Презентація результатів дисертаційного дослідження на науковому семінарі

128 червня 2022 р. на науковому (фаховому) семінарі відбувся попередній розгляд (експертиза) дисертаційної роботи здобувача 4 року навчання ОНП Професійна освіта Левицької Анни Іванівни з теми «Формування готовності майбутніх лікарів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Тетяна Осипова).

Звіт аспірантів. Спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 011 Освітні/Педагогічні науки за ОНП «Мистецька педагогіка вищої освіти» про виконання освітньої та наукової складових навчання

1З 23 червня по 24 червня на розширеному засіданні кафедрі музичного мистецтва і хореографії відбувалися звіти аспірантів, що навчаються за ОНП «Середня освіта. Музичне мистецтва» (акредитована програма) та за новою ОНП «Мистецька педагогіка вищої освіти». Звітували аспіранти усіх років та форм навчання: денної та заочної.

Звітування аспірантів спеціальностей 011 і 015

221 червня 2022 року на засіданні кафедри педагогіки Університету Ушинського відбулося звітування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальностей 015 Професійна освіта і 011 Освітні, педагогічні науки за 2021-2022 навчальний рік.

Звітування про виконання індивідуального плану роботи здобувачів ОНП Психологія за 2021-2022 навчальний рік

116 червня 2022 року на засіданні кафедри загальної та диференціальної психології відбувся звіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Громадське обговорення ОНП 035 Філологія з роботодавцями в Університеті Ушинського

116 червня 2022 року відбулась зустріч групи забезпечення освітньо-наукової програми підготовки PhD за спеціальністю 035 Філологія та аспірантів кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики з роботодавцями. Програма розроблена кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Університету Ушинського і вже декілька років успішно готує докторів філософії.

Громадське обговорення ОНП 035 Філологія в Університеті Ушинського

18 липня 2022 року відбулась зустріч групи забезпечення освітньо-наукової програми підготовки PhD за спеціальністю 035 Філологія зі стейкхолдерами. Програма розроблена кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Університету Ушинського і вже декілька років успішно готує докторів філософії.

Гостьова лекція для здобувачів ОНП «Психологія» в Університеті Ушинського в межах вивчення навчальної дисципліни «Математико-статистичні методи та інформаційно-комунікаційні технології в психологічних дослідженнях»

16 червня 2022 року в Університеті Ушинського для здобувачів ОНП «Психологія» на платформі Google Meet в межах вивчення навчальної дисципліни «Математико-статистичні методи та інформаційно-комунікаційні технології в психологічних дослідженнях» завідувачка кафедри психології, доктор психологічних наук, професор Л.О.Матохнюк (Вінницька академія безперервної освіти) провела гостьову лекцію на тему «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у психолого-педагогічних дослідженнях».

Сторінка 1 із 12

 

© 2017 Університет Ушинського