

Творчий залік**

1. Українська мова і література.

2. Біологія.

3. Історія України або географія.

0.3

0.3

0.3

0.1

 

100

100

100

14

Фізична культура і спорт

 

Фізична культура

і спорт

 

 

Бакалавр з фізичної культури і спорту

 

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Біологія.

3. Творчий конкурс.

0.35

0.3

0.25

 

0.1

 

100

100

100

15

Спеціальна

освіта

 

/Логопедія

Спеціальна

освіта

(Логопедія)

 

 

Бакалавр спеціальної освіти

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Біологія.

3. Історія України або іноземна мова.

0.3

0.3

0.3

 

0.1

 

100

100

100

 

 

Соціально-гуманітарний факультет

16

Психологія

 

Психологія

 

 

Бакалавр психології

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Біологія або іноземна мова.

0.3

0.35

0.25

0.1

100

100

100

17

Політологія

 

Політологія

 

 

Бакалавр політології

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Математика або іноземна мова.

0.3

0.35

0.25

 

0.1

 

100

100

100

 

 

 

18

 

 

Право

 

 

 

Право

 

 

 

 

Бакалавр права

 

 

Денна

Заочна

 

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Математика або іноземна мова.

 

 

0.3

0.3

0.3

 

 

 

0.1

 

100

100

100

Загальний конкурсний бал не менше 140 б

19

Публічне управління та адміністру

вання

 

Публічне управління та адміністрування

 

 

Бакалавр з публічного управління та адміністрування

 

Денна

Заочна

 

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Іноземна мова або історія України.

0.3

0.3

0.3

 

0.1

 

 

100

100

100

Загальний конкурсний бал не менше 140 б

 

Історико-філософське відділення

20

Філософія

 

Філософія

 

 

Бакалавр філософії

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Математика або іноземна мова.

 

0.3

0.4

0.2

 

 

0.1

 

100

100

100

21

 

Середня освіта

Історія/

Середня освіта (Історія)

 

 

Учитель історії

 

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Іноземна мова або географія.

0.4

0.25

0.25

 

0.1

 

100

100

100

22

Культурологія

 

Культурологія

 

 

Бакалавр культурології

 

Денна

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3 Іноземна мова або географія.

 

0.3

0.4

0.2

 

 

0.1

 

 

 

100

100

100

23

Менеджмент соціокуль

турної діяльності

 

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

 

Бакалавр менеджменту соціокультурної діяльності

 

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Географія або іноземна мова.

 

0.3

0.4

0.2

 

 

 

0.1

 

 

 

100

100

100

 

Факультет дошкільної педагогіки та психології

24

Дошкільна освіта

 

Дошкільна освіта (Логопедія)

 

 

Бакалавр

дошкільної освіти

 

 

Денна

Заочна

 

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Математика або біологія.

 

 

0.3

0.3

0.3

 

 

0.1

 

 

100

100

100

 

25

Дошкільна

освіта

 

Дошкільна освіта (Психологія)

 

 

Бакалавр

дошкільної освіти

Філологічний факультет

26

Середня освіта

 

Українська мова і література/

 

Середня освіта (Українська мова і література)

Мова і література (англійська)

 

Учитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури

 

 

 

 

Денна

 

 

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Іноземна мова або географія.

 

 

0.3

0.3

0.3

 

 

 

 

0.1

 

 

 

100

100

100

 

27

Середня освіта

 

Мова і література (російська) /

Середня освіта (Мова і література (російська))

Мова і література

(англійська)

 

Учитель російської, англійської мов та зарубіжної літератури

28

 

Середня освіта

 

Українська мова і література /

 

Середня освіта (Українська мова і література)

 

 

Учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

 

 

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Іноземна мова або географія.

 

0.3

0.3

0.3

 

0.1

 

100

100

100

 

Факультет іноземних мов

29

Середня освіта

 

Мова і література (англійська) /

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

 

Учитель англійської мови та зарубіжної літератури

 

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Іноземна мова (англійська мова).

3. Історія України або географія.

 

 

0.3

0.3

0.3

 

 

 

0.1

 

 

100

100

100

30

Середня освіта

 

Мова і література (китайська)/

Середня освіта (Мова і література (китайська))

Мова і література

(англій

ська)

 

Учитель китайської, англійської мов та зарубіжної літератури

 

 

 

 

Денна

 

 

 

 

1. Українська мова і література.

2. Іноземна мова.

3. Історія України або географія.

 

0.3

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

100

100

100

 

 

31

Середня освіта

 

Мова і література (турецька)/

Середня освіта (Мова і література (турецька))

Мова і література

(англій

ська)

 

Учитель турецької, англійської мов та зарубіжної  літератури

32

Філологія

 

 

Переклад (перша – англійська, друга – китайська)

 

 

Бакалавр філології

 

 

 

 

 

 

Денна

Заочна

 

 

 

 

1. Українська мова і література.

2. Іноземна мова (англійська мова) .

3. Історія України або географія.

