Бухгалтерська служба

Бухгалтерська служба є самостійним структурним підрозділом університету і підпорядковується безпосередньо ректору. У своїй діяльності бухгалтерська служба керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, МОН України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність університету, наказами ректора університету, а також положенням про бухгалтерію.

Для здійснення вказаної задачі на бухгалтерську службу покладені такі функції:

  • складати на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
  • здійснювати поточний контроль за:
   • дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
   • правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;
   • веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;

 

  • своєчасно та у повному обсязі перераховувати податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;
  • забезпечувати виконання касової та розрахункової дисципліни, цільове використання отриманих в установах банку коштів, дотримання порядку оформлення чеків і збереження чекових книжок;
  • забезпечувати дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
   • використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
   • інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

 

  • провадити аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
  • забезпечувати:
   • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
   • достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
   • повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
   • зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
   • складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг за даними бухгалтерського обліку та звітності, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

 

 • брати участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
 • розробляти та забезпечувати здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані університету;
 • здійснювати заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
Адреса: вул. Старопортофранківська 26, м. Одеса, 65020, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Головний бухгалтер – МАЛЯРЕНКО Наталя Іванівна, тел. +3(048) 752-98-11, каб. 17;Заступники головного бухгалтера: тел. +3(048) 752-98-08, 752-98-09 каб. 5; 752-98-13, каб. 21;Бухгалтер з обліку коштів за навчання: тел. +3 (048) 752-98-12 каб. 21;Бухгалтер з розрахунку стипендії: тел. +3 (048) 752-98-29 каб. 21;Бухгалтер з розрахунку заробітної плати: тел. +3 (048) 752-98-08 каб. 5;
Бухгалтера з обліку основних засобів, матеріалів та обслуговування в ДКСУ: тел. +3 (048) 752-98-15 каб. 18.

 

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/