Правила прийому

pdf

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського» у 2023 році

pdf

Додаток 1
(Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні
спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими
здійснюються формування та розміщення державного замовлення)

pdf Додаток 2
(Перелік 
конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти)
pdf Додаток 3
(Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти)
pdf Додаток 4
(Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка)
pdf

Додаток 5

(Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2023 році)

pdf Додаток 6
(Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200)
pdf Додаток 7
(Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання)
pdf Додаток 8
(Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра за державним замовленням)
pdf Додаток 8-а
(Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра за державним замовленням)
pdf Додаток 9
(Перелік акредитованих/неакредитованих освітніх програм/спеціальностей)
pdf Додаток 10
(Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (магістра) або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра)
pdf Додаток 11
(Перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців)
pdf Додаток 12
(Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра для іноземців та осіб без громадянства)
pdf Додаток 13
(Порядок прийому на навчання для здобуття ступеня доктора філософії в 2023 році)
pdf Додаток 14
(Вимоги та критерії оцінювання мотиваційного листа)

pdf

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського» у 2022 році

pdf

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського» у 2021 році

pdf

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського» у 2020 році

 

 

Пустая синяя полоска

© 2024 Університет Ушинського
https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/meta/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/