 

0.3

0.3

0.3

 

 

0.1

 

100

100

100

33

 Філологія

 

 

Переклад (перша – китайська, друга –англійська)

 

 

 

 

 

Факультет початкового навчання

34

Початкова освіта

 

Початкова освіта (Психологія)

 

 

Учитель початкової школи, практичний психолог в закладах освіти

 

 

 

 

Денна

Заочна

 

 

 

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Історія України або біологія.

 

 

0.3

0.3

0.3

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

100

100

100

 

 

 

35

Початкова освіта

 

Початкова освіта (Мова і література (англійська))

 

 

Учитель початкової школи, учитель іноземної (англійської) мови в початковій школі

 

36

Початкова освіта

 

Початкова освіта (Логопедія)

 

 

Учитель початкової школи. Учитель-логопед

 

37

Соціальна робота

 

 Соціальна педагогіка (Психологія)

 

 

 

Соціальний педагог, практичний психолог

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Іноземна мова або математика.

0.25

0.35

0.3

 

 

 

0.1

 

 

 

 

100

100

100

 

 

 

Фізико-математичний факультет

 

38

Середня освіта

Фізика/

Середня освіта (Фізика. Математика)

 

 

Учитель фізики та математики

 

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова, або біологія.

0.3

0.3

0.3

 

0.1

 

100

100

100

 

39

Середня освіта

Фізика/

Середня освіта (Фізика. Інформатика)

 

 

Учитель фізики та інформатики

40

Середня освіта

Математика/

Середня освіта (Математика. Інформатика)

 

 

Учитель математики та інформатики

 

 

 

Денна

Заочна

 

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова, або географія.

 

0.3

0.3

0.3

 

 

0.1

 

 

100

100

100

 

41

Середня освіта

Математика/

Середня освіта (Математика. Мова і література (англійська))

 

 

Учитель математики, англійської мови та літератури

42

Середня освіта

Інформатика/

Середня освіта (Інформатика. Мова і література (англійська))

 

 

Учитель інформатики, англійської мови та літератури

 

 

Денна

Заочна

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова, або географія.

0.3

0.3

0.3

 

0.1

 

100

100

100

 

43

Середня освіта

Інформатика/

Середня освіта (Інформатика)

 

 

Учитель інформатики.

Медичне відділення

44

Спеціальність освітнього ступеня магістр

 

Медицина

 

 

Лікар

 

 

 

Денна

 

 

1. Українська мова і література.

2. Біологія або хімія.

3. Фізика або математика.

0.3

0,3

0,3

0.1

 

100

150

150

 

Охорона здоров’я

Соціально-гуманітарний факультет

Набір слухачів здійснюється на основі освітнього ступеня бакалавра

Спеціальність освітнього ступеня магістр

Освітньо-професійна програма

Кваліфікація

Форма навчання

Єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Фахове вступне випробування

45

Менеджмент

Менеджмент

(Управління закладом освіти)

Магістр менеджменту

Денна

Заочна

Відділення перепідготовки фахівців за магістерською програмою із психології

 

Спеціальність освітнього ступеня магістра

Освітньо-професійна програма

Кваліфікація

Форма навчання

Єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Фахове вступне випробування

46

Психологія

Практична психологія

Психолог

Денна

Заочна

(два роки навчання)

Фізико-математичний факультет

Набір слухачів здійснюється на основі освітнього ступеня бакалавра

Спеціальність освітнього ступеня магістра

Освітньо-професійна програма

Кваліфікація

Форма навчання

Єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Фахове вступне випробування

47

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

Фізик. Викладач фізики

Денна

Заочна

* Чинний перелік є орієнтовним. Більш детальну інформацію про можливі зміни розміщено на сайті університету (www.pdpu.edu.ua) в розділі «Абітурієнту. Правила прийому». УВАГА! Додаткову спеціалізацію буде запроваджено з другого року навчання на денній формі за умови комплектування груп.

** Складання творчого заліку (визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі) проводиться в університеті з 01 лютого 2020 року до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію. Звертатися до приймальної комісії.

 

 

У 2020 році водночас вступники зможуть подати 5 заяв на будь-які спеціальності.

 

При вступі на бакалаврські програми вперше прийматимуть сертифікати ЗНО 4-х років: 2017-го (крім іноземних мов), 2018-го, 2019-го та 2020-го з усіх предметів. Вступник зможе подати сертифікати в будь-якій комбінації (можна подати в одному пакеті один сертифікат 2017 року, один 2018-го та 2019 років, або ж усі одного року).

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому до Університету Ушинського.

 

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

В університеті функціонують підготовчі курси для громадян України майже з усіх спеціальностей.

Телефон підготовчих курсів для громадян України +38(048) 731-17-91, для іноземців: +38(048) 732-51-07.

 

Адреса приймальної комісії: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34, каб. 5, 22

Тел.: +38(048)732-48-02, +38(048)797-26-87.

     Сайт: www.pdpu.edu.ua

https://www.facebook.com/Ushynsky.University

 

Шановні вступники!

З метою визначення своїх професійних інтересів, нахилів та здібностей,

а також консультування з питань професійного становлення звертайтеся до психологічної служби університету.

Консультаційний телефон для вступників з питань профорієнтації: +38(048) 732-15-16, 

адреса: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26 (головний корпус),

3-й поверх, кабінет № 62. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.7

 

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського