Захист дисертації доктора філософії

1В Університеті Ушинського 25.11.2022 р. на факультеті музичної та хореографічної освіти було проведено прилюдний захист дисертації Юань Шаоцянь «Формування вокально-фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах здоров’язбережувальних технологій» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/педагогіка за спеціальністю: Середня освіта (предметна спеціальність: Музичне мистецтво).

Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія та третього (освітньо-наукового) рівня ОНП Психологія долучилися до серії зустрічей з психологами-практиками

1Гаранти програм проф. Вдовіченко О.В., проф. Казанжи М.Й. та здобувачі першого (бакалаврського) рівня ОПП Психологія та третього (освітньо-наукового) рівня ОНП Психологія долучилися до серії зустрічей з психологами-практиками для здобуття досвіду з саморегуляції в умовах поточної кризи та травми.

Онлайн зустріч проректора з наукової роботи Музиченко Ганни В’ячеславівни та завідувача відділу аспірантури та докторатури Хижняк Ірини Анатоліївни з аспірантами 1 року навчання

118.10.2022 року на платформі Teams відбулась онлайн зустріч проректора з наукової роботи Музиченко Ганни В’ячеславівни та завідувача відділу аспірантури та докторатури Хижняк Ірини Анатоліївни з аспірантами 1 року навчання.

Вітаємо Атаханова Бахтіяра, аспіранта 1-го року навчання ОНП за спеціальністю 053 Психологія з успішним проходженням онлайн-курсу та отриманням сертифікату.

1Університет Ушинського для ефективної організації навчального процесу з 8.06.2022 року підключився до унікальної можливості безкоштовного використання освітньої онлайн платформи Coursera.
Вітаємо Атаханова Бахтіяра, аспіранта 1-го року навчання ОНП за спеціальністю 053 Психологія з успішним проходженням онлайн-курсу та отриманням сертифікату.

Відбулося розширене засідання кафедри вищої математики і статистики

123 вересня 2022 відбулося розширене засідання кафедри вищої математики і статистики, на якому розглядалося питання про рекомендацію до захисту дисертації Дудко Анастасії Ігорівни на тему «Скінченновимірні спектральні задачі на графах», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 111 Математика. Було ухвалено рекомендувати дисертаційне дослідження до захисту в разовій спеціалізованій раді.

Підвищення кваліфікації аспірантів-психологів за програмою «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення посттравматичного стресового розладу»

1Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 053 Психологія 21 вересня 2022 року долучилися до програми підвищення кваліфікації «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення посттравматичного стресового розладу», яка проводиться на базі Південноукраїнського центру професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Університету Ушинського

Вступні іспити в аспірантуру спеціальностей 011 і 015

ngerbЗавершені вступні іспити в аспірантуру. Претенденти на навчання в аспірантурі за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки і 015 Професійна освіта успішно представили наукові доповіді з презентацією власних дослідницьких пропозицій, склали фаховий вступний іспит зі спеціальності, екзамен з іноземної мови.

Сторінка 1 із 12

 

© 2017 Університет Ушинського